torstai 25. huhtikuuta 2013

Kalajoki valmis kuntaliitokseen
Kalajoen kaupunginvaltuusto kokoontui tiistain 23.04.2013 klo 18.30. Asialistalla oli muun muassa Mäkikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava. Wpd Finland Oy on jättänyt 15.09.2011 Kalajoen kaupunginhallitukselle esityksen Mäkikankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan osan laatimisesta Kalajoelle valtatie 8 itäpuolelle Pyhäjoen kunnan rajalle. Mäkikankaan tuulivoimapuiston Pyhäjoen puoleisesta alueesta on meneillään osayleiskaavan laadinta ja ympäristövaikutusten arviointimenettely.
Wpd Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhäjoen kunnan Yppärin kylässä sijaitsevalle Makikangas-nimiselle alueella. Alue sijoittuu Pyhäjoen kunnan ja Kalajoen kaupungin väliseen rajaan siten, että alueelle suunnitellut tuulivoimalat voivat lähimmillään sijoittua alle sadan metrin etäisyydelle rajasta.
Mäkikankaan tuulipuisto muodostuu enintään 14 tuulivoimalasta. Voimalat ovat yksikköteholtaan non 2,3 – 3,0 MW. Voimalan tornin korkeus on enintään noin 136 metriä ja roottorin halkaisia 90-120 metriä. Tuulipuisto liitetään valtakunnan verkkoon Mehtäkylässä sijaitsevalla Fingrid Oyj:n Kalajoen asemalla.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena oikeusturvavaikutteisena osayleiskaavana.
Asia meni niin jouhevasti valtuustossa läpi, ettei voinut välttyä vaikutelmalta, että tuskin monikaan valtuutettu tiesi mistä päätti.

Kaava-arkkitehti Aleksiina Paakki esitteli kaavoituskatsauksen.
Kalajoella on käynnissä tällä hetkellä kuusi tuulivooimapuistojen osayleiskaavaa. Nämä mahdollistaisivat yhteensä 200 tuulivoimalan rakentamisen Kalajoelle.

Seuraavat yleiskaavatyöt ovat käynnissä 2013-2017
Y9 Lestijokivarren yleiskaava
Y10 Mustilankankaan tuulipuiston osayleiskaava
Y11 Tohkojan tuulipuiston osayleiskaava
Y12 Mutkalammen tuulipuiston osayleiskaava
Y13 Keskustan osayleiskaava
Y14 Juurakon tuulipuiston osayleiskaava
Y15 Kokkonevan tuulipuiston osayleiskaava
Y 16 Hiekkasärkkien rantaharjualueen yleiskaavan laajennus

Vapaita tontteja Kalajoella on tällä hetkellä 108, joista Kotipuiston alueella on 57.

Käynnissä olevat asemakaavatyöt ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat:
 1. Haaralanranta
 2. Rahvo
 3. Kalajoentie
 4. Kesäranta
 5. Kalajoen Marina
 6. Kensapuu
 7. Santaholma II
 8. Valtatien 8 liikennejärjestelyt ja liikerakentaminen

Uudet asemakaavatyöt ovat tärkeysjärjestyksessä
 1. Kauppakeskus
 2. Matkalutien varsi
 3. Hannila
 4. Leton pohjoisranta
 5. Lepistönperä
 6. Holmanperän laajennus
 7. Lahdensuu
 8. Vuorenkallio
 9. Sautinkari-Mäntyperä
 10. Meri-Himanka
 11. Liikuntapuisto
 12. Rautio
 13. Raviradan alue

Mielenkiintoinen asemakaava on Kalajoen Marina. Onko kysymyksessä toinen HuuHaa-kaava Sun Arenan jälkeen? Sen aika näyttää. Kauppakeskuksen kaava on erittäin tärkeä Kalajoen tulevaisuuden kannalta.

Otin kaavoituskatsauksessa esille Leirikujan kaavamuutosesityksen tyrmäämisen. Asia on tämä

Tietoinen virheellinen toiminta

Valitettavasti Keskipohjanmaa-lehti uutisoi valtuustouutisessaan asian virheellisesti korostaen kaupunginjohtajan sanomisia. Toimittaja ei ollut viitsinyt perehtyä asiaan asian vaativalla tavalla ja siksi yleisölle jäi uutisen perusteella asioista kokonaan väärä kuva.

Heikkasärkkien loma-asunto- ja liiketonttien hinnoittelu tarkistettiin maanmittausteknikon laatiman esityksen mukaisesti.

Jokilaaksojen pelastustooimen yhteistoimintasopimusta tarkistettiin.

Kokouksen jälkeen esitelttiin kunnallisten yhtiöiden tilinpäätöksiä. Marin Parkin osalta tilanne näyttää jo paremmalta. Kalajoen Lämpöyhtiö tilanne on hyvä. Kalajoen Hiekkasärkät Oy:tä ajetaan alas. Kalajoen johtavien päättäjien haaveena on tehdä Kalajoen Hiekkasärkät Oy:stä kehitysyhtiö, mutta yhtiöllä on n. 30 000 pienosakkaiden omistamaa osaketta ja näistä olisi päästävä eroon jotta kehitysyhtiö voitaisiin muodostaa. Mielestäni kehtiysyhtiötä ei Kalajoella tarvita.
Himangan kehitysyhtiö on ajettu alas ja tappioita kirjattiin edelleen lähes 100 000 euroa.

Alavieskan kunnan taloudellinen tilanne on sellainen, että Alavieskan päättäjät joutunevat tekemään päätöksen kuntaliitoksesta mahdollisesti jo tämän vuoden aikana. Kalajoen kaupungin päättäjät ovat yksimielisesti valmiita kuntaliitoksen Alavieskan kunnan kanssa. Kalajoen kaupungin talous kestää mahdollisen kuntaliitoksen. Asia on nyt Alavieskan päättäjien käsissä.

lauantai 20. huhtikuuta 2013

Kalajoen tulvat 21.04.2013

Kuvia Kalajoen tulvista 21.04.2013 klo 08.30. Joessa on noin 2 km pitkä pato ja meressä on kiintojää mikä estää jäiden etenemisen. Vesi näytti nousevan koko ajan. Leton tien yli virtaa vesi ja tie on katkaistu liikenteeltä. Vesi näytti nousevan silläkin suunnalla eli vesi virtasi tien yli metsään päin. Joitakin henkilöitä oli jäänyt autoineen Leton puoleiseen päähän joten autolla sieltä on vaikeampi päästä pois tällä hetkellä.


Noin klo 9.00 jääpatoon tuli virtaama-aukko, mikä helpotti tilanne. Pato lähti liikkeelle n. klo 13.00 ja tiivistyi entisestään. Kävin katsomassa Letontiellä tilannetta, jos vesi edelleen virtasi metsään päin eli vesi oli nousussa.


lauantai 13. huhtikuuta 2013

Tietoinen virheellinen toiminta?
Kalajoen Hiekkasärkillä asuva Leirikujan asukas on pyytänyt minulta apua asiassa, jossa kokee kärsineensä vääryyttä Kalajoen kaupungin taholta. Hän oli valittanut asiasta Oulun hallinto-oikeuteen, mikä teki asiassa päätöksen kyseenalaisella tavalla toimien ja siunaten Kalajoen kaupungin virheellisen menettelyn. Katsoin, että Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä ei kannata lähteä jatkamaan valitusrumpaa, koska asian voi korjata kaavanmuutosesityksellä.

Minä selvittelin asian taustat:

Piiri pieni pyörii

Leirikujan asukas teki kaavanmuutosesityksen. Minä keskustelin asiasta kaava-arkkitehdin kanssa ja pyysin häntä kertomaan esityksensä minulle ennenkuin vie asian elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan käsittelyyn. Kaava-arkkitehti ei kuitenkaan toimittanut minulle esitystään, vaan vei sen minulta salaa elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan käsittelyyn.
Mielestäni kaava-arkkitehti oli esteellinen esittelemään asiaa, koska oli aikanaan jättänyt vastoin lakia kuulematta kaavanmuutosesityksen tekijaa kaavanmuutoksessa. Lisäksi katson, että kaupunginjohtajalla oli niin vahvasti sormet pelissä, että hän oli esteellinen toimimaan elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan puheenjohtajana asian käsittelyssä. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta on hyväksynyt kaava-arkkitehdin esityksen 27.02.2013 § 24. Asiasta ei ole kuitenkaan tiedotettu kaavanmuutosesityksen tekijälle.Kalajoen kaupunginhallitus on hyväksynyt elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan päätöksen kaava-arkkitehdin esityksen mukaisesti ja asian kaupunginhallituksessa on esitellyt elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan puheenjohtaja, joka on kaupunginjohtaja Jukka Puoskari.

Kaupunginhallituksen päätöksestä ei ole tiedotettu kaavanmuutosesityksen tekijälle lainkaan. Itsekin huomasin asian vasta kaupunginhallituksen päätöksistä. Nyt on mielenkiintoista nähdä miten kaavanmuutosesityksen tekijä reagoi asiaan, kun saa kuulla kaupunginhallituksen päätöksestä, koska hänet on pidetty täysin pimennossa asioiden käsittelyn etenemisestä ja päätöksistä kaupungin elimissä. Lisäksi on syytä epäillä, että päättäjiä ja Oulun hallinto-oikeutta on harhautettu asioiden käsittelyssä. Kysymys ei siis ole aivan vähäisestä asiasta.