keskiviikko 11. helmikuuta 2015

Kalajoen matkailun kasvuohjelma 2015-2015

Kalajoen kasvuohjelman rahastajana on toiminut Creamentors Oy, mikä on rahastanut suunnitelman tekemisestä 17000 euroa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että todellisuudessa tyä on tehty kaupunginjohtajan johdolla Kalajoen elinkeintoimistossa.
Laatijoilla on ollut vahva usko kovaan inflaatioon, koska matkailutuloksi on arvioitu 80 miljoonaa euroa vuonna 2025. Voihan olla, että matkailutulon arviointi perusteita joudutaan muuttamaan jotta tuohon tulokseen päästään.

Asiakasryhmät ovat mielenkiintoisia, Perheet ja kaveriporukat, aktiiviset nuoret ja aikuiset, työikäiset ja seniorit, yritykset ja organisaatiot. Jäikö jotakin pois? Ei, kaikki mahdolliset maan ja taivaan väliltä ovat mukana kohderyhmissä. Huomattavaa on myös se, asiakkaat tulevat kotimaan lisäksi muun muassa Venäjältä. Järkevää segmentointia vai osaamatonta markkiointia?

Tarjottavat palvelut:

 • Events (Hotel & Park)
 • Motor World
 • Horse Village
 • Golf & Sport Entertainmenti
 • Spa & Wellness
 • Family Fun
 • Marina & Water astivity

Tapahtumahotelli sijoittuu Tuomipakkojen alueelle. Tapahtumahotelli ympärivuotistaa osaltaan Kalajoen tapahtumapalveluja ja tarjoaa huipupuitteet mm. yritystapahtumien, koulutusten, seminaarien ja kongressien sekä erilaisten kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien toteuttamiseen. Tapahtumahotelli on suunniteltu tapahtumien laadukkaaseen toteuttamiseen ja siinä on huomiotu erilaiset tapahtumatuottamisen tarpeet
 • muuttuvat ja jaettavat tapahtumatilat
 • valmiudet tapahtumacatering-tooiminnan toteuttamiseen monimuotoisesti
 • valmis tapahtumatekniikka

Lisäksi siellä on
 • laadukas ravintolamaailma
 • tapahtumateemoitetut huoneet
 • ulkotapahtumia palveleva ratkaisu, jossa tapahtumahotellin alin kerros avautuu osin ulos mm. ravintolatoiminnan osalta.

Suunnitelmasta on kuitenkin jätetty pois kasino, joka suunnittelun alkuvaiheessa oli mukana. Kasinoideaa on markkinoitu jo vuodest 1988 lähtien
Hiekkasärkät 100 vuotta

Saunamaailma on mukana tapahtumahotellissa. Itse tein asiasta valuutostoaloitteen muistaakseni vuonna 1998. Valitettavasti nyt en enää usko saunamaailman kannattavuuteen.

Tapahtumahotellista löytyy myös elokuvateatteri aivan kuten Paljakastakin.

Liikunnallisessa elämyskeskuksessa on spottiravintola, elokuvateatteri, biljardi, TRX, sisäaktiviteettipuisto, sisäyhteys majoitustiloihin jne.

Kylpylä modernisointi ja elämyksellistäminen pyritään toteuttamaan vuoden 2016 aikana. Unoitukohan tämä asia investointibudjetista?

Lentokettänalueen ympäristöön pohjavesialueella rakennetaan monipuolinen tapahtuma-alue, jonka avulla Kalajoen tapahtumatarjontaa voidaan laajentaa ja monipuolistaa. Ulkoillmatapahtumien alue, jossa voidaan järjestää tapahtumia jopa yli 40 000 henkilölle. Mistähän nämä asiakkaat tulevat ja miten liikennejärjestelyjen avulla on varauduttu tällaiseen toimintaa? Se ei kasvuohjelmasta selviä.

Motor World on huimapäiden puuhamaa. Motor World alueelle rakennetaan kansainvälisen kilpailutoiminnan vaatimukset täyttävät tractor pulling-rata. Suunnitelmasta ei käy selville kenen pussista radan rakentaminen tapahtuu.
Motor Worldin toimintaympäristö käsittää
 • jokkis
 • crosskarting
 • sähkökarting
 • moottorikelkat
 • telaketjumönkijät
 • taractor pulling
 • mönkijät

Ksymys kuuluu: kuka maksaa?

Horse Village on monipuolinen hevosiin liittyiven toimintojen keskus. Horse Villagen ytimessä ovat ratsastuskentät, maneesi sekä ravirata. Kaavan mukaan alue tulisi lähelle Isopahkalan keramiikkaverstas. Valitettavasti suunnitelmasta jää sellainen kuva, että suunnitelman laatijat eivät ole tienneet millainen on nykyaikainen ravirata ja mitä se maksaa ja myös se, että onko sellaiselle markkinoita. Kavuohjeman laatijoilta on unohtunut, että
Kalajoen hevosystäväinseura toiminut jo lähes 75 vuotta
Ravirata on tunneasia Kalajokisille. Uutta ravirataa on suunniteltu myös poronvetokilpailujen näyttämöksi.
Horse Village tarjoaa koulutus-, valmennusä ja leiritoimintaa paikallisille, kotimaisille ja kansaivälisille moderneille hevosharrastajille. Vuosikellotettu ohjelma.

Kaiken huippu on Marinan alue. Marinan alueesta rakennetaan merellisten aktiviteettien ja huipputasoisten palveluiden kokonaisuus. Nythän tämä mahdollista asia voidaan tehdä koska paikkakuntalaiset on häädetty alueelta.
Häätöjen avulla tehokkaampaan rakentamiseen

Marina-alue rakentuu kolmeen toisiaan tukevaan kokonaisuuteen:
 1. Satama-alue on Kalajoen merellinen olohuone, jossa on boutique-tasoista majoitusta ja merelliset aktiviteetit
 2. Luonnollisen hyvinvoinnin alue tarjoaa rentoutumiseen ja hyvinvointiin keskittyvää palvelutoimintaa.
 3. Ikuisen kesän alue tarjoaa moderneja asumisen ratkaisuja. Kasvihuoneet hyödyntävät raknnusten hukkalämpöä ja toisaalta ottavat talteen aurinko – ym. energiaa.

Mielestäni suunnitelma vaikuttaa vilkkaan mielikuvituksen tuotteeltta, jota ei rajoita rahoitusratkaisujen puuttuminen. Suunnitelma minun mielestäni vaikuttaa täysin SUN ARENA-hankkeen tasoiselta suunnitelmalta. Jumala ei ole kieltänyt suuria haaveilemasta!

Kiinteistäjalostus Oy:lla viedään päätösvalta Kalajoen kaupungin päättäjiltä ulkopuolisille rahastajille. Kalajokisten kannalta äärettömän suuri riski menettää Kalajoen Hiekkasärkät kokonaan rahamaailman hallintaan. Kiinteistöjalostaja vastaisi koko alueen kehittämisestä, konseptituunnittelusta, operaattoreiden hankkinnasta, rahoituksen järjestämsiestä sekä kiinteistöyhtiöiden perustamisesta sekä omistusjärjestelyistä.
Minä en päättäjänä lämpene tällaiselle hullutukselle. Päätösvalta pitää olla kalajoksilla veronmaksajilla.

Mitä Kalajoen matkailun kasvuohjelmasta puuttuu? Siitä puuttu tärkein asia eli Kalajoen matkailun markkinointi. Sehän on Kalajoen matkailun suurin ongelma.
Olen pitkän valtuustourani ( 7.s kausi) aikana nähnyt ja kokenut monenlaisia Kalajoen matkailun kehittämissuunnitelmia. Nyt on rehellisesti sanottava, että tämä on utopistisin suunnitelma, minkä olen valtuustourani aikan nähnyt Kalajoen matkailun kehittämisestä. On kuitenkin selvää, että valtuutetuista ne jotka haluavat urallaan eteenpäin kehuvat tämän suunnitelman valtuustopuheissaan maasta taivaaseen saakka.
Mielipiteeni Kalajoen keskustan osayleiskaavasta

Kaava-alueeseen kuuluvat seuraavat kaupunginosat tai osa-alueet: Kanta-alue, Merenoja, Lankiperä, Isoranta, Ymmyrkäinen, Mäntyrienn, Rahvo, Plassi, Lepistönperä, Ämmä, Vuorenkallio, Holmanperä, Etelänkylä ja Meinala.

Osayleiskaavoituksen tarkoituksena on korvata voimassa oleva, vuonna 1993 hyväksytty oikeusvaikutukseton Kalajoen keskustaajaman osayleiskaava. Uudesta osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen. Laadittavan osayleiskaavan tarkoituksena on mm. mahdollistaa kaupan kehittyminen ja uusi asunrakentaminen keskustana alueella, kytkeä kaupunkikesksta yhteen matkailukeskuksen kanssa, tiivistä keskustan ydinaluetta, tutkia työpaikka-alueiden sijoittumista teollisuusalueiden yhteyteen sekä muodostaa alueelle uusian valtatien 8 rinnakkaistieyhteyksiä.
Tämän tarkoitusselostuksen isä on kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin virkamiestyöryhmä, jonka kaavallisen toteutuksen laatijana on ollut Serum arkkitehdit Oy. Onko kysymyksessä saneluratkaisu?

Kalajoen kaupunginjohtaja oli ennen Puolangan kunnanjohtajana ja rakennutti silloin elokuvateatterin yhteikunnan rahoituksella korpeen (Paljakka). Lisäksi kaupunginjohtajaa voidaan pitää Sun Arena-hankkeen todellisenä ”isähahmona”
Mitä kuuluu Sun Arenalle

Valitettavasti mitään ei ole opittu. Nyt suunniteltu osayleiskaava mahdollistaa 4700 uuden asukkaan ja 2400 uuden loma-asukkaan sijoittumisen suunnittelualueelle. Tarkoituksena on ensisijaisesti tiivistää keskustan olevaa rakennetta ja toissijaisesti osoittaa laajennusaleuita olevan rakenteen yhteyteen. Asumisen laajenneusalueita ovat keskustaajaman länsireunalla Vetoniemenperä ja Holmanperä, pohjoisosassa Lepistönperä ja Plassinkylä/ Plassinpuisto ja koillisosassa Mäntyrinne. Uusi laaja loma-asuntoalue sijoittuu keskustaajaman länsipuolelle Liikuntapuiston yhteyteen.

Kun tarkastellaan Kalajoen historiaa, niin Kalajoelle väkiluku on lisääntynyt tätä vauhtia vain kaksi kertaa aikaisemmin. Vuonna 1808, kun Rantatietä pitkin perääntyivät ensimmäiset Suomen armeijan joukko-osastot Kalajoelle huhtikuun 4. päivänä. Kulnev, joka johti venäläisten etujoukkoa, seurasi Suomen armeijan kintereillä ja oli Kalajoella 13. päivänä. Pari päivää myöhemmin saapui Tutskov pitäjän alueelle. Venäläiset kokivat ankaran tappion Siikajoella 18. päivänä ja Tutskov, jolla oli hiukan yli 5000 miestä, vetäytyi nyt Kalajoelle 30.4 sekä edelleen Kokkolaan. Toukokuun 5 päivänä marssi Suomen armeijan kolmas prikaati Kalajoelle jo saman päivän iltana. Kevät tulvineen ja kuraisine teineen teki lopun sotatoimista. Alue oli pelastettu vihollisvallan alaisuudesta.

Toisen kerran Kalajoen väkiluku lisääntyi yli 4500 ihmisellä toisen maailmansodan aikana, kun Lappi evakuoitiin sotatoimien vuoksi saksalaisia vastaan. Syyskuun 7. päivänä 1944 alkoi 5514 petsamolaisen uusi evakkomatka Lapin 104 000 evakon etujoukkona. Lähtö oli taas kaaosmainen. Evakkosuunnitelman mukaan petsamolaiset tuli evakuoida Saloisiin ja Pyhäjoelle, mutta suunnitelmaa muutettiin viime tingassa ja evakuointikohteeksi tuli Kalajoki ja myöhemmin myös Ii.
Evakkojen työntyessä tien päälle, tiet olivat täynnä saksalaisia, mutta he suhtautuivat myötämielisesti evakkoihin. Saksalaiset olettivat lappilaisten pakenevan puna-armeijan jaloista. Uskottiin Neuvostoliiton pian valtaavan Lapin.
Evakkoon lähtökäsky tuli poromiehille mahdollisimman huonoon aikaan. Kolttien porot olivat hajallaan tunturissa ja sinne ne myös jäivät samoin kuin muukin kolttakansan elämisen perusta: porolaitumet ja kalavedet. Taloudelliset menetykset koskivat kaikkia petsamolaisia: kalastajat menettivät verkkonsa ja veneensä, autoilijat kalustonsa ja maanviljelijät tilansa.
Elintarviketilanne oli ollut jo sotavuosina huono ja heikentänyt väestön vastustuskykyä. Moni evakkotielle lähtenyt petsamolainen menehtyi, mistä kertovat ristit Kalajoen ja muiden evakkopaikkakuntien kirkkomailla.

Näin suuri väestönlisäys ( 4700 + 2400) on suunniteltu saavutetavan kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin vetämän työryhmän suunnitelmilla. Onko tämä suunnitelma kolmas suuri onnettomuus minkä Kalajoki on historiansa aikana kokenut?

Kaavoituksen tarkoituksen on luoda viihtyisä, turvallinen ja terveellinen ympäristö. Nämä tavoitteet ovat unohtuneet tässä kaavassa. Kalajoen kaavoituksen suurimpana virheenä pidän edelleenkin utopistisia kauppakeskussuunnitelmia. Kaupan luonne on muuttunut ja toisaalta Kalajoen väliluku ja ostovoima ei kasva niin nopeasti, että tuollaisten kauppakeskusten syntyminen tai synnyttäminen olisi realistista. Kaiken huippu on kerrostalon talon rakentaminen kauppakeskukseen jotta hanketta saataisiin eteenpäin. Tästä järjettömyydestä kärsii kaikki kalajokiset. Voidaan sanoa, että ”tyhmästä päästä kärsii koko ruumis”. Kaikkein edullisin ja nopein tapa olisi ollut antaa Halpa-Halli Oy:lle oikeus rakentaa n. 4500 – 5000 m2 kauppakeskus ja saada nykyiset Halpa-Halli Oy.n tilat muuhun käyttöön, esim. kauppa- ja konttoritiloiksi pienemmille yrityksille sekä kirjastolle. Tämä olisi ollut kalajokisten edun mukainen ratkaisu.

Toinen kauppakeskussuunnitelma on susi. Aikanaan V.H. Kivioja sanoi Rahjan satamapaikkaa sudeksi, kun hän olisi halunnut rakentaa satamaan Ryöppääseen jossa väylän syvyys oli ollut reilusti yli 10 metriä. Siihen aikaan Mehtäkylässä oli nähty susi ja isolla joukolla lähdettiin sutta jahtamaan. V.H.Kivoja sanoi jahtimiehille, että älkää menkö sinne Mehtäkylään, sillä Rahjankylässä se susi on. Kivioja tarkoitti satamaa, joka oli hänen mielestään väärässä paikassa. Toinen kauppakeskussuunnitelmahan on Hiekkasärkillä. Sitä minä sanon sudeksi. Olen varma, että kukaan järkevä yrittäjä ei lähde tuollaisen suunnitelman toteuttamiseen, missä grynderi rahastaa kylämäisestä kauppakeskuksesta, jossa kustannukset muodostuvat yrittäjän ( kauppiaan) kannalta kohtuuttomiksi. Ymmärry hoi, äly älä jätä!

Toinen merkittävä virhe kaavaesityksessä on suuri kerrostalojen määrä. Ihmiset eivät halua asua kerrostalossa, jos on tarjolla muita mahdollisuuksia. Nähtävästi kerrostaloilla pyritään luomaan kaupunkimaista ilmettä. Valitettavasti kerrostaloissa asuu tietyntyyppisiä ihmisiä. Ne eivät lisää valtaväestön turvallisuuden tunnetta. Ne ovat tyypillisiä ”kirvemiessomaleiden” asuinpaikkoja. Myös laki syrjinnästä on otettava huomioon. Jos kerrostaloasuntoon tulee henkilöitä, jotka ilmoittavat, että ” hai, minä olen teidän uusi naapuri”, niin asuntojen arvot laskevat romahdusmaisesti. Romaaneillekin on lain mukaan järjestettävä asunto. Jos ei järjestetä niin syyllistytään syrjintään. Siitähän Himankan kunnalla on kokemusta aina korkeimman oikeuden päätöstä myöten.

Vesikolmio on saanut ympäristöluvan 25.4.2012 (PSAV/35/04.08/2010) Rahvon alueen sijoittuvalle Kalajokilaakson keskuspuhdistamolle. Kaavassa on jätetty huomioimatta Rahvon teollisuusalueen pohjoispuolelle sijoittuvalle keskuspudistamolle mahdollinen jäätteen hyötykäyttömahdollisuus. Jäte pitää pystyä hyödyntämään energiaksi. Nyt tällaista mahdollisuutta kaava ei mielestä sisällä. Keskuspuhdistamohan ei pudista typpeä, koska typen puhdistus on niin kallista, vaan laskee typpipitoiset vedet rehevöittämään Kalajoen merialueen vesiä. Kalajoen edusta on jo nyt Perämeren typpipitoisinta aluetta ja tilanne pahenee entisestään uuden jätevesipuhdistamon myötä. Pyhäjoen ydinvoimala aikanaa pahentaa tilannetta. Alueesta tulee lokkien paratiisi. Hyvästi Kalajoen matkailu!

Luonnollisesti myös 941 tuulivoimalaa suunnitelmaa Kalajoelle ja sen ympäristöön on järkyttävä visio.

Tuulivahinko.fi

Tuulitukiasiaa

Tuulivoimateollisuus on korporatismin suojelemaa huijausta

Mielestäni kaava-alueen energiaratkaisuja ei ole huomioitu riittävässä määrin. On vain todettu, että yhdyskuntarakenteen tiivistämisen vuoksi joen pohjoispuolelle varaudutaan rakentamaan uusi lämpövoimala, jonka paikka tutkitaan yleisosakaavassa. Uusi voimala toimisi biomassalla. Energia on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi asia. Siksi suunnitelmat tulisi olla paremmin laadittuja ja mahdollistavia.

Koululaisten ja pienten lasten turvallisuutta lisäisi kävelysiltä siltojen välissä. Tällainen silta mahdollistaisi turvallisen liikenteen koululaisille ja lapsille. Kaavassa ei ajatella turvallisuutta vaan tärkeämällä sijalla on gryndereiden rahastusmahdollisuus esim. kerrostalojen avulla. Kaavasta puuttuu myös Vuorenkallion koulun rakentamismahdollisuus. Jos tavoitellaan sitä, että Kalajoella on tulevaisuudessa viisi koulua: Raution (uusi) koulu Raution keskustassa, Tyngän (virheinvestointi) aluekoulu Tyngällä, Raumankarin koulu Himangalla, Pohjankylän koulu Kalajoen keskustassa, niin tarvitaan uusi Vuorenkallion koulu joen eteläpuolella. Tällaista mahdollisuutta kaavaesitys ei ole ottanut huomioon.

Kalajoen kaupungista puuttuu täysimittainen liikuntahalli. Sen paikka on ehdottomasti Merenojan liikuntapuiston alueella lukion läheisyydessä. Rakentamiseen voitaisiin käyttää ns. Reporahoja, joita on sijoitettun yli 14 miljoonaa euroa. Tätä mahdollisuutta kaava ei tunne ymmärrettävistä syistä. Kapunginjohtaja haluaa Arteman alueelle lisää tilaa. Kaavan avulla halutaan karkoittaa Shellin ja ST1:n eli entinen Esson huoltoasema sekä Intersport urheiluliike. Uskomatonta toimintaa. Kalajoen valtuuston enemmistön ei halua uutta lukiota, koska se on liian kallis investointi. Kaavaesityksestä puuttu hintalappu. Mielestäni taloudellisuus ei ole kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin vahvuusalueita. Pelkään tilannetta, kun talousjohtaja Juhani Yiparkas siirtyy eläkkeelle. Kun painaa jarrunappulaa, kun kaupunginjohtajan mielikuvitus laukkaa kuin villi varsa.
Arkkitehditkin ovat halunneet jättää puumerkkinsa kaavan suunnitteluun. Se näkyy Plassinpuiston suunnittelussa.

Mielipiteeni Kalajoen keskustan osayleiskaavasta on se, että siinä on paljon hyvää, mutta perusasia on unohdettu rahan kiilto silmissä eli Kalajokisten viihtyisä asuinympäristö. Ylemääräinen tehokkuus rakentamisessa lisää turvallisuusriskejä ja likenteen turvallisuusasioissa on vielä rutkasti parantamisen varaa. Siis perusasiat ovat kaavaesityksessä vituralla: viihtyisyys, turvallisuus ja osittain myös terveellisyys.

Ymmärrän nyt niitä, jotka sanovat, että he olisivat ostaneet yhden äänen Rovaniemen valtuustosta jos olisivat tienneet mitä tuleman pitää.


sunnuntai 1. helmikuuta 2015

Kalajoen kaupungingin hyvinvointikertomuksen käsittelyäKaupunginhallitus on nimennyt 14.02.2011 § 41 terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän. Työryhmän kokoonpano: puheenjohtaja Juha Juola, sihteeri Minna Sipilä, jäsenet Eija Tainio, Outi Kalliokoski, Kirsti Rahkola, Sanna Kuusisto, Niina Pyyköen, Tiina Kauppinen ja kaupunginhallituksesta Sirkka Alho. Poliisin edustajana toimi Tomi Reinikainen.

Työryhmän tehtävänä oli
 1. vaikuttaa omalla työllään terveyden edistämisen taustatekijöihin ja kestävään hyvinvointipolitiikkkaan
 2. ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä pyrkii muuttamaan suurten ikäluokkien terveyskäyttäytymista myänteiseen suuntaan
 3. laatii hyvinvointikertomuksen kaupungin johtoryhmän kanssa sovitun vastuujaon mukaisesti varmistaen yhteyden kaupungin talouden ja toiminnan suunnitteluun.
 4. Seuraa ja arvioi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista
 5. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä kokoontuu säännöllisesti
 6. työryhmän jäsenet toimivat terveyden edistämisen yhdyshenkilöinä omilla sektoreillaan
 7. puheenjohtaja vastaa terveyden edistämisena soiden valmistelusta ja esittelystä
 8. poikkihallinnollisia terveyden edistämisen tehtäviä varten työryhmän puheenjohtaja jakaa tehtäviä tyäryhmän jäsenten kesken ja tarvittaessa delegoi valmistelua asiantuntijatyöryhmille.


Kalajoen kaupungin johtoryhmä toimii hyte-työryhmän johtoryhmänä.

En tiedä kuka on laatinut työryhmän tehtävät, mutta olen sitä mieltä, että ne on laadittu niin, että niistä on hyvin vähän hyötyä kalajokisille.

Valtuustokäsittelyssä valtuutetut jotka olivat viitsineet vähänkään perehtyä asiaan kiittelivät hyvinvointikertomusta niiltä osin kuin kykenivät. Ne jotka eivät olleet perehtyneet asiaan lainkaan, olivat hiljaa.

On todettava, että Kalajoella on tehty asioita oikeansuuntaisesti, mutta ei riittävästi, kuten asian valtuustokäsittelyssä totesin.

Nämä ovat ne oikeansuuntaiset asiat:

WELMED on mittauslaboratorio ja tuotekonsepti, jossa painopisteenä on fyysinen toimintakyky.
Fyysinen toimintakyky on oleellinen tekijä elämän laadun ylläpitämisessä ja laitostumisen tarpeen vähentämisessä. WELMED konsepti on Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja yrityskumppaneiden kehittämä innovaatio terveyden edistämiseen ja jatkuvan laadun kehittämiseen. WELMED tarjoaa uusia työkaluja ja toimintamalleja toimintakyvyn ja elämänlaadun parantamiseksi, yhteistyössä palveluntuottajien ja julkisen sektorin kanssa. WELMED konsortio edustaa uutta kumppanuusajattelua terveyden- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

 • LABORATORIO - mittauslaitteet fyysisen toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen arviointiin
 • OHJELMISTOT - tiedonkeruu, tietojen integrointi ja analyysit
Kylpylähotelli Sani oy aloittaa Welmed konseptin käytön yhteistyössä Kalajoen kaupungin perusturvapalveluiden ja Kalajoki Akatemian kanssa
Vuoden 2014 aikana kutsutaan kaikki 2014 vuonna 65 vuotta täyttävät Kalajoen ja Merijärven asukkaat kuntokartoitukseen. Jokaiselle tehdään alkukartoitus ja 10 viikon ohjelman jälkeen tehdään uusintamittaukset. Samalla tavalla tehdään myös vuonna 2015.
Liikuntatoimi ja Kalajoki Akatemia järjestävät ryhmätoimintaa, joita osallistuja voi käyttää harjoittelunsa tukena. Muuten osallistujat ohjataan käyttämään saatavilla olevia palveluita harjoittelunsa tueksi.
Perusturvapalveluista kuntoutus on kiinteässä yhteistyössä testausta suorittavan tahon kanssa ja kouluttaa oman fysioterapeutin myös testisuorittajaksi.  Kutsutuilta Asiakkailta peritään omavastuuna 20 €/testaus.  Niille henkilöille, jotka eivät itse pysty menemään testipaikalle Hiekkasärkille, on mahdollisuus järjestää kyyti palveluliikenteellä. Mikäli henkilö on oikeutettu toimeentulotukeen, testausmaksu myönnetään toimeentulotukena.
Vuoden 2012 tilastojulkaisun mukaan kalajokisia 65 -vuotta täyttäviä v. 2014 on 210 ja Merijärvisiä 16. Wellmed konseptia on käytetty esimerkiksi Kokkolan kaupungissa. Osallistumisprosentti kutsutuista on ollut n. 35%. Mikäli osallistumisprosentti on parempi, porrastetaan kutsuja pidemmälle aikavälille.
 
Kalajoki on mukana valtakunnallisessa OKM:n Liikkuva koulu -ohjelmassa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa Kalajoen peruskouluissa lisätään koulupäiviin fyysistä aktiivisuutta kannustamalla lapsia ja nuoria liikkumaan koulupäivän aikana sekä tarjoamalla heidän käyttöönsä välituntiliikuntaan innostavia välineitä. Tavoitteena ovat viihtyisämmät koulupäivät ja hyvinvoiva koululainen. - See more at: http://www.kalajoki.fi/palvelut/liikkuva-koulu#sthash.sdLyZoNp.dpuf


Minun käsitykseni mukaan Kalajoen kaupungin tulee jatkaa aloittamallaan linjalla eli

 1. Welmed-systeemi aloitetaan jo 60-vuotiaille tehokkaasti
 2. Liikkuva koulu-kampanjan seuraavan vaiheen tulee olla urheilukoulu kaikille ala-asteen oppilaille ja sitä nuoremmille lapsille vähintään kaksi kertaa viikossa huomioimalla kouluttajien ammatillinen pätevyys eli pedagoginen koulutus.
     3.  Ikä-ihmisten liikuntaan tulee tehdä erillinen ohjelma
 1. Työttömille tulee tehdä oma ohjelma, ja erityisesti pitkäaikaistyöttömille, joista joudutaan maksamaan Kela-sakkoa vuonna 2015 aevion mukaan 530 000 euroa. Tämän tehtävän hoitamiseen tarvitaan uusia ideoita. Olen valmis niitä esittämään ja toteuttamaan.
 2. Liikuntarajoitteisille ja muille erityisliikunnan tarvitsijoille tehdään oma ohjelma.
 3. Kalajoen kaupungin on aktivioitava valtaväestöä osallistumaan erilaisiin liikuntatapahtumiin ja terveellisempiin elintapoihin. Erillinen kampanja asioista.

Minua hiukan huolestuttaa tilanne Kalajoella, koska hyvinvointikertomus pölyttyy hyllyille ja virkamiehet kaupunginvirastossa ovat tyytyväisiä, koska säilyttävät pallinsa. Kenttä kuitenkin huutaa työntekijöitä ja asioiden organisointia. Olen huolestunut siitä, että kaupungin organisaatiosta ei näytä löytyvän ammattitaitoa asioiden organisointiin ja eteenpäin viemiseen. Ammattitaitoiset henkilöt yritetään savustaa ulos toiminnasta jotta omat pallit säilyisivät. Tarvittaessa olen valmis organisoimaan asiat oman konsulttitoimistoni kautta.