torstai 25. huhtikuuta 2013

Kalajoki valmis kuntaliitokseen
Kalajoen kaupunginvaltuusto kokoontui tiistain 23.04.2013 klo 18.30. Asialistalla oli muun muassa Mäkikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava. Wpd Finland Oy on jättänyt 15.09.2011 Kalajoen kaupunginhallitukselle esityksen Mäkikankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan osan laatimisesta Kalajoelle valtatie 8 itäpuolelle Pyhäjoen kunnan rajalle. Mäkikankaan tuulivoimapuiston Pyhäjoen puoleisesta alueesta on meneillään osayleiskaavan laadinta ja ympäristövaikutusten arviointimenettely.
Wpd Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhäjoen kunnan Yppärin kylässä sijaitsevalle Makikangas-nimiselle alueella. Alue sijoittuu Pyhäjoen kunnan ja Kalajoen kaupungin väliseen rajaan siten, että alueelle suunnitellut tuulivoimalat voivat lähimmillään sijoittua alle sadan metrin etäisyydelle rajasta.
Mäkikankaan tuulipuisto muodostuu enintään 14 tuulivoimalasta. Voimalat ovat yksikköteholtaan non 2,3 – 3,0 MW. Voimalan tornin korkeus on enintään noin 136 metriä ja roottorin halkaisia 90-120 metriä. Tuulipuisto liitetään valtakunnan verkkoon Mehtäkylässä sijaitsevalla Fingrid Oyj:n Kalajoen asemalla.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mäkikankaan tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena oikeusturvavaikutteisena osayleiskaavana.
Asia meni niin jouhevasti valtuustossa läpi, ettei voinut välttyä vaikutelmalta, että tuskin monikaan valtuutettu tiesi mistä päätti.

Kaava-arkkitehti Aleksiina Paakki esitteli kaavoituskatsauksen.
Kalajoella on käynnissä tällä hetkellä kuusi tuulivooimapuistojen osayleiskaavaa. Nämä mahdollistaisivat yhteensä 200 tuulivoimalan rakentamisen Kalajoelle.

Seuraavat yleiskaavatyöt ovat käynnissä 2013-2017
Y9 Lestijokivarren yleiskaava
Y10 Mustilankankaan tuulipuiston osayleiskaava
Y11 Tohkojan tuulipuiston osayleiskaava
Y12 Mutkalammen tuulipuiston osayleiskaava
Y13 Keskustan osayleiskaava
Y14 Juurakon tuulipuiston osayleiskaava
Y15 Kokkonevan tuulipuiston osayleiskaava
Y 16 Hiekkasärkkien rantaharjualueen yleiskaavan laajennus

Vapaita tontteja Kalajoella on tällä hetkellä 108, joista Kotipuiston alueella on 57.

Käynnissä olevat asemakaavatyöt ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat:
 1. Haaralanranta
 2. Rahvo
 3. Kalajoentie
 4. Kesäranta
 5. Kalajoen Marina
 6. Kensapuu
 7. Santaholma II
 8. Valtatien 8 liikennejärjestelyt ja liikerakentaminen

Uudet asemakaavatyöt ovat tärkeysjärjestyksessä
 1. Kauppakeskus
 2. Matkalutien varsi
 3. Hannila
 4. Leton pohjoisranta
 5. Lepistönperä
 6. Holmanperän laajennus
 7. Lahdensuu
 8. Vuorenkallio
 9. Sautinkari-Mäntyperä
 10. Meri-Himanka
 11. Liikuntapuisto
 12. Rautio
 13. Raviradan alue

Mielenkiintoinen asemakaava on Kalajoen Marina. Onko kysymyksessä toinen HuuHaa-kaava Sun Arenan jälkeen? Sen aika näyttää. Kauppakeskuksen kaava on erittäin tärkeä Kalajoen tulevaisuuden kannalta.

Otin kaavoituskatsauksessa esille Leirikujan kaavamuutosesityksen tyrmäämisen. Asia on tämä

Tietoinen virheellinen toiminta

Valitettavasti Keskipohjanmaa-lehti uutisoi valtuustouutisessaan asian virheellisesti korostaen kaupunginjohtajan sanomisia. Toimittaja ei ollut viitsinyt perehtyä asiaan asian vaativalla tavalla ja siksi yleisölle jäi uutisen perusteella asioista kokonaan väärä kuva.

Heikkasärkkien loma-asunto- ja liiketonttien hinnoittelu tarkistettiin maanmittausteknikon laatiman esityksen mukaisesti.

Jokilaaksojen pelastustooimen yhteistoimintasopimusta tarkistettiin.

Kokouksen jälkeen esitelttiin kunnallisten yhtiöiden tilinpäätöksiä. Marin Parkin osalta tilanne näyttää jo paremmalta. Kalajoen Lämpöyhtiö tilanne on hyvä. Kalajoen Hiekkasärkät Oy:tä ajetaan alas. Kalajoen johtavien päättäjien haaveena on tehdä Kalajoen Hiekkasärkät Oy:stä kehitysyhtiö, mutta yhtiöllä on n. 30 000 pienosakkaiden omistamaa osaketta ja näistä olisi päästävä eroon jotta kehitysyhtiö voitaisiin muodostaa. Mielestäni kehtiysyhtiötä ei Kalajoella tarvita.
Himangan kehitysyhtiö on ajettu alas ja tappioita kirjattiin edelleen lähes 100 000 euroa.

Alavieskan kunnan taloudellinen tilanne on sellainen, että Alavieskan päättäjät joutunevat tekemään päätöksen kuntaliitoksesta mahdollisesti jo tämän vuoden aikana. Kalajoen kaupungin päättäjät ovat yksimielisesti valmiita kuntaliitoksen Alavieskan kunnan kanssa. Kalajoen kaupungin talous kestää mahdollisen kuntaliitoksen. Asia on nyt Alavieskan päättäjien käsissä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti