perjantai 30. marraskuuta 2012

Valtuustoaloite alkoholihaittojen vähentämiseksi
Kalajoen kaupunginvaltuustossa tehtiin valtuustoaloite 15.11.2011 alkoholihaittojen vähentämiseksi. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on valtuutettu Juhani Latukka. Valtuustoaloitteen taustana on alholijuomien tarjoilu Kalajoen jäähallissa Suomisarjan jääkiekko-otteluiden aikana. Kaikki eivät hyväksy sitä, että alhohlijuomia tarjoillaan tilaisuudessa, johon osallistuu runsaasti nuoria ja lapsia. He katsovat, että alkoholin tarjoilu Suomisarjan jääkiekko-otteluiden yhteydessä antaa väärää esimerkkiä lapsille ja nuorisolle. Kalajoen jäähallissa tapahtuvaan alkoholin tarjoiluun liittyy joukko asioita, jotka herättävät kysymyksiä. Kalajoen kaupungin päättävissä elimissä ei ole käsitelty asiaa, jossa huoneistonhaltija olisi antanut lupaa Kalajoen jäähallin käyttämisestä alkoholin tarjoilupaikkana. Siis kuka on Kalajoen kaupungin nimissä antanut luvan ko. toiminnalle? On syytä epäillä, että luvanantaja on ylittänyt toimivaltuutensa. Onko Kalajoen kaupungin ja JHT:n välisessä vuorkasopimuksessa mainita alkoholin tarjoilusta? Onko alkoholintarjoilu järjestetty sellaiselle alueelle, mikä ei koske Kalajoen kaupungin ja JHT:n välistä tilojen vuokrasopimusta? Miten lupaviranomainen on voinut antaa luvan ko. tarkoitukseen, jos siihen ei ole virallista Kalajoen kaupungin päättävän elimen päätöstä?
Saamani tiedon mukaan JHT:n puolesta asiaa on hoitanut henkilö, joka ei pulloon sylkäise. JHT:n puheenjohtajana on nykyisin kirkkoherra Jukka Malinen, jolle JHT:n uutena puheenjohtajana asia saattaa olla varsin kiusallinen.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari on tehnyt vastauksen valtuustoaloitteeseen, mikä on kaupunginhllituksen käsittelyssä 03.12.2012 ja hän on todennut muun muassa, että anniskelulupa voidaan jättää myöntämättä tai lupaviranomainen voi rajoittaa anniskeluaikaa, anniskeltavien alkholijoumien lajeja tai asiakaspaikkojen lukumäärää taikka asettaa anniskelun valvonnan ja järjestyksenpidon kannalta tarpeellsiä ehtoja, jos:
    1. anniskelulupaa haetaan pääosin lapsille tai nuorille tarkoitettujen tai heidän käyttämiensä tilojen yhteyteen tai välittömään läheisyyteen tai paikkaan, jossa elinkeinotoiminnan on katsottava kohdistuvan pääosin lapsiin ja nuoriin.
    2. anniskelulupaa haetaan urheilutapahtumaan tai tilaisuuteen, joka on luonteeltaan perhetapahtuma tai johon muuten osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin mukaan alkoholin nauttiminen Kalajoen kaupungin omistamilla kiinteistöillä ja urheilualueilla tai urheilualueiden yhteydessä on monitahoinen asia. Alkoholia nautitaan joissakin yhteyksissä tiettävästi esimerkiksi seruaavilla alueilla ja rakennuksissa: raviradalla ravien ja joiden tapathumien aikaan, golfkentällä, hiihtokeskuksessa perhe- yms. juhlien aikaan, jäähallilla edustusjoukkueen pelian aikaan, keilahallilla, kylplä- uimahallikiinteistössä, hotelli Sanissa, ravintola Dyynissä, lentokenttäalueella eri tapahtumien aikaan.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin mukaan Kalajoella on vahvaa ja meenstyvää yrittäjyyttä. Urheiluseurat ja muut yhdistykset tekevät erittäin ansiokasta työtä ja ansaitsevat kaupungilta kaiken tuen ja kannatuksen toiminnalleen. Kaupunki toivottavasti omilla toimillaan kykenee huolehtimaan siitä, että Kalajoki on hyvä paikkakunta harjoittaa yritystoimintaa ja kehittää arvosta urheiluserua- ja muuta yhdistystoimintaa. Kaupungin ei liene viisasta pyrkiä rajoittamaan ja säätelemään yritys- tai tyhdistystoimintaa vaan toimi pikemminkin kannausvana yhteistyökumppanina.

Minä, Erkki Aho, olen allekirjoittanut tuon valtuutettu Juhani Latukan valtuustoaloitteen, koska katson, että alholin tarjoilu ei ole hyvä esimerkki nuorisolle ja lapsille JHT:n Suomi-sarjan jääkiekko-otteluiden yhteydessä. Minä vaadin, että päättävien elinten päätöksen tekoon tuodaan päätöksenteon pohjaksi Kalajoen kaupungin ja JHT:n välinen vuorkasopimus, josta ilmenee vuokratut tilat sekä tuodaan julki se päätös, jolla Kalajoen kaupunki on antanut huoneistonhaltijan luvan alkoholintarjoiluun ko. tiloissa.

sunnuntai 18. marraskuuta 2012

Kuvia Kurikkalan tiestä

Minulle on tullut erittäin paljon palautetta Kurikkalan tien kunnosta. Siksi päätin käydä katsomassa tilanteen ja otin muutamia kuvia todistusaineistoksi tien kunnosta.


torstai 1. marraskuuta 2012

Kalajoen kaupunginvaltuuston kokous 30.10.2012
Kalajoen kaupunginvaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran vaalien jälkeen ja sen aisti kokouksessa, sillä uudessa ensi vuoden alussa alkavassa valtuustossa on vain 35 valtuutettua nykyisen 56 sijasta. Lisäksi valtuustosta jäi pois joitakin omasta tahdosta ja useampi äänestäjien tahdosta. Vaalitulos oli valtuuston ”pahojen henkien” tappio. Oma käsitykseni on se, että uusi valtuusto on hyvä. Äänestäjät ovat tehneet hyvät valinnat.

Osavuosikatsauksen osalla valtuutettu Jorma Tikkanen toi esille huolensa potilastietojärjestelmästä ja myös muista tärkeistä ennenkaikkea himankalaisia koskevista asioista. Tässäkin kokouksessa jatkui sama nokittelu kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin toimesta Jorma Tikkasta kohtaan mitä on esiintynyt koko vaalikauden ajan. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin piti todeta, että lääkäritilanne on Kalajoella hyvä, eikä potilastietojärjestelmä ole ollut lääkärien tulon esteenä.

Miten Kalajoki sijoittuu suhteessa muihin kuntiin. Katso HS:n selvitys http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288511400988.html
Kalajoella on vähemmän rikoksia, vähemmän tyttömiä, vähemmän sairaita, ennemmän liikuntapaikkoja, matala veroprosentti, lääkäriin saa nopeasti yhteyden. Kalajoella on vähemmän verotuloja, enemmän lainaa, vähemmän korkeastikoulutettuja, huonompi huoltosuhde, enemmän nuoria ilman läheisiä ystäviä.

Osavuosikatsauksessa tulee esille myös näitä samoja asioita. Valitettavasti väkiluvun määrä näyttää kääntyneen laskusuuntaan. Työttömyys on edelleen pienempää kuin muissa kunnissa yleensä. Kalajoen talous on hyvässä kunnossa, vaikka meillä on velkaa vähän keskimääräistä enemmän. Lainamäärä oli 31.8.2012 31.536.792 euroa eli 2500 euroa asukasta kohti. Repo-rahojen eli sijoitusten arvo oli 12.865.583 euroa.

Tuloveroprosentiksi vahvistettiin 19,50 %. Käytin asian yhteydessä puheenvuoron, jossa totesin, että Kalajoen kaupungin ensivuoden raamibudjetti on tehty 19,5 %:n mukaan. Totesin, että raamibudjetissa ei ole otettu huomioon Vuorenkallion koulun mahdollisia kustannuksia lisääviä vaikutuksia. Jos siis sellaisia tulee, niin niihin on käytettävä sijoituksia eli ns. Repo-rahoja. Kannanottoni ei ylittänyt uutiskynnystä.

Kiinteistöveroprosentin osalta yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöverosta äänestettiin jälleen kerran. Kaupunginhallituksen esitys voitti äänin 34-20. Kalajoella siis peritään yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä kuten Kalajoen Junkkareilta, Himangan Urheilijoilta, Himangan Roimalta, Kalajoen Nuorisoseuralta, Raution Nuorisoseuralta, Vasankarin Nuorisoseuralta ja Kalajoen kristilliseltä opistolta kiinteistöveroa. Kalajoki kuuluu Suomessa siihen vähemmistöön, joka perii yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä kiinteistöveroa, jonka suuruus on Kalajoen budjetissa on 16 000 euroa. Minulle oli yllätys kristillisten Veli Ainalin äänestyskäyttäytyminen, koska hän halusi Kalajoen kristilliselle opistolle kiinteistöveron.

Valtuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimukseen muutokset, mitkä johtuivat Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalin ja Yli-Iin kuntaliitoksen vuoksi.

Muutamat maakaupat valtuustokäsittelyssä meni läpihuutojuttuna. Merkittävin kauppa oli kiinteistön Vuorenkallion alueelta hintaan 146 446,70 euroa.

Valtuustoaloitteissa halutaan rekkaliikennettä pois Plassintieltä ja hidasteita tielle. Leikkikenttien kunnossapitoon parannuksia. Erkki Aho jätti valtuusto aloitteen Jokilaaksojen poliisiasiain neuvottelukunnan toiminnasta. Aloite löytyy tästä linkistä http://erkinploki.blogspot.fi/2012/10/ti-30102012.html
Kokouksen jälkeen valtuutettu Kullervo Niemelä tuli luokseni ja oli vetänyt herneen nenäänsä, koska hän on Jokilaaksojen poliisiasiain neuvottelukunnan jäsen eli Kalajoen edustaja neuvottelukunnassa. Hänen mukaansa minun pitäisi lopettaa asioiden penkominen ja oikeuden hakeminen asioihini. Hän uhkaili minua lehtikirjoituksilla jne. Kerroin hänelle, että asiat selvitetään perusteellisesti ja Jokilaaksojen poliisien toiminta tullaan selvittämään, jotta oikeus voi toteutua. Niemelä oli vihdoin samaa mieltä kanssani ja lupasi että asioita viedään yhdessä eteenpäin eikä tehdä asioissa vastakkkain asettelua. Odottelen korkeimman oikeuden päätöstä lähiaikoina, mikä osaltaan helpottaisi tilannetta. Lisäksi minulla on menossa muita projekteja jotta oikeus toteutuu.

Valtuutettu Hanna Halmeenpää tiedusteli valtuustoaloitteen tilanteessa, jossa pyydettiin selvittämään alkoholinmyyntiä Kalajoen jäähallissa. Tilannehan on se, että huoneistonhaltijalta eli Kalajoen kaupungilta ei ole pyydetty lupaa alkoholin myyntiin jäähallissa. Useampi valtuutettu on huolissaan siitä, että urheilu ja alkoholi yhdistetään. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin vastaus Hanna Halmeenpään tiedusteluun oli ympäri pyöreä eikä voinut olla huomaamatta, että alkoholin myyntiin jäähallissa on kaupunginjohtajalla myönteinen asenne. Mitähän asiaan tuumii JHT:n uusi puheenjohtaja, Pyhäjoen kirkkoherra Jukka Malinen puh. 040-505 0016.