maanantai 10. helmikuuta 2014

Vaihtoehtosuunnitelmani

Vuorenkallion koulu

Kalajoella opetuspalveluiden uudelleen järjestämisestä on virkamiestöryhmä tehnyt kaupunginjohtajan aloitteesta esityksen kaupungin päättäjille. Tätä suunnitelmaa on ajettu kuin käärmettä pyssyyn. Vaihtoehtoisia suunnitelmia ei ole otettu huomioon lainkaan.

On totta, että Kalajoen lukion asema on turvattava ja myös varmistettava Arteman toiminnan jatkuminen Kalajoella. Näistä asioista ollaan varsin yksimielisiä. Molemmat opinahjot ovat Kalajoelle erittäin tärkeita asioita. Virkamiestyöryhmä on esittänyt asiassa oman esityksensä. Minä esitän vaihtoehtoisen esityksen. Sen mukaan Kalajoen lukion asema turvataaan ja vetovoimaisuus taataan rakentamalla uusia iloja tarvittava määrä nykyiseen Merenojan koulun kiinteistöön ja sen yhteyteen. Näin saadaan halvempi ratkaisu kuin uuden lukion rakentaminen. Kirjasto siirretään toiseen paikkaan ja tilat käytetään lukion laajennukseen.Uuden lukion rakentaminen maksaa 4,9 miljoonaa euroa. Nykyisen lukion laajentaminen 0,8 miljoonaa euroa. Säästö esityksessäni 4,1 miljoonaa euroa virkamiestyöryhmän esitykseen verrattuna.

Halpa-Halli Oy on hakenut useita vuosia kauppapaikkaa Kalajoelta, mutta se ei ole saanut sitä. Halpa-Halli Oy on valmis rakentamaan n. 4500 neliön Halpa-hallin Kalajoella sekä muut tarvittavat tilat ”kauppakeskukseen”. Mikäli Halpa-Halli Oy:lle annetaan kauppakeskukseen paikka, niin nykyiset Halpa-Halli Oy:n tilat vapautuvat esim. kirjaston ja nuorisotilojen käyttöön sekä toimitiloiksi Kalajoella toimiville pienemmille yrityksille. Vuokratilat olisivat edulliset ja se takaa kiinteiden kustannusten minimoinnin. Kirjaston sijoittaminen Halpa-hallin nykysiin tiloihin säästää 3 miljoonan investoinnin kauppakeskukseen. Kirjaston rakentamaminen uuteen kauppakeskukseen maksaa 3,0 miljoonaa euroa. Kirjastoon sijoittaminen nykyiseen Halpa-Hallin tilaan maksanee noin 0,5 miljoonaa euroa. Säästöä 2,5 miljoonaa euroa virkamiestyöryhmän esitykseen.

Arteman tulevaisuus turvataan tehostamalla yhteistyötä lukion kanssa sekä voimistamalla Kalajoki-Akatemian toimintaa. Koska maastamme on uusien lukiojärjestelyiden johdosta loppumassa noin 100 lukioa, niin se merkitsee sitä, että Kalajoelle tulee paljon sellaisia oppilaita, jotka tarvitsevat oppilasasuntolan palveluksia. Kala-Raudan paikalle eli uuden lukion suunnitelulle paikalle on rakennettava oppilasasuntoloita, jotka kesäaikana toimivat matkailun käytössä vuokra-asuntoina matkailijoille.

Koska uutta lukiota ei rakenneta, niin Merenojan kiinteistöstä ei vapaudu tiloja Etelänkylän ja Vuorenkallion oppilaille. Vuorenkallion kuolun oppilasmäärä on rajussa kasvussa ja Vuorenkallio tarvitsee uuden koulun. Aluksi ja kiireellisesti on tehtävä päätös viipalekoulun hankkimisesta. Viipalekoulu on syytä vuokrata kolmeksi vuodeksi jotta on riittävä aika tarkastella tilannetta. Kun Vuorenkallion oppilaita ei tarvitse siirtää Pohjankylän koululle, niin Pohjankylän koulun suunnitellut remonttikustannukset pienenevät huomattavasti ja säästöjä syntyy merkittävästi. Uusi Vuorenkallion koulu tulisi maksamaan 4,2 miljoonaa euroa, mutta se pienentäisi Pohjankylän remonttikustannuksia ehkä noin 1 miljoonan euron verran.

Etelänkylän koulu on tällä hetkellä hyvä koulu. Miten on asian laita muutaman vuoden kuluttua? Kalajoella vanhusten määrä kasvaa merkittävästi n. 700 muutaman vuoden kuluessa. Vanhukset tarvitsevat kuntoutusta ja tuettua asumista. Sopiiko Etelänkylän koulu tällaiseen tarkoitukseen? Jos Vuorenkalliolle rakennetaan uusi koulu, niin voidaanko Etelänkylän oppilaat jakaa Vuorenkallion ja Tyngän koulun kesken? Näin Raution ei tarvitsisi luopua oppilaistaaan Tyngän koulun takia. Rautio tarvitsee oman uuden koulun jolloin Pöllän ja Raution koulujen tilat saadaan ottaa muuhun käyttöön. Näiden koulujen käyttötarkoitus on mietittävä etukäteen. Uuden Raution koulun rakentamiskustannuksia voidaan pienentää Arteman oppilastyönä. Uudella koulurakennuksella turvataan Raution tulevaisuus. Etelänkylän ja Rahjan koulujen lakkauttaminen säästäisi Kalajoen kaupunginvaroja opettajien palkkakustannusten verran. Raution koulun rakentaminen maksanee noin 2,8 miljoonaa euroa.

Pahkalan koulu on erittäin hyvä ja viihtyisä koulu. Oppilasmäärä on n. 40 tulevinakin vuosina. Raumankarin koululla on tilaa ja on laskettu, että lopettamalla Pahkalan koulu saataisiin Raumankarin koululle riittävästi oppilaita. Laskelmista ei kuitenkaan käy selville mikä on säästö asiassa euroissa ja mitkä ovat koulujen sulkemisen vaikutukset Pahkalan aluekoululle.

Jos Vuorenkalliolle rakennetaan uusi koulu, niin tulevaisuudessa Rahjan koulun tilanne on se, että oppilaat tulevaisuudessa jaetaan Raumankarin ja Vuorenkallion koulujen kesken. Rahjan koulu voidana käyttää toisiin tarkoituksiin. Mehtäkylän koulun kohtalo ratkenneen mahdollisen kuntaliitoksen tapahtuessa.

Näillä toimenpiteillä säästetään runsaasti verorahoja ja esittämäni ratkaisu on Kalajoen kaupungille ja kalajokisille veronmaksajille huomattavasti edullisempi kuin opetuspalveluiden työryhmän esitys. Tämä esitys myös säästää niin paljon, että se mahdollistaa uuden täysimittaisen liikuntahallin rakentamisen Merenojan koulun läheisyyteen,

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti