tiistai 17. joulukuuta 2013

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro budjettikeskustelussaArvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kalajoen kaupungin talousarvion laadinta on ollut tavallista haastavampaa johtuen monista epävarmuustekijöistä. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toteutus on jäänyt enemmänkin kuntien vastuulle ja harkintaan. Epäselvyys kuntarakenneuudistuksesta sekä sote-uudistuksesta ovat keskeisiä ongelmia. Menoja on kuitenkin supistettava radikaalisti lähivuosien aikana. Sote-uudistuksessa Kalajoen tavoitteena on ollut yhteistyö Merijärven, Pyhäjoen ja Alavieskan kanssa. Mielestäni Kannus voisi olla kuviossa myös mukana. Sote-uudistuksesta on saatava järkevä kokonaisuus.

Kalajoen monipuolinen elinkeinorakenne on mahdollistanut Kalajoen kaupungin tasapainoisen kehittämisen yhdessä tarkan taloudenpidon kanssa. Kalajoki on varautunut rakenteellisiin uudistuksiin. Opetuspalvelutyöryhmän esitys on selkeä osoitus siitä, että asioita on mietitty, samoin ruokapalvelutyöryhmän esitys. Kalajoen lukion vetovoimaa on vahvistettava ja Arteman asemaa on vahvistettava. Nämä kaksi oppilaitosta ovat Kalajoelle erittäin tärkeitä. On kuitenkin vielä jalostettava työryhmän työtä näiden kahden oppilaitoksen ja investointien osalta. Lopullisen päätöksen tekemiseen on varattu aikaa vielä n. kaksi kuukautta lisää. On todennäköistä, että valtion toimet johtavat siihen, että Suomesta poistuu noin sata luokioa. Mitä tämä merkitsee Kalajoelle? On rakennettava oppilasasuntoloita ja tehtävä entistä tiivimpää yhteistyötä myös Kalajoen Kristillisen kansanopiston kanssa. Oppilasasuntolat voivat toimia Kalajoella kesällä turistien majoitustiloina. Lisäksi Kalajoelta puuttuu täysimittainen urheiluhalli. Tässä yhteydessä on rakentamispäätös täysimittainen urheiluhallista. Kalajoella uuden urheiluhallin tarve saattaa olla kiireellinen, jos Särkät Volley nousee lentopallon SM-sarjaan ja Kalajoki Akatemian toiminta lähtee vihdoinkin käyntiin odotetulla tavalla. Tervetuloa valtuutetut katsomaan seuraavaa ylemmän loppusarjan peliä Kalajoen Merenojan saliin ja toteamaan kalajokisen lentopalloilun taso. Kalajoen kaupungilla on Repo-rahoja sijoitettuna 13,3 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminta ei kuulu kunnan varsinaiseen toimialaan. Repo-rahat on käytettävä Kalajoen infrastruktuurin rakentamiseen. Kalajoen kaupungilla on siis toisenlainen ongelma kuin Pukkilan kunnalla.

Kalajoella tavoiteltiin pitkään urheiluopistoa. 1970-luvun alkupuolella. Olin itsekin niissä asioissa mukana. Silloisen kunnanjohtaja Torsti Kalliokosken kanssa isännöitiin valtion urheiluneuvoston puheenjohtajan Matti Ahteen vierailua Kalajoelle. Hotelli-ravintola Rantakallassa saunottiin ja syötiin, mutta Matti Ahde piti Virpiniemen puolta asioissa. Urheilupistoa ei silloin Kalajoelle saatu. Asia on edelleen ajankohtainen vaikka toisessa muodossa. Nyt Kalajoki Akatemiana. Meidän on kehitettävä Kalajoen lukion ja Arteman kehittämisen yhteydessä Kalajoki Akatemiasta on vastaavia palveluksia tuottava yksikkö.

Päättäjille erittäin vaikea pala tulee olemaan hyvien ja oppilasmäärältään riittävien koulujen lopettaminen. Nämä sivukylän koulut uhrataan tavallaan Kalajoen lukion ja Arteman kehittämisen hyväksi. Kyliä ei kuitenkaan saa autioittaa. Kyläkoulut tulee säilyttää kyläläisten käytössä ja niille on löydettävä uusi käyttötarkoitus. On otettava huomioon, että yhteiskunnassa väestö ikääntyy ja kouluista voidaan kehittää ikääntyville vanhuksille toimintakeskuksia. Kalajoesta on tehtävä ikääntyvien ihmisten paratiisi. Paikka, joissa vanhuksista huolehditaan ja jonne ikääntyvät ihmiset haluavat tulla viettämään eläkepäiviään.

Kylätoimikuntien toimintaa on aktivoitava. Kylille on suunniteltava toimintaa. Tästä erinomaisena esimerkkinä on Juha Sipilä idea Rautiosta ympäristöteknologian kehittämiskeskuksena. On kiinnitettävä huomiota bioenergiaan ja lähiruokaan. Kylät on saatava aktiivisiksi, vaikka koulujen käyttötarkoitus päiväkäytön osalta tulisikin muuttumaan. Kalajoki Akatemia tulee tarvitsemaan toimitiloja ja asiakkaita eri kyliltä. Kylille on saatava toimijat ja Akatemia tuottamaan palvelut.

Joudumme vielä tarkasti miettimään Vuorenkallion koulun tilanteen. Kalajoki kehittyy 8-tien suunnassa.
Valitettavasti keskustan kauppakeskusasiassa on tumpeloitu pahemman kerran. Rahaa palaa ja järkevää tulosta ei synny, koska vapaata kilpailua rajoitetaan mielestäni jopa lainvastaisin keinoin. Kunnan tehtävänä ei ole kauppakeskusten suunittelu vaan toimintaedellytysten luonti eli kaavoitus vapaata kilpailua varten.

Kalajoen sataman yhtiöittäminen tulee olemaan haasteellinen tehtävä, mutta en löytänyt budjetista määrärahoja asian toteuttamiseen.

Kalajoen kaupungin säästötavoite ei toteudu ellemme pysty supistamaan palkkamenoja 10 %.:lla kolmen vuoden kuluessa. Tämä vaatii oikeaa henkilöstöjohtamista, toimenkuvien tarkistamista ja työn tulosten uutta arviointimenetelmää. On reilusti ja avoimesti todettava, että henkilöstömenoista on säästettävä. Löysät on otettava pois joka tasolla.

Kalajoki on todella merkittävien päätösten edessä. Siksi tarvitaan avointa keskustelua asioista. Kalajoki on ollut merkittävä paikkakunta kautta aikain ja on sitä tulevaisuudessakin. Päättäjien on nähtävä Kalajoen etu myös pitemmällä tähtäyksellä ja kokonaisvaltaisesti. Kalajoki on hyväpaikka elää ja asua. Siihen pyritään tälläkin tulo- ja menoarviolla, jonka hyväksymistä perussuomalaiset kannattavat.


Hyvää ja rauhallista joulua kaikille ja onnellista uutta vuotta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti