torstai 27. helmikuuta 2014

Kalajoen kaupunginvaltuuston kokous 25.2.2014
Kalajoen kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan viime vuoden valtuustoaloitteita, joiden käsittelyn perusteella nähdään virkamiesten jopa halveksiva suhtautuminen valtuustoaloitteisiin.
Toinen merkittävä asia oli Merenojan koulun peruskorjauksen toteutuneet kustannukset, mitkä olivat 4.140.536,70 euroa.


Tässä perussuomalaisten valtuustoaloitteiden käsittelyn tuloksia, mitkä kaupunginhallitus on esittänyt valtuuston hyväksyttäväksi:
Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki kolme valtuustoaloitetta:
http://kalajoki-ploki.blogspot.fi/2013/02/perussuomalaisten-valtuustoaloitteet.htmlNäihin aloitteisiin on vastattu seuraavasti. Ensimmäinen aloite Monipalvelukeskus: Katso alla oleva päätös.
Erkin kommentti: Opetuspalveluiden työryhmä ei ole raportissaan millaan tavalla maininnut asiaa, joten johtopäätös on se, ettei asiaa ole käsitelty ollenkaan ja lakaistaan tällä tavalla asia maton alle.


Toinen aloite Kouluverkkotyöryhmän perustaminen: Opetuspalveluiden uudelleenorganisoinnin valmistelutyöryhmä ja työryhmän nimeäminen: - Nimetty valmistelutyöryhmä, johon kuuluvat Jukka Puoskari (pj.) Esa Siirilä, Juhani Yliparkas, Marko Raiman, Sami Krank, Riku Saksholm, Teuvo Tuorila, Eero Lehto ja Ari Sarpola. Selvityksen yhteydessä tulee tarkastella lukion sijoitus, kirjaston sijoitus, perusopetuksen lisätilojen järjestäminen, Pahkalan, Raution, Vuorenkallion aj Etelänkylän koulujen asema. Työn tulee olla valmis vuoden 2013 lokakuun loppuun mennessä, jotta esitykset ehtivät vuoden 2014 talousarvioestyksessa huomioon otettavaksi.


Erkin kommentti: Laitan tähän tarkalleen mitä olemme aloitteeseen kirjoittaneet:

Valtuustoaloite

Kouluverkkotyöryhmän perustaminen

Uuden kouluverkkotyöryhmän perustaminen on ajankohtainen asia. Kouluverkkotyöryhmän tavoitteena tulee olla laaja-alainen selvitys kouluverkkoasiasta, päivähoitoon liittyvistä asioista ja tulevaisuuden suunnitelmista sekä aikaansaada Kalajoen kaupungin liikuntapaikkasuunnitelma, selvittää ruokahuoltoasioiden toteutus tulevaisuudessa, selvittää vanhusten huoltoa koskevat asiat lähitulevaisuudessa, mitkä vaativat entistä suurempaa huomiota vanhusten suhteellisen määrän lisääntyessä voimakkaasti. Mahdollisesti tyhjilleen jäävien koulukiinteistöjen käytön suunnittelu on tärkeä asia. Työryhmän tärkeimpänä tehtävänä on kehittää olemassa olevaa kouluverkkoa toimivammaksi ja taata kaikille hoito- ja opiskelupaikka kohtuullisten yhteyksien päästä. Kouluverkkoasialla on merkittävä vaikutus koko Kalajoen kaupungin tasapainoiseen ja tasapuoliseen kehittämiseen.


Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että kouluverkkotyöryhmä nimetään siten, että työryhmässä on kaikkien puolueiden edustajat sekä siten, että jokaisen koulualueen sekä kyläyhteisön alueelta on yksi edustaja edustamassa aluettaan. Jokaiselle koululle tulee järjestää keskustelutilaisuus vanhemmille ja kyläläisille, jolloin kuullaan heidän mielipiteensä ja voidaan kertoa heille minkälaisia suunnitelmia ja eri vaihtoehtoja on olemassa. Toiminnan tulee olla avointa ja demokraattista. Ennen keskustelutilaisuutta on tehtävä kattava kysely kyseisen alueen asukkaille.
Keskustelutilaisuuksissa tulee olla mukana kaupungin virka- ja luottamusmiesjohto sekä tekninen johtaja ja sivistystoimenjohtaja sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Kustannuslaskelmien tulee olla julkisia ja laskentaperusteet tulee ilmoittaa selkeästi ja tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista tahoa laskelmien oikeudellisuuden varmistamiseksi. Kouluverkkotyöryhmän toiminnan tulee olla avointa ja demokraattista ja sellaista, jonka toimintaa voidaan seurata reaaliajassa. Tietotekniikka mahdollistaa avoimen ja demokraattisen toiminnan asiassa. Kansan äänen on kuuluttava ja se on otettava huomioon. Kyllä kansa tietää!


Kalajoella 26.02.2013


Perussuomalaisten valtuustoryhmä

On syytä epäillä, että Kalajoen kaupungin virkamiehillä on ollut suuria vaikeuksia kirjoitetun ymmärtämisessä, koska perustetun tyäryhmän kokoonpano ja käsiteltävät asiat ovat kuin toiselta planeetalta. Huomattava on myös se, että työryhmän puheenjohtajaksi on kaupunginjohtaja Jukka Puoskari valinnut itsensä, mutta kun työryhmän loppuraportti ilmestyi niin kaupunginjohtaja on toiminut niin kuin ei olisikaan ollut työryhmän puheenjohtaja. Jokainen tervejärkinen huomaa, että työryhmän raportin tulokset ovat suurelta osin kaupunginjohtajan näkemyksiä, jotka on laitettuu työryhmän piikkiin. Totuus on nyt tullut julki.

Kolmas aloite Parempaa henkilöstöpolitiikkaa: Kaupunki tarvitsee ja arvostaa osaavia sosiaali- ja tervedenalan ammattilaisia ja toimii työsuhdeasioissa lakien ja sopimusten mukaisesti.
Erkin kommentti: Nyt olemme nostaneet kissan pöydälle ja odotamme toimia alan paikallisosastoilta ja valtakunnan liitoilta. Katsomme, että vastuu on nyt heillä Kalajoen kaupungin tuhansista pätkätyösuhteista.

Valtuustoaloite Uintilippujen hintojen kohtuullistaminen
http://kalajoki-ploki.blogspot.fi/2013/03/valtuustoaloite.html

Kaupunginhallituksen hyväksymä vastaus valtuustoaloitteeseen on seuraava:
Kalajoen Hiekkasärkät Oy on Kalajoen kaupungin tytäryhtiö. Kalajoen Hiekkasärkät Oy tarjoaa uimahallipalveluja kuntalaisille. Kalajoen Hiekkasärkät Oy toimii liiketalaoudellisen perustein. Kaupunginhallitus antaa ohjeet yhtiön edustajille. Kalajoen Hiekkasärkät Oy on tarkastellut uintilippujen hintoja ja ne vastaavat yleistä alueellista hintatasoa.
Pyysin valtuustonkokouksessa ollutta Kalajokiseudun päätoimittajaa tekemään tutkivaa journalismia asiassa, mutta siihen hän ei joko kyennyt tai ei viitsinyt ryhtyä. Kalajoella uintilippujen hinnat ovat edelleenkin lähes kolme kertaa kalliimpia kuin naapurikaupungeissa.

Sdp:n Timo Suni jätti valtuustoaloitteen, jossa hän esittää, että kaupunki vuokrasi Halpa-Hallin kiinteistön ja sijoittaisi siihen kirjaston, sivistys- ja nuorisotoimen, kansalaisopiston ja nuorisokahvilan ja taidenäyttelytilat. Vapautunut kirjasto lukion käyttöön. Vuorenkallion koululle päiväkoti. Raution keskustaan oma koulu ja muiden koulujen osalta suoritettaisiin luonnollinen lakkautus, kun oppilasmäärä laskee kahden opettajan kouluissa alle kahdenkymmenen tai kolmen opettajan kouluissa alle 38:n kahtena perättäisenä vuotena.

VALTUUSTOALOITE 25.2.2014


OPETUSPALVELUIDEN UUDELLEENORGANISOINTI


1)  Halpa-Hallin kiinteistön vuokraus kaupungille, johon sijoitetaan Kirjasto, Sivistystoimi, Nuorisotoimi, Nuorisokahvila, Kansalaisopisto ja Taidenäyttelytilat. Halpa-Hallille vastavuokrataan keskustan nk. kauppakeskuksen tontti, johon vuokralainen voi rakentaa itse oman laajemman kauppakiinteistön.
2)  Vapautuvat kirjaston tilat remontoidaan lukion käyttöön. Lukion kurssitarjonta tarkistetaan opetushallituksen opetussuunnitelman mukaiseksi. Pakollisia ja syventäviä kursseja tarjotaan tarpeellinen määrä, jotta ryhmäkoko asiallinen. Opetussuunnitelman ulkopuolisten aineiden kurssit (Tietotekniikka, Draama ja teatteri, Tekstiilityön kurssi) siirretään Kansalaisopiston tarjontaan, josta mahdollisuus hyväksi lukuun vapaasti valittavina.
3)  Vuorenkallion koulun tontille uusi koulu 0-6 – luokkalaisille, sisältäen 200 oppilaspaikkaa. Suunnittelu ja rakentaminen aloitetaan viipymättä.
4)  Vuorenkallion vanha koulurakennus remontoidaan 50-paikkaiseksi päiväkodiksi, jossa myös iltapäiväkerhotoimintaa. Toiminta voidaan tuottaa yksityisesti esim. Kristillisen Opiston kanssa. Toiminta kilpailutetaan normaalisti.
5)  Raution keskustaan uusi koulu 0-6 – luokkalaisille, sisältäen 150 oppilaspaikkaa. Suunnittelu ja rakentaminen aloitetaan viipymättä.
6)  Muiden alakoulujen osalta toteutetaan luonnollinen lakkautus, kun oppilasmäärä laskee alle 20:n (2-opettajaiset koulut) tai 38:n (3-opettajaiset koulut) kahtena perättäisenä vuonna. (Valtuusto 27.4.2004 §35)
7)  Kristillisen Opiston ja Jedun tonteille kaupunki ei rakenna omaa kiinteistökantaa.


SDP, Kalajoki
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti