torstai 6. marraskuuta 2014

Terveet elintavat vauvasta vaariin KalajoellaFrom: Erkki Aho
Sent: Friday, November 7, 2014 7:38 AM
Subject: terveet elintavat vauvasta vaariin Kalajoella
Terveet elintavat vauvasta vaariin Kalajoella

Yhteiskunnan tehtävänä on organisoida jäsenilleen terveen elämän mahdollisuudet vauvasta vaariin. Koululaisten yleiskunnon huolestuttava heikkeneminen johtuu liikunnan vähenemisestä kouluissa ja ehkä myös vanhempien liikuntaharrastusten vähäisyydestä, mikä osittain johtuu liikuntaharrastusmahdollisuuksien organisoinnin vajavaisesta toteutuksesta (ohjauksesta) sekä tiedostamisen puutteellisuuksista. Liikunnan ja terveiden elintapojen tärkeys on kaikkien kalajokisten tiedostettava oman elämänsä kannalta. Koko perhe, vauvasta vaariin, on saatava ymmärtämään liikunnan tärkeys ihmisen psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle koko elinajan asiana.

Kalajoella on toteutettu urheilukoulua Akatemian toimesta kouluilla, mutta toteutuksen organisoinnissa on parantamisen varaa. Tavoitteena on ympärivuotinen urheilukoulu joka koululla vähintäänkin kerran viikossa ja kesällä kouluilla sekä urheilukentillä toteutettuna yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Tavoitteena on lasten liikuntaharrastusten mahdollistaminen kaikille oppilaille vähintäänkin kaksi kertaa viikossa yhteistyössä koulujen ja urheiluseurojen kanssa ympäri vuoden.

Tähän yhteyteen voidaan katsoa kuuluvan myös lukion urheilulinjojen toiminnan koordinointi ja käytännön toteutus. Näiden asioiden käytännön organisointi ja koordinointi on hoidettava pikaisesti kuntoon.

Kalajoella on tehty erityisliikunnan kehittämissuunnitelma ja Kalajoki-Merijärvi sote-yhteistoiminta-alueen suunnitelma ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi.
Näissä suunnitelmissa on esitetty joitakin käytännön mahdollisuuksia asioiden toteuttamiseksi. Nyt on näiden toteutuksen aika yhdessä koordinoivan henkilön ja kolmannen sektorin kanssa. Tällä tavalla voidaan lisätä perheiden liikunnan harrastusta ja terveitä elintapoja ja samalla lisätä sosiaalista toimintaa sekä vähentää kalajokisten sote-kuluja estämällä toisen asteen diabeteksen syntymistä, liikalihavuudesta johtuvia asioita, estämällä sydänsairauksia, estämällä osteoporoosia ja siitä johtuvia sairauksia ja muita sairauksia.

Kalajoki maksoi pitkäaikaistyöttömien ns. Kela-sakkoa viime vuonna 268 812 euroa ja tänä vuonna vähintäänkin saman verran. Tämä asia on hoidettava kuntoon ja tätä kautta saadaan ikäänkuin rahoitusta näiden asioiden hoitoon.

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelmassa esitettiin viran perustamista asioiden toteuttamiseksi. Katson, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollisuuksia uusien virkojen perustamiseen, mutta toimen perustaminen on mahdollinen näiden edellä esitettyjen asioiden organisoimiseksi – siis liikunnan organisointi vauvasta vaariin kaikille kalajokisille yhteistyössä koulujen, urheiluseurojen ja kolmannen sektorin kanssa.

Asia vaatii perusteellista selvitystä ja käytännön toteutusmallin esittämistä. Olen valmis tekemään tarkemman esityksen käytännön toteutuksesta asiasta marras- joulukuun aikana. Ehkä asiasta on kuitenkin sovittava yhteisessä palaverissa, jonka toivon järjestyvän mahdollisimman pian jotta voidaan asiat ottaa huomioon kaupungin ensi vuoden talousarviossa. 

Asia kuuluu keskeisesti sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan vastuualueille joten keskeiset toimijat asiassa ovat lautakuntien puheenjohtajat Juha Nivala ja Alpo Murtoniemi sekä sivistystoimenjohtaja Esa Siirilä ja perusturvajohtaja Anne Mäki-Leppilampi. Haluan, että asiassa edetään mahdollisimman nopeasti ja saan valtuudet tehdä tarkemman esityksen käytännön toteutuksesta marras- joulukuun aikana. Odotan asianosaisten hyväksymistä asialle. Asia ei etene jos siinä ei ole vastuuhenkilöä.

Kalajoella 7.11.2014
Erkki Aho  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti