perjantai 13. toukokuuta 2016

Mikä Raution koulun kohtalo?Raution koulu on maakunnallisesti arvokas kiinteistä ja siksi sitä ei noin vain voi purkaa. Kalajoen kaupungin teknisellä toimistolla tuskin oli tiedossa se, että Raution koulu on maakunnallisesti arvokas kiinteistö. Yleensä maakunnallisesti arvokkaat kiinteistöt on suojeltu maakuntakaavalla. Valitettavasti nyt en pysty tarkistamaan Raution koulun osalta tilanetta eli sitä, onko se maakuntakaavalla suojeltu niin kuin pitäisi olla.

Maakunnallisesti arvokkaat kiinteistöt


Maakunnallisesti arvokas kiinteistö

kohteen nimi: Raution koulu kunta:

Kalajoki kiinteistötunnus: 208-415-5-29 kylä/k.osa: Rautio tyyppi: opetus ja koulutus ajoitus: 1945-1974 ajoitusselite:
1955 arvottaminen: maakunnallisesti arvokas kuvaus: Rautiontien varteen maisemassa näkyvästi pellon keskelle sijoittuva kookas koulurakennus alkuperäisine piharakennuksineen. Raution koulu on tyypillinen 1950-luvun kaksikerroksinen satulakattoinen tiilirakenteinen rapattu koulurakennus. Rakennuksen massoittelussa on käytetty 1960-luvulle tyypillistä keinoa porrastaa massaa osissa matalammaksi ja taaemmaksi niin, että kokonaisuus näyttää suhteikkaammalta ja osa katon lappeista näyttää muodostuvan pulpetin muotoon. Rakennuksesta on hahmotettavissa neljää eri kokoista massaa. Koulun päätyyn liittyy myös lähes koko rakennuksen korkuinen porrasikkuna sekä räystään alle sijoitettu kuusikulmainen ikkuna.

historia: Raution kirkonkylän kansakoulun opetustyö aloitettiin 16. syyskuuta 1889 Lukkarin puustellissa. Keväällä 1891 kuntakokous on ”lupausten mukaan ja pitemmän aikaa tuumittua” ostanut 300 markalla uuden koulun paikaksi Hiskias Aaponpoia Räihältä ”Pappilan maan rajalta Sysimehtän ja Matti Hanhinevan Torpanmaan paikalta peltoa yhden tynnyrinalan ja kartanon maan tonttia puolen tynnyrin alan”. Koulun rakennettiin 1892 ja sitä varten on Raution koulupiirin asukkailta kannettiin kahteen otteeseen yhteensä noin 2 000 markkaa. Pääurakoitsijana toimi Jaakko Antinpoika Takkunen, joka huutokaupassa otti tehdäkseen ”rakennuksen salvaamisen ja veistämisen sisältä ja päältä ja päätyin lautottamisen ponttaamalla ja vesikaton tekemisen asfalttihuovasta 540 markan summasta. Alusta alkaen oli kirkonkylän koulu varsin sivussa muusta asutuksesta ja koulun paikkaa valittaessa lieneekin painavimpana syynä ollut pappilan läheisyys. Rakentamisen kannalta maaperän laatu oli huonoa ja jo pian koulun aloittamisen jälkeen ovat johtokunnan jäsenet useinkin joutuneet pohtimaan korjaustöitä ja niistä aiheutuneita pulmia. Syksyllä 1920 oli koululle vuokrattava lisätiloja lukkari Jokelinin puustellista. Varsinaiseen koulutaloon saatiin sähköt 1922 lopulla. Yli neljännesvuosisata myöhemmin 1949 valtuusto myönsi 30 000 markkaa sähköjohtojen uusimiseen, kun silloin sähkönjakelua hoitaneelta Korpelan Voima Oy:ltä oli tullut määräys, että sisätilojen sähköjohdot on uudistettava laillisiksi.

Vuonna 1952 vuokrattiin alakoulua varten luokkahuone koulun viereisestä pappilan väentuvasta ja samana vuonna rakennettiin koululle uusi sauna. Koulun laajentaminen tuli esille seuraavana vuonna ja johtokunta esitti jälleen koulun rakentamista uuteen paikkaan, koska ”nykyisen koulun paikka on sekä asemansa että maan laatua ajatellen sellainen, että ei ole tarkoituksenmukaista tähän koulua rakentaa. Kunnanvaltuustokin oli nyt samaa mieltä ja koulun paikaksi ostettiin maantien varresta Antti Niskalta 63 aaria maata. Koululle hyväksyttiin Jukka-tyyppipiirustukset ja rakennusulupa saatiin syyskuun alusta 1954. Tiilirakenteinen koulu valmistui kunnan omana työnä 1955 ja sen kustannukset olivat noin 23 miljoonaa markkaa. Koulun tilavuus oli noin 3300 kuutiometriä ja talousrakennuksen tilavuus noin 330 kuutiometriä. arviointi: MRKY 15: H, R, M

Raution koulun historia

Raution koulu lakkautettiin ja oppilaat siirrettiin Pöllän ja Tyngän kouluihin vuonna 2015. Raution koulun kirjapitoarvo kaupungin tasessa on n. 150 000 euroa. Koulun lopettamisen jälkeen on tehtävä tämänsuuruinen alaskirjaus. Koulun tontin hinta kirjapidossa on 2511 euroa. Kalajoen kaupungin tekniselle lautakunnalle oltiin jo ehdottamassa koulun purkua, mikä olisi tullut maksamaan n. 70 000 euroa. Minä puutuin asioiden kulkuun ja voitiin estää purkupäätöksen aikaansaanti. Koululta on katkaistu lämpö, mikä on mielestäni aika kyseenalainen operaatio, koska koulu on maakunnallinen suojelukohde ja suojeluvastuu on Kalajoen kaupungilla. Huomasin, että Raution kylätoimikunnan jäsenet eivät olleet tarkasti perehtyneet tehtyyn selvitykseen.Raution koulusta on tehty kuntotutkimus 12.2.2016. Pöllän koulusta ei tehty kuntotutkimusta, vaan oppilaat siirrettiin sinne ilman kuntotutkimusta. Näin vältyttiin suuremmilta ongelmilta. Menettelytapa on mielestäni kuitenkin aika arveluttava eikä saisi kuulua Kalajoen kaupungin toimintatapoihin.


Raution koulusta on teetetty haitta-ainetutkimus rakennuksen purkua varten 14.4.2016. Mielestäni tässä asiassa on hätiköity, koska purkaminen ei ole realistinen vaihtoehto rakennukselle, koska se on maakunnallisesti arvokas kiinteistö.

Olin paikalla kun Raution kylätoimikunta käsitteli Raution koulun asiaa. Kylätoimikunnalla oli ongelmana se, että kylätoimikunnan talous oli aika ohuella pohjalla. Kylätoimikunta ei ehkä voi ottaa vastaan Raution koulua vaikka se saisi sen lahjoituksena. Kylätoimikunnalla ei ollut ideoita koulun käytölle. Kylätoimikunnalla on kuitenkin intressiä saada toimitilaa ainakin Raution kunnan ja yhdistysten arkistoja varten. Raution kylätoimikunnan jäsenillä ei ole näyttänyt olevan tunnesiteitä Raution koulua kohtaan puheenjohtajaa lukuunottamatta.

Mielestäni Raution kehittämisestä on tehtävä kokonaissuunnitelma, johon kuuluu maakäyttö, elinkeinotoiminta, uusi ekologinen koulu, Raution kyläyhdistyksen toiminta ( entinen osuuskaupan myymälän alue) ja Raution ja Pöllän koulujen jatkokäyttö niiden lopettamisen jälkeen. Nyt tällainen suunnitelma puuttuu. Jotenkin jäi sellainen kuva, että rautiolaiset odottavat että jotain ihmeellistä tapahtuu heidän odotellessa ja ihmetellessä.


Mielestäni Raution koulusta on tehtävä toimintakeskus kuten olen jo aikaisemminkin esittänyt. Jos olisin nuorempi, niin toteuttasin tekemäni suunitelman. Ehkä se on vieläkin mahdollista. Suunnitelmani sisälsi kirjaston, taidenäyttelytilat, kuntosalin, ruoka- ja kahvipaikan, arkistotilat, liiketoimintaa, jota en tässä yhteydessä mainitse ( kaksi toiminnallista pistettä, joilla voidaan kattaa pääosa toiminnan kuluista). Jos Raution kyläyhdistys lahjoittaa kirjat konsulttitoimisto Erkki Aho Ky:lle, niin voimme toteuttaa kirjaston tekemisen Raution koululle. Luonnollisesti asioiden toteuttamiseen tarvitaan yhteistyötä ja apuvoimia, mutta kaikki on mahdollista. Tämä edellyttää sitä, että Kalajoen kaupunki myy tontin kirjanpitoarvolla konsulttitoimisto Erkki Aho Ky:lle sekä lahjoittaa koulun rakennukset ja tekee pienet korjaukset ennen lahjoitusta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti