tiistai 9. lokakuuta 2012

Oikaisu Kalajoen kaupungin taloudellista asemaa koskevaan kirjoitukseen
Talouselämä-lehden numerossa 34 on julkaistu kirjoitus 28.9.2012 ”Kuntatalous on rempallaan”. Kuntatalous rempallaan-kirjoituksessa ovat rempallaan joiltakin osin faktatkin. Kalajoen kaupunki on rankattu listaan alle 30.000 asukkaan kuntien joukkoon, joilla on pitkkestoisia talousvaikeuksia, mutta jotka eivät vieä täytä kriisikunnan tunnusmerkkejä. Mikäli Kalajoen kaupunki täyttää pitkäkesstoisten talousvaikeuksien kriteerit, silooin lähes jokaisella Suomen kunnalla on pitkäkestoisia talousvaikeuksia.

Seuraavassa tarkastellaan Kalajoen kaupungin taloudellista asemaa suhteessa maan keskiarvolukuihin keskeisillä kunnallistalouden tunnusluvuilla:

Vuosikate:
Viimeisen kymmenen vuoden (2002-2011) aikana Kalajoen kaupungin keskimääräinen vuosikate on 336 euroa per asukas ja se on 47. korkein kaikkien Manner-Suomen kuntien joukossa ja se on myös yli maan keskiarvon. Viime vuonna Kalajoen vuosikate oli 518 eruoa per asukas ja koko maan keskimäärin 383 euroa. Vuosikatteen valossa kaupungin talous on kestävällä tavalla tasapainossa.

Velka:
Kalajoen kaupungin lainat asukasta kohti olivat viime vuonna 2413 euroa ja koko maassa 2037 euroa ja kaupunkikonsernin (= kaupunki + kaupungintytäryhtiöt) lainat olivat 3888 euroa ja koko maassa vastaava luku keskimäärin oli 4578 euroa. Eli kaupungilla oli hieman enemmän lainaa kuin maassa keskimäärin, mutta konsernilainaa oli vähemmän kuin keskimäärin. Kun velkaantuneisuutta tarkastellaan nettovelkojen valossa (= lainoista vähennetään rahavarat), Kalajoen kaupungin nettovelat olivat viime vuonna 1289 euroa per asukast ja koko maassa 1336 euroa; Kalajoki on tosiassa vähemmän velkaantunut kuin kunnat keskimäärin.

Ylijäämä:
Kupungin taseeseen kertynyt ylijäämä oli viime vuonna 10,7 miljoonaa euroa eli 845 euroa per asukas, koko maassa se on 1389 euroa. Kalajoen ylijäämä on alle maan keskiarvon, mutta kertynt ylijäämätaso on hyvä puskuri tulevaisuutta varten.

Verotustaso:
Kalajoen tuloveroprosentti on tänä vuonna 19,50. Koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti (painotettu kuntien verotettavilla tuloilla, ent. ansioäyreillä) on 19,25 ja artimeettinen keskiarvo 19,81. Kaupungin tuloveroprosenttitaso on noudatellut lähellä koko maan maan painotettua keskiarvoa, mutta on ollut alle maan aritmeettisen keskiarvon. Kiinteistäveroprosentti on selkeästi alle maan keskiarvojen, vakituiset asuinrakennukset Kalajoki 0,35 % / koko maassa 0.40 %, yleinen 0,75 % / 0.90 % ja vapaa-ajan rakennukset 0,90 %/ 1.00%. Kalajoen verotustaso ei ole kireä verrattuna koko maan tasoon. Alueellisesti Kalajoen veroprosenttitaso on alhainen.

Omavaraisuus:
Kaupungin taseen mukainen omavaraisuu oli viime vuoden tilinpäätöksessä 59 % ja koko maassa 64 %. Kalajoen omavaraisuus on pysynyt selvästi yli 50 %:n.

Velkaantuneisuus:
Kaupngin suhteellinen velkaantuneisuus oli edellisvuonna 51 % ja kokko maassa 45 %. Suhteellinen velkaantuneisuus kuvaa velan suhdetta keskeisiin käyttötalouden tulolähtesiiin eli toimintatuottoihin, valtionosuuksiin ja verotuloihin. Merkittävä osa kaupungin investoinneista on elinkeinopoliittisia investointeja, jota on jo myyty tai myydään sitovilla sopimuksilla. Tähän mennessä kaupunki on saanut vähintäänkin sijoittamansa varat takaisin. Myyntituloilssa voidaan lyhentää velkaa ja/ tai investoida uusiin kohteisiin. Silloin elinkeinopoliittisten investointien rahoittamiseen ei käytetä verorahoitusta.

Päätöksenteko:
Kalajoen kaupungin taloudenhoito on jo vuosikymmeniä perustunut pitkäjännitteiseen taloussuunnitteluun. Keskeiset talouden tasapainoa osoittavat tavoitteet asettaa valtuusto kuten vuosikate-, ylijäämä-, alijäämä- ja velkaantuneisuustavoitteet. Samoin valtuusto asettaa verotustasoa koskevat tavoitteet.

Kalajoen kaupungin toimintalinja:
Valtuusto päättää kaikista tärkeistä palvelualoista. Keskeiset kaupungin toiminnot hoidetaan omana toimintana ja silloin voidaan palveluja kehittää tarpeista käsin ja palvelutaso huomioon ottaen tehokkaalla tavalla. Jos on tarkoituksenmukaista, palveluja myös ostetaan, mutta silloinkin päätösvaltaa käyttää kaupunki. Kalajoen kaupungin toimintaan kuuluu myös kehittämistoiminta ja ylipäätänsä toimintaedellytysten luominen kannattavalle elinkeinotoiminnalle. Kaupungin päätöksenteossa ja toiminnassa on jo pitkään ollut selvää, että kaupungin talouden tasapaino sekä verotulopohjan vahvistaminen ja asukasmäärän kasvu turvaavat kaupunkilaisten ja kaupungin tulevaisuuden.

Faktat ja lähdekritiikki sekä johtopäätökset:
Onko valtionvarainministeriö vuotanut valmisteluaineiston Talouselämä-lehdelle tahallaan? Julkisuuteen ei ole kuitenkaan saatettu perusteita, joilla kuntalistaukset on tehty, varsinkaan ”rapakuntien” osalta. Talouselämä-lehti julkaisee nähtävästi tiedot sellaisenaan eikä mistään ole luettavissa, että perusteet olisivat toimituksen tiedossa. Muut lehdet sitten julkaisevat jutun sellaisenaan, mukaan lukien paikallinen maakuntalehti, mutta lähdekritiikkiä ei näy ja perusteita ei kyseenalaisteta. Missä on toimittajan vastuu? Vielä hulestuttavampaa on viralliseksi raportiksi luokiteltavan aineiston sisältö ja sen vaikutus poliittisiin ratkaisuihin. Tältä pohjaltako valmistellaan ja päätetään Suomen paikallishallintohistorian kautta aikojen tärkeimmästä asiasta? Kuntarakennetta ollaan muuttmassa ikään kuin Suomen paikallishallinto olisi jostakin banaanitasavallasta, kehittymätön, osaamaton, vailla selkeää johtoa. Kuitenkin Suomen kunnat hoitavat sille määrätyt tehtävät sekä alueen kehitystyön tehokkaasti kansainvälisestikin hyvin korkeatasoisesti. Toimintaympäristö muuttuu ja uudessakin tilanteessa pitää kyetä hoitmaan tehtävänsä rakennetta ja toimintaa kehittämällä. Virheellisille tiedoille ja johtopäätöksille rakentuva valmistelu- ja selvittelytyö sekä amattitaidon menettely eivät lupaa kestävää ratkaisua Suomen kuntarakenteelle.

Kalajoen kaupungin talousjohtaja Juhani Yliparkas

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti