tiistai 26. helmikuuta 2013

Perussuomalaisten valtuustoaloitteet 26.02.2013
Valtuustoaloite

Parempaa henkilöstöpolitiikkaa

Kalajoen kaupungin sote-puolella on kolmen viimeisen vuoden aikana ollut yhteensä 5478 pätkätyösuhdetta. On joitakin tapauksia, joissa tuona aikana on ollut yli 100 pätkätyösuhdetta. Tämä ei ole hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Pätkätyöläiset eivät uskalla kritisoida Kalajoen kaupungin menettelytapoja pelätessään pätkätyösuhteidenkin katkeamista. Vaadimme, että Kalajoen kaupunki tarkastelee yhdessa asianomaisten liittojen kanssa Kalajoen kaupungin pätkätyösuhdekäytännön lain- ja sopimusten mukaisuuden. Tavoitteena on tietenkin työntekijöiden kannalta turvallisempi henkilöstöpolitiikka ja lain sekä sopimusten tarkka noudattaminen.

Kalajoella 26.02.2013

Perussuomalaisten valtuustoryhmäErkki Aho Lek Pernu

Valtuustoaloite

Kouluverkkotyöryhmän perustaminen

Uuden kouluverkkotyöryhmän perustaminen on ajankohtainen asia. Kouluverkkotyöryhmän tavoitteena tulee olla laaja-alainen selvitys kouluverkkoasiasta, päivähoitoon liittyvistä asioista ja tulevaisuuden suunnitelmista sekä aikaansaada Kalajoen kaupungin liikuntapaikkasuunnitelma, selvittää ruokahuoltoasioiden toteutus tulevaisuudessa, selvittää vanhusten huoltoa koskevat asiat lähitulevaisuudessa, mitkä vaativat entistä suurempaa huomiota vanhusten suhteellisen määrän lisääntyessä voimakkaasti. Mahdollisesti tyhjilleen jäävien koulukiinteistöjen käytön suunnittelu on tärkeä asia. Työryhmän tärkeimpänä tehtävänä on kehittää olemassa olevaa kouluverkkoa toimivammaksi ja taata kaikille hoito- ja opiskelupaikka kohtuullisten yhteyksien päästä. Kouluverkkoasialla on merkittävä vaikutus koko Kalajoen kaupungin tasapainoiseen ja tasapuoliseen kehittämiseen.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että kouluverkkotyöryhmä nimetään siten, että työryhmässä on kaikkien puolueiden edustajat sekä siten, että jokaisen koulualueen sekä kyläyhteisön alueelta on yksi edustaja edustamassa aluettaan. Jokaiselle koululle tulee järjestää keskustelutilaisuus vanhemmille ja kyläläisille, jolloin kuullaan heidän mielipiteensä ja voidaan kertoa heille minkälaisia suunnitelmia ja eri vaihtoehtoja on olemassa. Toiminnan tulee olla avointa ja demokraattista. Ennen keskustelutilaisuutta on tehtävä kattava kysely kyseisen alueen asukkaille.
Keskustelutilaisuuksissa tulee olla mukana kaupungin virka- ja luottamusmiesjohto sekä tekninen johtaja ja sivistystoimenjohtaja sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Kustannuslaskelmien tulee olla julkisia ja laskentaperusteet tulee ilmoittaa selkeästi ja tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista tahoa laskelmien oikeudellisuuden varmistamiseksi. Kouluverkkotyöryhmän toiminnan tulee olla avointa ja demokraattista ja sellaista, jonka toimintaa voidaan seurata reaaliajassa. Tietotekniikka mahdollistaa avoimen ja demokraattisen toiminnan asiassa. Kansan äänen on kuuluttava ja se on otettava huomioon. Kyllä kansa tietää!

Kalajoella 26.02.2013

Perussuomalaisten valtuustoryhmä


Erkki Aho Lek Pernu

Valtuustoaloite

Monipalvelukeskuksen perustaminen

Kalajoella nuorisotilojen tarve on akuutti. Helmikuun 14. päivä kielii siitä, nuoret voivat pahoin ja asiaan eteen tulee toimia nopeasti.
Valkeanveden vanha kiinteistö on ollut pitkään tyhjillään. Vuorenkallion koululla on tilanpuutetta. Valkeanveden tiloja voitaneen käyttää Vuorenkallion koulun tilanpuutteen helpottamiseksi. Valkeanveden tilat sopinevat myös nuorisotoimelle sekä monipalvelukeskukselle.

Valkeanveden tiloja voitaneen käyttää
  1. Vuorenkallion koulun lisätilana
  2. Monimuotoisena nuorisotilana iltaisin
  3. Erityisryhmien päiväkurssipaikkana
  4. Pitkäaikaistyöttömien koulutuspaikkana
  5. Maahanmuuttajien tukipisteenä palveluineen
  6. Työvoimatoimiston palvelupisteenä
  7. Oikeusaputoimiston toimipisteenä
  8. Kansalaisopiston kurssipaikkana (tietotekniikkapiirit, musiikkipiirit, elektroniikkapiirit)

Asiaan liittyen perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen jo tammikuun kokouksessa. Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo, että eri tahojen on syytä paneutua kokonaistilanteeseen mahdollisimman nopeasti. Seurakunta, Ely-keskus, Kalajoen kaupunki, alueen yrittäjät ja vapaaehtoisjärjestöt yhteistyössä mahdollistavat tiloille laajan hyötykäytön.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että kaupunki selvittää Valkeanveden vanhan kiinteistön kunnon ja käyttömahdollisuudet edellä mainittujen palveluiden käyttöön. Lisäksi on kartoitettava yhteistyötahojen kanta tilojen yhteiskäyttöön sekä palvelujen tarve.

Kalajoella 26.02.2013

Perussuomalaisten valtuustoryhmä


Erkki Aho Lek Pernu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti