perjantai 28. syyskuuta 2012

Vuoden 2013 talousarvion raamit Kalajoella
Raamituksen perusteet
 1. Talousarvioraamissa arvioidaan tuloperusteet eli tuloraami ( toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet)
 2. Tuloraamin perusteella määritellään toimintakulujen taso
 3. Toimintakulujen tasoa määriteltäessä otetaan huomioon toimintaympäristön muutokset )kvtes, lainsäädäntö, palvelutarpeet jne.)

Talousarvioraamituksen tavoitteena on ohjata
 • hahomottamaan resurssit
 • määrittelemään kohteet tärkeysjärjestykseen, joihin resursseja kohdennetaan
 • jatkuvaan uudelleen arviointiin,
 • talouden tasapainotilan säilyttämiseen ja siten myös mahdollisuuteen rahoittaa palveluja tulevaisuudessa.

Verotulot;
 • Kunnallisverotulot
 • tuloveroprosentti 19,50 % (kriisikuntarajakriteeri v. 2012 on 19,75 %)
 • Kalajoen efektiivinen tuloveroprosentti on tänä vuonna 13,10 % js ensi vuonna 13,17 %
 • Kiinteistöverotulot
 • asuinrakennus 0,35 %, yleinen 0,75 % ja vapaa-ajan rakennus 0,90 %
 • kiintiestövero kasvaa tänä vuonna 5,5 % ja ensi vuonna 0,0 %.
 • yhteisötuloverot laskevat tänä vuonna 32,2 % ja ensi vuonna kasvavat 2,3 %

Verotulojen kokonaistuottoarvio on tänä vuonna 34,67 M euroa ja ensi vuonna 35 miljoonaa euroa, kasvua 3,7 % ja 0,8 %. Kuluvan vuoden verotuotto on 0,8 miljoonaa euroa suurempi kuin talousarviossa 2012 ollut arvio ja kesäkuussa 2012 tehty korotus (33,3+0,5= 33,8 miljoonaa euroa). Verotuloarvioon vaikuttavat mm. asukasluvun kehitys 2012 ja työllisyyskehitys

Valtionosuudet
 • raamissa 28,7 miljoonaa euroa, kasvu 3 %, saattaa jäädä 0,39 miljoonaa euroa pienemmäksi, koska verotuloihin perustava valtionosuuksien tasaus on arvioitua pienempi.
 • Valtionosuuksia leikataan 23 euroa/asukas vuonna 2013
 • indeksikorotus 3 %
 • vuoden 2013 valtionosuuksiin vaikuttavat mm. v:n 2011 asukasluku ja ikärakenne

Toimintatuotot
 • laskennallinen kasvu 4 % v:n 2012 talousarvioista, tavoitteena saavuttaa vähintään 2011 TP:n taso.
 • Lisäksi ympäristömuutokset ( mm. kuntaliitosavustus 840 000 euroa ei enää makseta v.2013

Toimintatkulut
 • henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen tasokorotus 2,3 %
 • muut menot 0,0 %
 • lisäksi ympäristömuutokset

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti