sunnuntai 4. toukokuuta 2014

Kouluverkkoesitys kaatui poliittisen hyväksynnän puuttumiseenVirkamiestyöryhmän opetuspalveluiden uudeelleenjärjestelyesitys kaatui Kalajoen kaupunginvaltuustossa poliittisen hyväksynnän puutteeseen. Asioiden valmistelun menettelytavat eivät olleet oikeat. Sivistystoimenjohtajan olisi pitänyt esitellä asia sivistyslautakunnalle ja sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen asia olisi tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn ja sitä kautta valtuustoon käsittelyyn. Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari päätti alunperinkin viedä asian suoraviivaisesti ohi päätökseen. Kaupunginjohtaja päätti ohittaa luottamushenkilöt perustamalla virkamiestyäryhmän, jossa hän itse oli puheenjohtajana. Virkamiehiä kaupunginjohtajan oli parempi määräillä kuin luottamushenkilöitä, jotka ovat kaupunginjohtajan esimiehiä. Virkamiestyöryhmän esitys oli kiire viedä tiedotusvälineiden tietoon eräänlaisen varmana päätöksenä ennenkuin luottamushenkilöt olivat perehtyneet asiaan. Menettely on pöyristyttävää vallankäyttöä.

Kuulemismenettelyt hipoivat lain rajoja. Kuulemistilaisuuksia ei järjestetty niille kouluille, joita esitettiin laukautettaviksi. Kuulemistilaisuuksissa kuultiin enimmäkseen virkamiehiä vaikka tilaisuus oli tarkoitettu lasten vanhempien, lasten ja kyläläisten kuulemiseksi. Asianosaisia ei aidosti kuunneltu, sillä Pahkalan koulun johtokunnan kirjalliset esittämät asiat jätettiin kokonaan käsittelemättä samoin kuin Vuorenkallion ja Raution koulujenkin asiat. Lisäksi kansalaisten mielipidettä aliarvioitiin todella törkeästi, kun esimerkiksi Vuorenkallion koulun yli 1800 nimen adressia ja Pahkalan koulun n. 200 nimen adressia ei käsitelty missään toimielimessä eikä niitä huomioitu millään tavalla.

Jatkona tälle laittomuudelle oli sivistystoimenjohtajan suora esitys kaupupunginhallitukselle sivistyslautakunta ohittaen. Menettely on selkeä hallintovirhe. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja valtuuston puheenjohtajien olisi pitänyt reagoida tähän asiaan, sillä hyväksyessään väärän menettely heitä on syytä epäillä luottamusmiesaseman väärinkäyttämisestä. Onko kaupunginjohtajan menettely asiassa virka-aseman väärinkäyttöä?

Kalajoen kaupunginvaltuusto päätti että kaikki kouluasiat laitetaan uudelleen valmisteluun. Tämä oli oikea ratkaisu. Kaupunginhallitus sai näin epäluottamuslauseen ja sen olisi nyt vedettävä itse omat johtopäätöksensä. Raili Myllylän johdolla on Kalajoella jo liian kauan toimittu kyseenalaisella tavalla. Mielestäni olisi oikein ja kohtuullista, että kaupunginhallitus eroasi ja tilalle valittaisiin kokonaan uusi kaupunginhallitus. Olen vakuuttunut siitä, että muutoin tätä Kalajoki-mafiaa ei saada hajotettua.

Poliitikon pitää nähdä kokonaisuus. Nyt virkamiehet ovat tuijottaneet vain omaan napaansa. Asioiden ratkaiseminen lähtee kauppakeskusvouhotuksen lopettamisesta. Kaupungin tehtäviin kuuluu kaavoitus, ei kauppakeskusten suunnittelu. Nyt tähän kauppakeskusten suunnitteluun on käytetty monen viipalekoulun hinta. Kaupungin siis pitää kaavoittaa Merta-Marketin alue kaupalliseen käyttöön ja antaa rakennuslupa Kokkolan Halpa-Halli Oy:lle, joka on kiirehtynyt asiaa jo kaksi vuotta sitten osoittamallaan kirjeellään kaupunginhallitukselle. Valitettavasti kirje on jätetty käsitelemättä kaupunginhallituksessa. Onko tässäkin asiassa syytä epäillä kaupunginjohtajaa virka-aseman väärinkäytöstä? Kun Halpa-Halli saa rakennusluvan niin vanha Halpa-Halli jää muuhun käyttöön. Vanhaan Halpa-Halliin voidaan sijoittaa kirjasto ja muita tiloja. Kirjastolta vapautuviin tiloihin voidaan rakentaa lukiolle lisää tiloja. Tätä kautta lähtee etenemään kouluverkkosuunnitelma.

Kalajoella puuttuu täysimittainen liikuntahalli. Sitä tarvittaisiin jo nyt kun Särkät Volley nousi SM-liigaan ja pelaa korkeinta sarjatasoa LiigaSärkät nimellä. Uusi liikuntahalli palvelisi liikuntapainotteista lukioa erinomaisesti. Liikuntahallin rakentamiseen voitaisiin käyttää ns. Repo-rahoja, jotka . 12 miljoonaa euroa Kalajoen kaupunki on sijoittanut muuhun käyttöön. Sijoitustoiminta ei varsinaisesti kuulu kunnan toimialaan.

Kalajoen keskustan osayleiskaava etenee. Kaavanluonnoksen mukaan Plassin ja Holmanperän välille rakennetaan kävelysilta, jota voi pyörällä ajaa. Näin Plassin alue ja lisäksi siihen kaavoitettu uusin Plassinkylä yhdistetään kävelysillalla Vuorenkallion kouluun. Näin Vuorenkallion koulu saisi lisää opilaita ja Pohjankylän koulua ei tarvitsi remontoida niin paljon kuin on suunniteltu, jos merkittävä osa oppilaista siirtyisi Vuorenkallion koulun oppilaiksi. Lisäksi kaavanluonnoksen mukaan Keskustan ja Hiekkasärkkien väliselle alueelle kaavoitetaan asuntoja, muun muassa Hiihtomajan alueella lomakylä. Tein vuonna 2006 valtuustoaloitteen hiihtotunnelista. Nyt asian tutkiminen olisi ajankohtainen, koska se lisäisi alueen suosiota matkailukäytössä.
Hiihtotunneli ja palloiluhalli Kalajoelle

Raution osalta tulisi selvittää Juha Sipilän vuoden 1998 Rautiopäivillä esittämä ajatus Rautiosta ympäristöteknologian kehittämiskeskus-ajatus perusteellisesti. Nyt on mahdollisuus selvittää niin hiihtotunneliajatus kuin Juha Sipilän esittämä ajatus, koska Kalajoen kaupunki on tilannut konsulttitoimisto Hoffrenilta elinkeinojen kehittämisohjelman päivityksen. Siihen ohjelmaan molemmat hankkeet on saatava selvitellyyn. Juha Sipilän ajatus olisi erittäin merkittävä Kalajoen sivukylien kannalta ja työllistäisi merkittävästi ihmisiä. Bioenergia on todella merkittävä asia Kalajoelle ja ennenkaikkea rautiolaisille tulevalle koulukeskukselle.

On ollut peruuttamaton virhe jättää Vuorenkallion viipalekoulu hankkimatta. Tästä virheestä voidaan syyllistää niin kaupunginjohtajaa kuin kuin kaupunginhallituksen puheenjohtajaakin. Heillä ei ole tarvittavaa näkemystä Kalajoen tulevaisuudesta. Hävittämällä ei Kalajokea uudisteta vaan järkevillä uusinvestoinnella ja juuri sellainen on Vuorenkallion uusi koulu, mikä voitaisiin rakentaa Kalajoen taloudelliset edellytykset huomioonottaen vuonna 2020. Raution uusi koulu olisi mahdollisuus toteuttaa vuonna 2018 ja täysimittainen liikuntahallit vuonna 2016.

Vuorenkallion viipalekouluasia tulisi ottaa uudelleen käsittellyyn seuraavasssa valtuuston kokouksessa. Raumankarin koulun tilat tulee remontoida mahdollisimman nopeasti. Vanhan Halpa-hallin tilat tulee ottaa käyttöön heti kun se on mahdollista eli ehkä vuonna 2016-2017. Kirjaston tilat lukion käyttöön olisi otettava mahdollisimman pikaisesti ja kirjasto sijoitettava väliaikaisiin tiloihin.

Lukion ja Arteman yhteistyötä on tiivistettävä, mutta niin, että koulut sijaitsevat omilla tonteillaan. Lisäksi on syytä varautua oppilasasuntoloiden rakentamiseen, koska lähialueelta tulee loppumaan lukiota. Vielä ei ole ratkaistu kuka päättää lukioiden lakkauttamisista ja milloin lukioita lakkautetaan.

Kalajoen kouluja ei tule lakkauttaa väkivaltaisesti sanelupolitiikalla vaan järkevällä kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Kansalaisia on kuunneltava ja toiminnan tulee olla avointa ja rehellistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti