perjantai 30. marraskuuta 2012

Valtuustoaloite alkoholihaittojen vähentämiseksi
Kalajoen kaupunginvaltuustossa tehtiin valtuustoaloite 15.11.2011 alkoholihaittojen vähentämiseksi. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on valtuutettu Juhani Latukka. Valtuustoaloitteen taustana on alholijuomien tarjoilu Kalajoen jäähallissa Suomisarjan jääkiekko-otteluiden aikana. Kaikki eivät hyväksy sitä, että alhohlijuomia tarjoillaan tilaisuudessa, johon osallistuu runsaasti nuoria ja lapsia. He katsovat, että alkoholin tarjoilu Suomisarjan jääkiekko-otteluiden yhteydessä antaa väärää esimerkkiä lapsille ja nuorisolle. Kalajoen jäähallissa tapahtuvaan alkoholin tarjoiluun liittyy joukko asioita, jotka herättävät kysymyksiä. Kalajoen kaupungin päättävissä elimissä ei ole käsitelty asiaa, jossa huoneistonhaltija olisi antanut lupaa Kalajoen jäähallin käyttämisestä alkoholin tarjoilupaikkana. Siis kuka on Kalajoen kaupungin nimissä antanut luvan ko. toiminnalle? On syytä epäillä, että luvanantaja on ylittänyt toimivaltuutensa. Onko Kalajoen kaupungin ja JHT:n välisessä vuorkasopimuksessa mainita alkoholin tarjoilusta? Onko alkoholintarjoilu järjestetty sellaiselle alueelle, mikä ei koske Kalajoen kaupungin ja JHT:n välistä tilojen vuokrasopimusta? Miten lupaviranomainen on voinut antaa luvan ko. tarkoitukseen, jos siihen ei ole virallista Kalajoen kaupungin päättävän elimen päätöstä?
Saamani tiedon mukaan JHT:n puolesta asiaa on hoitanut henkilö, joka ei pulloon sylkäise. JHT:n puheenjohtajana on nykyisin kirkkoherra Jukka Malinen, jolle JHT:n uutena puheenjohtajana asia saattaa olla varsin kiusallinen.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari on tehnyt vastauksen valtuustoaloitteeseen, mikä on kaupunginhllituksen käsittelyssä 03.12.2012 ja hän on todennut muun muassa, että anniskelulupa voidaan jättää myöntämättä tai lupaviranomainen voi rajoittaa anniskeluaikaa, anniskeltavien alkholijoumien lajeja tai asiakaspaikkojen lukumäärää taikka asettaa anniskelun valvonnan ja järjestyksenpidon kannalta tarpeellsiä ehtoja, jos:
    1. anniskelulupaa haetaan pääosin lapsille tai nuorille tarkoitettujen tai heidän käyttämiensä tilojen yhteyteen tai välittömään läheisyyteen tai paikkaan, jossa elinkeinotoiminnan on katsottava kohdistuvan pääosin lapsiin ja nuoriin.
    2. anniskelulupaa haetaan urheilutapahtumaan tai tilaisuuteen, joka on luonteeltaan perhetapahtuma tai johon muuten osallistuu runsaasti lapsia ja nuoria.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin mukaan alkoholin nauttiminen Kalajoen kaupungin omistamilla kiinteistöillä ja urheilualueilla tai urheilualueiden yhteydessä on monitahoinen asia. Alkoholia nautitaan joissakin yhteyksissä tiettävästi esimerkiksi seruaavilla alueilla ja rakennuksissa: raviradalla ravien ja joiden tapathumien aikaan, golfkentällä, hiihtokeskuksessa perhe- yms. juhlien aikaan, jäähallilla edustusjoukkueen pelian aikaan, keilahallilla, kylplä- uimahallikiinteistössä, hotelli Sanissa, ravintola Dyynissä, lentokenttäalueella eri tapahtumien aikaan.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin mukaan Kalajoella on vahvaa ja meenstyvää yrittäjyyttä. Urheiluseurat ja muut yhdistykset tekevät erittäin ansiokasta työtä ja ansaitsevat kaupungilta kaiken tuen ja kannatuksen toiminnalleen. Kaupunki toivottavasti omilla toimillaan kykenee huolehtimaan siitä, että Kalajoki on hyvä paikkakunta harjoittaa yritystoimintaa ja kehittää arvosta urheiluserua- ja muuta yhdistystoimintaa. Kaupungin ei liene viisasta pyrkiä rajoittamaan ja säätelemään yritys- tai tyhdistystoimintaa vaan toimi pikemminkin kannausvana yhteistyökumppanina.

Minä, Erkki Aho, olen allekirjoittanut tuon valtuutettu Juhani Latukan valtuustoaloitteen, koska katson, että alholin tarjoilu ei ole hyvä esimerkki nuorisolle ja lapsille JHT:n Suomi-sarjan jääkiekko-otteluiden yhteydessä. Minä vaadin, että päättävien elinten päätöksen tekoon tuodaan päätöksenteon pohjaksi Kalajoen kaupungin ja JHT:n välinen vuorkasopimus, josta ilmenee vuokratut tilat sekä tuodaan julki se päätös, jolla Kalajoen kaupunki on antanut huoneistonhaltijan luvan alkoholintarjoiluun ko. tiloissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti