torstai 27. helmikuuta 2014

Kalajoen kaupunginvaltuuston kokous 25.2.2014
Kalajoen kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan viime vuoden valtuustoaloitteita, joiden käsittelyn perusteella nähdään virkamiesten jopa halveksiva suhtautuminen valtuustoaloitteisiin.
Toinen merkittävä asia oli Merenojan koulun peruskorjauksen toteutuneet kustannukset, mitkä olivat 4.140.536,70 euroa.


Tässä perussuomalaisten valtuustoaloitteiden käsittelyn tuloksia, mitkä kaupunginhallitus on esittänyt valtuuston hyväksyttäväksi:
Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki kolme valtuustoaloitetta:
http://kalajoki-ploki.blogspot.fi/2013/02/perussuomalaisten-valtuustoaloitteet.htmlNäihin aloitteisiin on vastattu seuraavasti. Ensimmäinen aloite Monipalvelukeskus: Katso alla oleva päätös.
Erkin kommentti: Opetuspalveluiden työryhmä ei ole raportissaan millaan tavalla maininnut asiaa, joten johtopäätös on se, ettei asiaa ole käsitelty ollenkaan ja lakaistaan tällä tavalla asia maton alle.


Toinen aloite Kouluverkkotyöryhmän perustaminen: Opetuspalveluiden uudelleenorganisoinnin valmistelutyöryhmä ja työryhmän nimeäminen: - Nimetty valmistelutyöryhmä, johon kuuluvat Jukka Puoskari (pj.) Esa Siirilä, Juhani Yliparkas, Marko Raiman, Sami Krank, Riku Saksholm, Teuvo Tuorila, Eero Lehto ja Ari Sarpola. Selvityksen yhteydessä tulee tarkastella lukion sijoitus, kirjaston sijoitus, perusopetuksen lisätilojen järjestäminen, Pahkalan, Raution, Vuorenkallion aj Etelänkylän koulujen asema. Työn tulee olla valmis vuoden 2013 lokakuun loppuun mennessä, jotta esitykset ehtivät vuoden 2014 talousarvioestyksessa huomioon otettavaksi.


Erkin kommentti: Laitan tähän tarkalleen mitä olemme aloitteeseen kirjoittaneet:

Valtuustoaloite

Kouluverkkotyöryhmän perustaminen

Uuden kouluverkkotyöryhmän perustaminen on ajankohtainen asia. Kouluverkkotyöryhmän tavoitteena tulee olla laaja-alainen selvitys kouluverkkoasiasta, päivähoitoon liittyvistä asioista ja tulevaisuuden suunnitelmista sekä aikaansaada Kalajoen kaupungin liikuntapaikkasuunnitelma, selvittää ruokahuoltoasioiden toteutus tulevaisuudessa, selvittää vanhusten huoltoa koskevat asiat lähitulevaisuudessa, mitkä vaativat entistä suurempaa huomiota vanhusten suhteellisen määrän lisääntyessä voimakkaasti. Mahdollisesti tyhjilleen jäävien koulukiinteistöjen käytön suunnittelu on tärkeä asia. Työryhmän tärkeimpänä tehtävänä on kehittää olemassa olevaa kouluverkkoa toimivammaksi ja taata kaikille hoito- ja opiskelupaikka kohtuullisten yhteyksien päästä. Kouluverkkoasialla on merkittävä vaikutus koko Kalajoen kaupungin tasapainoiseen ja tasapuoliseen kehittämiseen.


Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että kouluverkkotyöryhmä nimetään siten, että työryhmässä on kaikkien puolueiden edustajat sekä siten, että jokaisen koulualueen sekä kyläyhteisön alueelta on yksi edustaja edustamassa aluettaan. Jokaiselle koululle tulee järjestää keskustelutilaisuus vanhemmille ja kyläläisille, jolloin kuullaan heidän mielipiteensä ja voidaan kertoa heille minkälaisia suunnitelmia ja eri vaihtoehtoja on olemassa. Toiminnan tulee olla avointa ja demokraattista. Ennen keskustelutilaisuutta on tehtävä kattava kysely kyseisen alueen asukkaille.
Keskustelutilaisuuksissa tulee olla mukana kaupungin virka- ja luottamusmiesjohto sekä tekninen johtaja ja sivistystoimenjohtaja sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Kustannuslaskelmien tulee olla julkisia ja laskentaperusteet tulee ilmoittaa selkeästi ja tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista tahoa laskelmien oikeudellisuuden varmistamiseksi. Kouluverkkotyöryhmän toiminnan tulee olla avointa ja demokraattista ja sellaista, jonka toimintaa voidaan seurata reaaliajassa. Tietotekniikka mahdollistaa avoimen ja demokraattisen toiminnan asiassa. Kansan äänen on kuuluttava ja se on otettava huomioon. Kyllä kansa tietää!


Kalajoella 26.02.2013


Perussuomalaisten valtuustoryhmä

On syytä epäillä, että Kalajoen kaupungin virkamiehillä on ollut suuria vaikeuksia kirjoitetun ymmärtämisessä, koska perustetun tyäryhmän kokoonpano ja käsiteltävät asiat ovat kuin toiselta planeetalta. Huomattava on myös se, että työryhmän puheenjohtajaksi on kaupunginjohtaja Jukka Puoskari valinnut itsensä, mutta kun työryhmän loppuraportti ilmestyi niin kaupunginjohtaja on toiminut niin kuin ei olisikaan ollut työryhmän puheenjohtaja. Jokainen tervejärkinen huomaa, että työryhmän raportin tulokset ovat suurelta osin kaupunginjohtajan näkemyksiä, jotka on laitettuu työryhmän piikkiin. Totuus on nyt tullut julki.

Kolmas aloite Parempaa henkilöstöpolitiikkaa: Kaupunki tarvitsee ja arvostaa osaavia sosiaali- ja tervedenalan ammattilaisia ja toimii työsuhdeasioissa lakien ja sopimusten mukaisesti.
Erkin kommentti: Nyt olemme nostaneet kissan pöydälle ja odotamme toimia alan paikallisosastoilta ja valtakunnan liitoilta. Katsomme, että vastuu on nyt heillä Kalajoen kaupungin tuhansista pätkätyösuhteista.

Valtuustoaloite Uintilippujen hintojen kohtuullistaminen
http://kalajoki-ploki.blogspot.fi/2013/03/valtuustoaloite.html

Kaupunginhallituksen hyväksymä vastaus valtuustoaloitteeseen on seuraava:
Kalajoen Hiekkasärkät Oy on Kalajoen kaupungin tytäryhtiö. Kalajoen Hiekkasärkät Oy tarjoaa uimahallipalveluja kuntalaisille. Kalajoen Hiekkasärkät Oy toimii liiketalaoudellisen perustein. Kaupunginhallitus antaa ohjeet yhtiön edustajille. Kalajoen Hiekkasärkät Oy on tarkastellut uintilippujen hintoja ja ne vastaavat yleistä alueellista hintatasoa.
Pyysin valtuustonkokouksessa ollutta Kalajokiseudun päätoimittajaa tekemään tutkivaa journalismia asiassa, mutta siihen hän ei joko kyennyt tai ei viitsinyt ryhtyä. Kalajoella uintilippujen hinnat ovat edelleenkin lähes kolme kertaa kalliimpia kuin naapurikaupungeissa.

Sdp:n Timo Suni jätti valtuustoaloitteen, jossa hän esittää, että kaupunki vuokrasi Halpa-Hallin kiinteistön ja sijoittaisi siihen kirjaston, sivistys- ja nuorisotoimen, kansalaisopiston ja nuorisokahvilan ja taidenäyttelytilat. Vapautunut kirjasto lukion käyttöön. Vuorenkallion koululle päiväkoti. Raution keskustaan oma koulu ja muiden koulujen osalta suoritettaisiin luonnollinen lakkautus, kun oppilasmäärä laskee kahden opettajan kouluissa alle kahdenkymmenen tai kolmen opettajan kouluissa alle 38:n kahtena perättäisenä vuotena.

VALTUUSTOALOITE 25.2.2014


OPETUSPALVELUIDEN UUDELLEENORGANISOINTI


1)  Halpa-Hallin kiinteistön vuokraus kaupungille, johon sijoitetaan Kirjasto, Sivistystoimi, Nuorisotoimi, Nuorisokahvila, Kansalaisopisto ja Taidenäyttelytilat. Halpa-Hallille vastavuokrataan keskustan nk. kauppakeskuksen tontti, johon vuokralainen voi rakentaa itse oman laajemman kauppakiinteistön.
2)  Vapautuvat kirjaston tilat remontoidaan lukion käyttöön. Lukion kurssitarjonta tarkistetaan opetushallituksen opetussuunnitelman mukaiseksi. Pakollisia ja syventäviä kursseja tarjotaan tarpeellinen määrä, jotta ryhmäkoko asiallinen. Opetussuunnitelman ulkopuolisten aineiden kurssit (Tietotekniikka, Draama ja teatteri, Tekstiilityön kurssi) siirretään Kansalaisopiston tarjontaan, josta mahdollisuus hyväksi lukuun vapaasti valittavina.
3)  Vuorenkallion koulun tontille uusi koulu 0-6 – luokkalaisille, sisältäen 200 oppilaspaikkaa. Suunnittelu ja rakentaminen aloitetaan viipymättä.
4)  Vuorenkallion vanha koulurakennus remontoidaan 50-paikkaiseksi päiväkodiksi, jossa myös iltapäiväkerhotoimintaa. Toiminta voidaan tuottaa yksityisesti esim. Kristillisen Opiston kanssa. Toiminta kilpailutetaan normaalisti.
5)  Raution keskustaan uusi koulu 0-6 – luokkalaisille, sisältäen 150 oppilaspaikkaa. Suunnittelu ja rakentaminen aloitetaan viipymättä.
6)  Muiden alakoulujen osalta toteutetaan luonnollinen lakkautus, kun oppilasmäärä laskee alle 20:n (2-opettajaiset koulut) tai 38:n (3-opettajaiset koulut) kahtena perättäisenä vuonna. (Valtuusto 27.4.2004 §35)
7)  Kristillisen Opiston ja Jedun tonteille kaupunki ei rakenna omaa kiinteistökantaa.


SDP, Kalajoki
torstai 13. helmikuuta 2014

Vuorenkallion koulu tulilinjalla


Opetuspalveluiden uudistamistyöryhmä lähti siitä ajatuksesta, että rakentamalla uusi lukio saadaan tyhjennettyä Vuorenkallion ja Etelänkylän koulut sekä Rahjankylän koulu. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ja kaupunhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä ovat varoitelleet siitä, ettei saa asettaa perusopetusta ja toisen asteen opetusta vastakkain. Näinhän juuri opetuspalveluiden virkamiestyöryhmä on tehnyt. Sekä kaupunginjohtaja että kaupunginhallituksen puheenjohtaja ovat liputtaneet virkamiestyöryhmän työn puolesta, kun taas kalajokiset ovat esittäneet erittäin voimakasta krittiikkiä työryhmän toimintaa ja esitystä vastaan. Ehkä tästä syystä virkamiestyöryhmän esityksestä on tingitty niin, että Rahjan koulu on vedetty pois suljettavien listalta ja Mehtäkylän koulun kohtalo on jätetty ratkaistavaksi mahdollisen kuntaliitoksen yhteydessä Merijärven kanssa.

Vuorenkallion koulun lopettamista on virkamiehet kaupunginjohtajan johdolla tehneet viime vuodet enemmän tai vähemmän näkyvästi. Vuorenkallion koulun puolesta kerättiin yli 1800 nimen adressi, mutta sille johtavat virkamiehet viittasivat kintaalla. Samalla tavalla tehtiin valtuuston enemmistön aloitteelle Vuorenkallion koulun puolesta. Valtuuston iltakoulussa ei voinut välttyä vaikutelmalta, että valtuuston enemmistö on edelleen uuden koulun rakentamisen kannalla. Valtuuston iltakoulussa ei myöskään voinut välttyä vaikutelmalta, että kaupunginjohtaja Jukka Puoskari oli peloissaan tästä tilanteesta. Onhan virkamiestyöryhmän hänen asettamansa ja koulujen sulkeminen meinattiin ajaa läpihuutojuttuna valtuustossa. Kysymys on myös kaupunginjohtajan Jukka Puoskarin johtamistavan ja aseman kriittisestä tarkastelusta. Olen varma, että Kalajoen kaupungin asukkaista enemmistö ei ole samaa mieltä kaupunginjohtajan menettelytavoista kouluverkkoratkaisussa. On myös todettava se, että yleinen tietoisuus rakenteellisten muutosten tarpeellisuudesta ja kustannussäästötarpeesta ei ole kansalaisten keskuudessa tiedostettu riittävällä vakavuudella.

Lukio voidaan laajentaa nykyiselle tontilleen ja siitä saadaan entistä vetovoimaisempi. Luonnollisesti Arteman toiminta on turvattava Kalajoella, mutta se ei edellytä uuden lukion rakentamista. Uuden lukion markkinointihinnaksi on esitetty 4,9 miljoonaa euroa ja lukion laajennuksen hinnaksi nykyiselle paikalleen 0,8 miljoonaa eroa. Jokainen käsittää, että ero on suuri ja hyötyyn verratuna. Kun lisäksi uuden lukion maksajiksi tulevat Etelänkyän ja Vuorenkallion oppilaet, niin ratkaisua on äärettömän vaikea perustella kalajokisille veronmaksajille. Vuorenkallio tarvitsee ensivaiheessa viipalekoulun kolmen vuoden ajaksi. Tällä tavalla turvataan Vuorenkallion tilanne ja voidaan suunnitella jatkoa perusteellisemmin. On otettava huomioon ruokapalveluiden uudelleenoranisointi ja keskuskeittiön sijainti. Onko sijainti Vuorenkallion koulun yhteydessä vai terveyskeskuksen yhteydessä? 

Vuorenkallion uuden koulun harkinnassa on otettava huomioon Kalajoen kaupungin kokonaisvaltainen kehittäminen. Vuorenkallio tarvitsee oman uuden koulun ja tulevaisuudessa Etelänkylän koulun oppilaat voidaan sijoittaa Vuorenkallion uuteen kouluun ja osa oppilaista Tyngän aluekouluun.


Tässä Vuorenkallion koulun johtokunnan näkemys asiasta:


tiistai 11. helmikuuta 2014

Raution koulu tulinjalla


Raution koulu on minulle tuttu koulu, koska olen siellä opinitieni aloittanut. Raution koulua opetuspalveluiden virkamiestyöryhmä on esittänyt suljettavaksi 1.8.2014. Päätös asiassa on tarkoitus tehdä kaupunginvaltuustossa 25.2.2014.

On huomioitava, että Raution koulu on kivikoulu ja koululle on erittäin vaikea keksiä uutta käyttötarkoitusta. Koulun sulkeminen ei poista Kalajoen kaupungilta koulun kiinteistöstä aiheutuvia kiinteitä kuluja, vaan ne ovat koulun sulkemisen jälkeenkin kaupungin maksettavana. Opetuspalveluiden uudelleenjärjestämisen yhteydessä ei iritsanota ketään joten opettajien palkkakustannuksissa ei saavuteta säästöjä. Kun Raution koulun oppilaat on tarkoitus ahtaa Pöllän koululle, niin Pöllän koululla on tehtävä remontti, mikä aiheuttaa arvaamattoman määrän kuluja. Lisäksi oppilaskuljetusten kustannukset eivät ainakaan pienene, koska oppilakuljetusten määrä kasvaa ja matkat pitenevät. Lisäksi Kärkisen ja Typpön oppilaat on tarkoitus kuljettaa virheinvestointikohteeseen eli Tyngän kouluun. Näin hajotetaan pitkäaikainen rautiolainen yhteisöllisyys. Tosiasia on se, että Raution koulun sulkemisella ei todellisuudessa saavuteta säästöjä ainakaan lyhyellä tähtäyksellä. Erikoista on sekin, että suljettavaksi esitetyllä Raution koululla on kaikista Kalajoen kouluista suhteellisesti suurin oppilasennuste. Sulkemispäätösesitys on siis täysin järjenvastainen.

Rautiolaiset tunnustavat, että Rautiossa tulevaisuudessa riittää yksi koulu ja he ovat esittäneet uuden koulun rakentamista Raution keskustastaan hyödyntäen jo olemassa olevaa infrastruktuuria eli Raution nuorisoseuran taloa sekä urheilukenttää ja monitoimitaloa. Lisäksi he ovat esittäneet uuden koulun toteuttamista ekologisella tavalla eli energiasäästävällä tavalla. Uusi koulu olisi Raution kylän tulevaisuuden kannalta välttämätön ratkaisu. Koulu on elävän kylän tunnusmerkki ja rautiolaisittain toteutettuna se olisi esimerkki koko Suomelle.
Nykyinen keskusta puheenjohtaja Juha Sipilä on ehdottanut Rautio-viikolla 1998, että Rautiosta tehdään ekologian kehittämiskeskus. Kalajoen kaupungin maatalouspuolella on määrärahoja esim. bioenergian hyötykäytön tutkimiseen. Näin voitaisiin polkaista Raution ekologia-projekti käyntiin.

Valitettavasti Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtajalla Raili Myllylällä on ollut negatiivinen asenne rautiolaisuuteen ja rautiolaisten ideoihin. Tämä negatiivisuus on heijastunut myös kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin kannanottoihin. Heidän molempien huulilta kuului viittaus Alavieskaan ja siihen, että rautiolaisten koulu voisi ”pahimmassa tapauksessa” olla Alavieskassa. Näin asin tulkitsin. Rautiossa on hiertänyt rautiolaisten mieliä myös rautiolaisten oman valtuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen Kullervo Niemelän ”Pöllä-keskeisyys” ja vähintäänkin varovainen suhtauminen rautiolaisten ideoihin. On jopa kysytty Kullervo Niemelän oman ilmoituksen mukaan sitä, että onko Kullervo Niemelä rautiolainen lainkaan.,


Tässä rautiolaisten esitys Raution opetuspalveluiden järjestämiseksi:
maanantai 10. helmikuuta 2014

Pahkalan koulu tulilinjalla


Opetuspalveluiden uudelleenorganisointia käsiteltiin eilen valtuuston iltakoulussa. Pahkalan koulun johtokunnan nimissä oli valtuutetuille toimitettu Pahkalan koulua koskeva aineisto. Valitettavasti aineisto tuli valtuutetuille kokouksen alussa ja tuskin kukaan ehti perehtyä lähetettyyn aineistoon. Näin päättelin käydystä keskustelusta. Pahkalan koulun puolesta käytettiin varsin vähän puheenvuoroja. Siitä päättelin, että Pahkalan koulu on tulilinjalla. Opetuspalveluiden uudelleenorganisoitityöryhmän maine ja ryhmän asettajan maine tulee pelastaa tosiasioista piittamatta. Tämän on politiikkaa.
On erittäin todennäköistä, että Pahkalan koulun lopettamispäätös tehdään seuraavassa valtuuston kokouksessa 25.2.2014 kaupunginhallituksen esityksestä.

Pahkalan koulun johtokunta kutsui valtuutettuja tutustumaan kouluun ennen Raumankarilla suoritettua kuulemistilaisuutta. Valitettavasti vain muutama valtuutettu vaivautui tutustumaan Pahkalan koulun tiloihin ja toimintaan. Myöskään kuulemistilaisuutta ei järjestetty Pahkalan koululle. Ehkä sen vuoksi, etteivät päättäjät saa tietää totuutta asioissa. Aikanaan Johannes Virolainen opetti kunnallisia päättäjiä sanomalla, että ”tiedä mistä pätät ja mitkä ovat sen seuraukset”. Olen syvästi pettynyt kalajokisten valtuutettujen aktiivisuuteen asiassa. He eivät viitsi perehtyä Pahkalan koulun tilanteeseen. Olen itse käynyt koululla ja todennut sen tilat toimiviksi ja hyviksi. Liikuntasali on suorastaan loistava noihin olosuhteisiin. Se on kyläläisten itse rakentama oman metsän tunkeista. Ihmetystä on herättänyt koulun korjaussuunnitelmat, koska ulkopuolisen kuntoarviojan mukaan kustannukset ovat tulevat vuodetkin huomioonottaen vain 16 000 euroa ja Kalajoen kaupungin teknisen toimiston mukaan pitkästi yli 900 000 euroa.

Tärkein syy Pahkalan koulun sulkemiseen on se, että Raumankarin koululla on vajausta oppilaista ja paikat on tarkoitus täyttää Pahkalan aluekoulun oppilailla. Pahkalan koulun johtokunta toivoo, että ennen kuin valtuusto päättää koulun kohtalosta, valtuutetut tulisivat käymään ja tutustumaan kouluun. Voitte tulla käymään koulupäivien aikan milloin vaan. Jos haluatte tulla muuna aikana, ottakaa yhteyttä kolunjohtajaan Päivi Kivelään.

Mielestäni Pahkalan koulun johtokunnalla on oikeus tietää paljonko säästöä syntyy Pahkalan koulun sulkemisella ja mistä säästöt muodostuvat. Lisäksi on syytä selvittää mitkä ovat koulun lopettamisen vaikutukset kylälle. Tämä on mielestäni minivaatimus asiassa.

Tässä on Pahkalan koulun johtokunnan näkemys asiassa

Tässä on Pahkalan koulun toimintakertomus vuodelta 2013


Tässä on Pahkalan koulun käyttövuorot 2013-2014Vaihtoehtosuunnitelmani

Vuorenkallion koulu

Kalajoella opetuspalveluiden uudelleen järjestämisestä on virkamiestöryhmä tehnyt kaupunginjohtajan aloitteesta esityksen kaupungin päättäjille. Tätä suunnitelmaa on ajettu kuin käärmettä pyssyyn. Vaihtoehtoisia suunnitelmia ei ole otettu huomioon lainkaan.

On totta, että Kalajoen lukion asema on turvattava ja myös varmistettava Arteman toiminnan jatkuminen Kalajoella. Näistä asioista ollaan varsin yksimielisiä. Molemmat opinahjot ovat Kalajoelle erittäin tärkeita asioita. Virkamiestyöryhmä on esittänyt asiassa oman esityksensä. Minä esitän vaihtoehtoisen esityksen. Sen mukaan Kalajoen lukion asema turvataaan ja vetovoimaisuus taataan rakentamalla uusia iloja tarvittava määrä nykyiseen Merenojan koulun kiinteistöön ja sen yhteyteen. Näin saadaan halvempi ratkaisu kuin uuden lukion rakentaminen. Kirjasto siirretään toiseen paikkaan ja tilat käytetään lukion laajennukseen.Uuden lukion rakentaminen maksaa 4,9 miljoonaa euroa. Nykyisen lukion laajentaminen 0,8 miljoonaa euroa. Säästö esityksessäni 4,1 miljoonaa euroa virkamiestyöryhmän esitykseen verrattuna.

Halpa-Halli Oy on hakenut useita vuosia kauppapaikkaa Kalajoelta, mutta se ei ole saanut sitä. Halpa-Halli Oy on valmis rakentamaan n. 4500 neliön Halpa-hallin Kalajoella sekä muut tarvittavat tilat ”kauppakeskukseen”. Mikäli Halpa-Halli Oy:lle annetaan kauppakeskukseen paikka, niin nykyiset Halpa-Halli Oy:n tilat vapautuvat esim. kirjaston ja nuorisotilojen käyttöön sekä toimitiloiksi Kalajoella toimiville pienemmille yrityksille. Vuokratilat olisivat edulliset ja se takaa kiinteiden kustannusten minimoinnin. Kirjaston sijoittaminen Halpa-hallin nykysiin tiloihin säästää 3 miljoonan investoinnin kauppakeskukseen. Kirjaston rakentamaminen uuteen kauppakeskukseen maksaa 3,0 miljoonaa euroa. Kirjastoon sijoittaminen nykyiseen Halpa-Hallin tilaan maksanee noin 0,5 miljoonaa euroa. Säästöä 2,5 miljoonaa euroa virkamiestyöryhmän esitykseen.

Arteman tulevaisuus turvataan tehostamalla yhteistyötä lukion kanssa sekä voimistamalla Kalajoki-Akatemian toimintaa. Koska maastamme on uusien lukiojärjestelyiden johdosta loppumassa noin 100 lukioa, niin se merkitsee sitä, että Kalajoelle tulee paljon sellaisia oppilaita, jotka tarvitsevat oppilasasuntolan palveluksia. Kala-Raudan paikalle eli uuden lukion suunnitelulle paikalle on rakennettava oppilasasuntoloita, jotka kesäaikana toimivat matkailun käytössä vuokra-asuntoina matkailijoille.

Koska uutta lukiota ei rakenneta, niin Merenojan kiinteistöstä ei vapaudu tiloja Etelänkylän ja Vuorenkallion oppilaille. Vuorenkallion kuolun oppilasmäärä on rajussa kasvussa ja Vuorenkallio tarvitsee uuden koulun. Aluksi ja kiireellisesti on tehtävä päätös viipalekoulun hankkimisesta. Viipalekoulu on syytä vuokrata kolmeksi vuodeksi jotta on riittävä aika tarkastella tilannetta. Kun Vuorenkallion oppilaita ei tarvitse siirtää Pohjankylän koululle, niin Pohjankylän koulun suunnitellut remonttikustannukset pienenevät huomattavasti ja säästöjä syntyy merkittävästi. Uusi Vuorenkallion koulu tulisi maksamaan 4,2 miljoonaa euroa, mutta se pienentäisi Pohjankylän remonttikustannuksia ehkä noin 1 miljoonan euron verran.

Etelänkylän koulu on tällä hetkellä hyvä koulu. Miten on asian laita muutaman vuoden kuluttua? Kalajoella vanhusten määrä kasvaa merkittävästi n. 700 muutaman vuoden kuluessa. Vanhukset tarvitsevat kuntoutusta ja tuettua asumista. Sopiiko Etelänkylän koulu tällaiseen tarkoitukseen? Jos Vuorenkalliolle rakennetaan uusi koulu, niin voidaanko Etelänkylän oppilaat jakaa Vuorenkallion ja Tyngän koulun kesken? Näin Raution ei tarvitsisi luopua oppilaistaaan Tyngän koulun takia. Rautio tarvitsee oman uuden koulun jolloin Pöllän ja Raution koulujen tilat saadaan ottaa muuhun käyttöön. Näiden koulujen käyttötarkoitus on mietittävä etukäteen. Uuden Raution koulun rakentamiskustannuksia voidaan pienentää Arteman oppilastyönä. Uudella koulurakennuksella turvataan Raution tulevaisuus. Etelänkylän ja Rahjan koulujen lakkauttaminen säästäisi Kalajoen kaupunginvaroja opettajien palkkakustannusten verran. Raution koulun rakentaminen maksanee noin 2,8 miljoonaa euroa.

Pahkalan koulu on erittäin hyvä ja viihtyisä koulu. Oppilasmäärä on n. 40 tulevinakin vuosina. Raumankarin koululla on tilaa ja on laskettu, että lopettamalla Pahkalan koulu saataisiin Raumankarin koululle riittävästi oppilaita. Laskelmista ei kuitenkaan käy selville mikä on säästö asiassa euroissa ja mitkä ovat koulujen sulkemisen vaikutukset Pahkalan aluekoululle.

Jos Vuorenkalliolle rakennetaan uusi koulu, niin tulevaisuudessa Rahjan koulun tilanne on se, että oppilaat tulevaisuudessa jaetaan Raumankarin ja Vuorenkallion koulujen kesken. Rahjan koulu voidana käyttää toisiin tarkoituksiin. Mehtäkylän koulun kohtalo ratkenneen mahdollisen kuntaliitoksen tapahtuessa.

Näillä toimenpiteillä säästetään runsaasti verorahoja ja esittämäni ratkaisu on Kalajoen kaupungille ja kalajokisille veronmaksajille huomattavasti edullisempi kuin opetuspalveluiden työryhmän esitys. Tämä esitys myös säästää niin paljon, että se mahdollistaa uuden täysimittaisen liikuntahallin rakentamisen Merenojan koulun läheisyyteen,