sunnuntai 18. toukokuuta 2014

Näkemykseni Kalajoen kehittämisestäKalajoen elinkeinostrategiaa päivitetään parasta aikaa. Kysymys on siitä mihin suuntaan Kalajokea halutaan kehittää. Siksi asia on erittäin tärkeä. Oma näkemykseni on seuraava:


 1. Lukion aseman vahvistaminen ja tulevaisuuden turvaaminen.
  Mitä se on: Nykyisen lukion yhteyteen rakennetaan tarvittavat tilat ottamalla nykyiset kirjaston tilat lukion käyttöön. Hanke on käynnistettävä mahdollisimman nopeasti. Lukion vetovoimaisuutta lisätään erikoislinjojen toiminnan kehittämisellä sekä yhteistyöllä mahdollisesti lakkautettavien Pyhäjoen, Sievin ja Kannuksen lukion kesken.
 2. Toisen asteen opetuksen eli Arteman aseman vahvistaminen ja tulevaisuuden turvaaminen.
  Mitä se on: Lukion ja Arteman yhteistyötä tiivistetään ja Arteman yhteyteen rakennetaan uusi oppilasasuntola, jolla varmistetaan se, että muilta paikkakunnilta tulevat saavat tarvitsemansa opiskelija-asunnot. On huomattava se,että joidenkin suunnitelmien mukaan mukaan alle 500 oppilaan lukiot lakkautetaan, mutta Arteman ja Lukion yhteistyöllä varmistetaan se, ettei Kalajoelta lopeteta kumpaakaan oppilaitosta.
 3. Lukion läheisyyteen rakennetaan täysimittainen liikuntahalli.
  Mitä se on? Liikuntahallin rakentaminen voidaan aloittaa heti kun suunnitelmat ja rahoitusratkaisut saadaan selviksi.
 4. Halpa-Halli Oy:lle annetaan rakennusoikeus rakentaa uusi Halpa-Halli ns. Merta-Marketin tontille. Vanha Halpa-Halli jää kirjaston käyttöön sekä yritys- ja opetustiloiksi. Uusi Halpa-Halli lienee valmis vuonna 2016.
  Mitä se on? Kalajoen kaupungin tehtävänä on lain mukaan vain toimintaedellytysten luominen, ei kauppakeskusten suunniteleminen.
 5. Vuorenkalliolle uusi koulu
  Mitä se on? Uuden kaavaluonnoksen mukaan Kalajoen yli rakennetaan kävelysiltä, mikä varmistaa sen, että oppilaat 8-tien pohjoispuolelta voivat turvallisesti käyttää Vuorenkallion koulun palvleuksia. Vuorenkallion uusi koulu tulee tarpeeseen, sillä uusia asuntoalueita kaavoitetaan lähialueelle ja lisäksi uudella koululla varmistetaan yhtenäiset opiskeluedellytykset myös Vuorenkallion ja Etelänkylän koululaisille. Samalla säästetään Pohjankylän koulun remonttikustannuksissa. Vuorenkallion koulu voidaan ottaa investointisuunnitelmiin 2018-2019. Väliaikaisena ratkaisuna toimii hankittava viipalekoulu.
 6. Rautioon uusi koulu
  Mitä se on? Raution keskustaan rakennetaan uusi koulu Raution Nuorisoseuran ja Raution urheilukentän yhteyteen. Raution kehittyminen varmistetaan omalla Raution kehittämisohjelmalla, jonka tarkoituksena on luoda Rautiosta ekologian kehittämiskeskus. Bioenergia on tulevaisuudessa merkittävä asia. Raution uusi koulu voidaan ottaa investointiohjelmaan 2016-2017.
 7. Raumankarin koulu remontoidaan
  Mitä se on? Raumankarin koulu remontoidaan niin, että se tulevaisuudessa kouluun voidaan sijoittaa Pahkalan ja Rahjan koulun oppilaat. Raumankarin koulun remontti voidaan ottaa investointisuunnitelmiin 2015. Himangalle tehdään oma kehittämisohjelma jolla turvataan himankalaisten palvelut ja elinkeinoelämän kehittyminen Himangalla niin, että julkiset palvelut säilyvät.
 8. Hiihtotunneli
  Mitä se on? Toteutetaan selvitys valtuutettu Erkki Ahon aloitteen pohjalta hiihtotunnelin rakentamisesta Hiihtomajan alueelle.
 9. Sote-uudistuksessa pyritään Kalajoen omien tavoitteiden toteuttamiseen
  Mitä se on? Kalajoen päättävissä elimissä yksimielisyys siitä miten sote-uudistus Kalajoen osalta on toteutettava. Sote-uudistus etenee Kalajoen esittämään suuntaan, jos ponnistukset ovat riittävät asian toteuttamiseen. Sote-uudistus ei ole kenenkään hallinnassa tällä hetkellä.
 10. Elinkeinojen kehittäminen
  Mitä se on? Kalajoki tarvitsee veroeuroja ja siksi elinkeinojen kehittäminen ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen on keskeinen asia. Kalajoella asiat on hoidettu muodollisesti hyvin, mutta nyt on päästävä asioissa uudelle tasolle.
  On pystyttävä mittamaan toiminnan tehokkuus ja taso. On tehtävä kokonaisvaltainen suunnitelma miten Kalajoen kaupungin talous tulevaisuudessa pidetään kunnossa. Suunnitelman tekeminen on kalajokisten yhteinen asia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti