maanantai 21. huhtikuuta 2014

10 miljoonaa euroa edullisemmin

Vuorenkallion koulu

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, April 22, 2014 2:40 AM
Subject: 10 miljoonaa euroa edullisemmin
10 miljoonaa euroa edullisemmin
Tarvittavat lukion lisätilat sekä uudet kirjastotilat voidaan saada 10 miljoonaa euroa edullisemmin kuin kaupunginjohtaja Jukka Puoskari esittää kaupunginhallitukselle. Säästyvillä varoilla voidaan perusopetuksen opetusympäristöt yhdenvertaistaa ja rakentaa täysimittainen liikuntahalli Kalajoelle.
Minun, pitkäaikaisen kunnanvaltuutetun ( 7.s kausi) ja useamman kerran Kalajoen kuntavaaleissa luotetuimman poliitikon ratkaisu asialle on seuraava:
Asiat tärkeysjärjestyksessä:
  1. Vuorenkallion viipalekoulu tilataan välittömästi ja tällä ratkaisulla turvataan Vuorenkallion koulun toiminta useaksi vuodeksi. Kalajoen veroprosenttia nostetaan ensi vuonna ja valmistaudutaan tuleviin investointeihin. Lisäksi puretaan sijoituksia, jotka on tehty ns. Repo-rahoilla.
  2. Pahkalan koulun osalta ratkaisua siirretään vuodella kunnes avoinna olevat asiat on tarkasti selvitetty ja kustannukset laskettu oikein. Raumankarin koulun tilat saneerataan sellaiseksi, että ne voivat ottaa vastaan Pahkalan koulun oppilaat. Himangalle tehdään oma elinkeinopoliittinen ohjelma, jonka avulla turvataan himankalaisten palvelut tulevaisuudessa ja Pahkalan kylän elinvoimaisuus.
  3. Merta-Marketin alueen kaavoitusta kiirehditään ja Halpa-Halli Oy:lle annetaan mahdollisuus toteuttaa oma kauppakeskuksensa ko. tontille, jolloin nykyinen Halpa-Halli jää muuhun käyttöön esim. kirjaston sijoituspaikaksi yms. Uusi Halpa-Halli olisi valmis vuonna 2016.
  4. Lukion toimintaedellytykset varmistetaan ottamalla nykyiset kirjastotilat lukion käyttöön siten, että laajennusvara huomioidaan. Remonttikustannusten hinnaksi on esittelijän arvion mukaan saatu 0,8 miljoonaa euroa. Tilat olisivat valmiit vuoden 2015 aikana. Arteman viereiselle tontille rakennetaan opiskelija-asuntoloita, koska on odotettavissa, että Kalajoelle muuttaa paljon opiskelijoita lakkautettavien lukioiden alueilta. He tarvitsevat asuntoja. Näitä asuntoja voidaan kesällä käyttää matkailijoiden majoitustiloina, sillä Kalajoen keskustasta puuttuu majoitustilat matkailijoille. Nämä asuntolat voisivat olla valmiina vuonna 2016.
  5. Kirjasto sijoitetaan väliaikaisiin tiloihin ja uudet tilat valmistuvat nykyisen Halpa-Hallin tiloihin vuonna 2016.
  6. Lukion viereen rakennetaan täysimittainen liikuntahalli. Se valmistuisi vuonna 2016.
  7. Rautioon rakennetaan uusi koulu vuonna 2018. Silloin Raution ja Pöllän koulut lakkautettaisiin. Raution kylän elinvoimaisuuden turvaamiseksi tehdään oma elinkeinopoliittinen ohjelma.
  8. Vuorenkallion alueelle rakennetaan uusi peruskoulu vuonna 2020. Silloin Etelänkylän ja Rahjan koulujen asia ratkaistaisiin.
  9. Mehtäkylän koulu kohtalo on sidoksissa mahdolliseen kuntaliitokseen Merijärven kanssa. On odotettavissa, että kuntaliitos tapahtuu ennen vuotta 2020.
  10. Jos kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan esityksen tiistaina 22.4. niin kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan luottamus on mittava kansanäänestyksellä.
Yhteenveto: Vuonna 2020 Kalajoella olisi menestyvä lukio, täysimittainen liikuntasali, seuraavat ala-asteet: Rautio, Raumankari, Tynkä, Vuorenkallio ja Pohjankylä. Kaikissa olisi yhdenvertainen opiskeluympäristö. Lisäksi investoinnit olisi ajoitettu tarpeen ja Kalajoen kaupungin maksukyvyn mukaan.

Lukio vastaan Vuorenkallion, Etelänkylän ja Rahjan ala-asteet

Pahkalan koulun lakkautusesitys kommentteineen

Kaupunginhallitukselle esitys Raution koulun lakkauttamiseksi


Kalajoella 22.04.2014
Erkki Aho, kaupunginvaltuutettu

Jakelu: Kalajoen kaupunginvaltuusto, tiedotusvälineet: Keskipohjanmaa, Kalajoenseutu, Kalajokilaakso, Kaleva, Yle Oulu, Yle Keskipohjanmaa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti