torstai 16. elokuuta 2012

Kalajoen kaupunginhallituksen päätöksiä 13.08.2012Maanantaina 13.08.2012 Kalajoen kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksestä assettaa Mustilankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaluonnosineiston nähtäville maankäyttä- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti ja pyyttä mielipiteet ja lausunnot MRA:n 30 §:n mukaisesti. Osayleiskaava sijoittuu Pitkäsenkylän peltoalueen taakse metsään. Toimijana tuulivoimapuistossa on TuuliWatti Oy. Tuulivoimapuisto koostuu enintään 34 tuulivoimalaitoksesta, niitä yhdistävistä maakaapeleista, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta muuntoasemasta, kytkinkentästä ja ilmajohdosta sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä huolto- ja rakennusteistä.
Tässä teitoja TuuliWatti Oy:stä
Erkin kommentti: En ole ihastunut tuulivoimapuistoista Kalajoelle.

Aurinkohiekkojen rakennustapaohje keskustelutti kaupunginhallitusta. On todennäöistä, että rakennustapaohje on enemmänkin rakennustapasuositus, sillä on vaikea ajatella, että mökkimessujen rakentajia voidaan ohjeistaa näin velvoittavasti ja määräilevästi. Asuntomessukohteet ovat yksilöllisiä ratkaisuja eikä massamutoisia ratkaisuja. Asiasta varmaan keskustellaan vielä paljon.
Koulukäyntiavustajien työsuhteita muutettiin toistaiseksi voimassaoleviksi. Koulukäyntiavustajien määrä on kasvanut kaiken aikaa ja se on seurausta yhteiskunnan kehityksestä. Minulla ei ole tarkkaa selvitystä käytössäni koulukäyntiavustajien määrän kehityksestä, mutta sellainen on syytä Kalajoella tehdä jotta päättäjille tulee tarkasti tietoon miten kehitys on kulkenut ja siltä pohjalta voidaan arvioida tulevaa kehitystä.
Himangalla toimivan pesulan kohtalosta keskusteltiin. Perusturvalautakunta oli esittänyt kaupunginhallitukselle, että pesulatoiminnalle myönnetään määrärahat toiminnan ylläpitämiseksi. Toimintahan siirtyi kaupungin kontolle, kun Himangan Redi Oy asetettiin selvitystilaan eli Kalajoen kaupunki otti vastattavakseen Redi Oy:n velat ja vastuut. Perusturvalautakunnan esitys on, että pesulatoimintaa ei käynnistetä kaupungin omana toimintana.
Erkin kommentti: Minun on vaikea yritystoimintaan perehtyneenä käsittää perusturvalautakunnan kannanottoa. En voi käsittää, että toimintaa ei saada kannattavaksi. Mielestäni laskelmat on tehty liian yksioikoisesti huomioonottamatta kokonaisvaikutusta. Helppo on tuhotta, mutta vaikeampi on rakentaa.
Kaupnginhallitus päätti myös loma-asuntomessuorganisaation nimeämisestä. Messutoimikunta, laaturuhmä, tekniikkaryhmä ja markkinointi- ja viestintäryhmä on mökkimessujen järjestämisessä muillakin paikkanulla vakiintunut käytäntö. Se on siis hyväksi havaittujen rutiniinien toteuttamista. Erikoista Kalajoen mökkimessuissa on myös neuvottelukunnan asettaminen. Ei voi välttyä vaikutelmalta eräänlaisesta hyvä-veli-verkoston kätketystä korruptiosysteemistä, siis eräänlaisesta kultapossukerhosta. Neuvottelukunnan kokoonpano on seuraava:
 • valtuuston pj
 • kaupunginhallituksen pj
 • neljän suurimman valtuustoryhmän puheenjohtajat
 • kapunginjohtaja
 • Pohjois-Pohjanmaan Elyn ylijohtaja Matti Räinä
 • Pohjois-Pohjanmaan Elyn ja ympristö- ja luonnonvarat vastuualueenjohtaja Heikki Aronpää
 • Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli harju
 • Keski-pohjanmaa liiton maakuntajohtaja Jukka Yli-Karjula
 • Kalajoen Yrittäjäyhdistyksen edustajahdo
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Yli-Olli
 • Jokilaksojen pelastuslaitoksen edustaja
 • projektipäällikkö
 • Suomen Asuntomessujen edustus
 • tarvittaessa kaupungin asiantuntijaesittelijöitä
Vielä ei tiedetä mitä muuta varten kuin suhdetoiminnan hoitoa varten tällainen verovaroja käyttävä organisaatio asetetaan. Ehkä tulevaisuudessa keksitään jokin tehtävä tälle organisaatiolle. Toimintaperiaate on kuitenkin sama kuin ilotytöllä: kun antaa niin samalla saa itsekin. Tosin tässä annetaan yhteiskunnan varoista eli maksetaan koukouspalkkioita ja kilometrikorvauksia jotta henkilät voivat tuntea itsensä tärkeiksi ja tarpeellisiksi ja ymmärtävät tämän johdosta suhtautua poliisitiivisesti mäkkimessuasiaan ja vaikuttaa omalta osaltaan vastapalveluksena järjestää yhteskunnan rahaa tähän hankkeeseen. Nyt joudutaan olemaan tarkkana myös esteellisyyskysymyksissä eli miten vastapalvelut hoidetaan esteettömästi kussakin organisaatiossa. Kysymys on siis eräänlaisesta rakenteellisesta korruptiosysteemistä ja Kalajoen omien päättäjien valta-aseman pönkittämisestä yhteiskunnan varoilla. Muilla mökkimessujärjestäjillä tällaista organisaatiota ei ole tiettävästi ollut. Ehkä siihen ei ole ollut tarvetta.
Kouluverkkoasiasta keskusteltiin ja asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. On aistittavissa, että kaupunginjohdon ( kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja) toimesta asioita viedään määrätietoisesti heidän valitsemaan ratkaisua kohden. Nyt on vain kehiteltävä savauverho asian peittelemiseksi ainakin vaaleihin saakka. Todellisuussa on kysymys on Vuorenkallion koulun tulevaisuudesta eli sen koulun lopettamisesta niin nopeasti kuin tilanne sen sallii sekä Raution kouluhankkeen torpedoinnista hallinnollisin peitellyin päätöksin taloudelliiin asiohin vedoten. On siis odotettavissa että seuraavassa kokouksessa esitetään savuverhon koostomus asioiden peittelemiseksi mahdollisimman kauniilla tavalla ja niin ettei ulkopuoliset huomaa sumutusta.
Kaupunginhallitus käsitteli useita suunnittelutarveratkaisuja, joista varmasti myöhemmin vielä kuullaan. TeliaSonera Finland Oyj hakee lupaa 30 metriä korkean matkaviestintäaseman maston ja 3 m2 suuruisen laitetilan rakentamiseksi Hiekkasärkkien golfkentän alueelle. Minä kyseenalaistin ratkaisun, mutta koska minulla ei ollut esittää parempaa paikkaa ja sille perusteluja niin jouduin tyytymään esitettyyn ratkaisuun. Olisin halunnut selvittää asiaa perusteellisemmin ja tarkemmin ennen päätöksen tekemistä. Jotenkin jäi sellainen kuva, että asia on nyt runtattu läpi ja se saattaa merkitä sitä, että asiasta valitetaan, mutta kun tiedetään Oulun hallinto-oikeuden toiminta niin sieltä ei apuja eikä oikeutta saa.
Kalajoen Etelänkylän jako- ja kalastuskunta hakee poikkeamislupaa moottoriajoneuvosillan rakentamiseksi mantereelta Vihaspauha-saareen. Rakennettava silta on puomein suljettu henkilöautoliikenteen mahdollistava silta. Ajoneuvoliikenne sallitaan vain olemassa olevilla kaavan mukaisilla huoltoyhteyksillä. Sillan rakentaminen on ollut kiistanalainen asia pidemmän aikaa ja nyt kaupunginhallitus päätti antaa luvan sillan rakentamiselle.
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä (Artema) hakee poikkeuslupaa metalliosaston ja puuosaston laajennukselle. Asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ylityksen poikkeamisesta päättää Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus.

Kokkolan Halp-Halli Oy on lähettänyt Kalajoen kaupunginhallitukselle kirjeen jo useita kuukausia sitten, mutta näyttää tuo postinkulku olevan hitaanlaista, kun kirje ei ole tullut tiedoksi vieläkään kaupunginhallituksen jäsenille. Ehkä tämä kuvastaa Kalajoen kaupunginjohdon jääräpäistä asennetta omaa haavettaan kohtaan. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että asia haisee.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti