keskiviikko 18. kesäkuuta 2014

Häätöpäätös toteutetaanHäätöjen avulla tehokkaampaan rakentamiseen

Keskuskarin kosteikkoalueen mökkiläiset ovat tehneet seuraavan oikaisuvaatimuksen Kalajoen käupungin härskin toiminnan johdosta. Pliittisena päättäjänä en voi hyväksyä tällaista menettelyä.

123/10.00.03/2014
191/03.06.02/2013

Khall
(Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen)
Keskuskarin kosteikkoalueen mökkiläiset, Heikki ja Leena Junnikkala, Urpo Tavasti, Paavo Tavastin kuolipesä, Tapio Heikkinen, Job Heikkisen kuolinpesä sekä Antero ja Anne Penttilä ovat tehneet 2.6.2014 seuraavan oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 19.5.2014 § 144:.

" Kaupungin irtisanoessa vuokrasopimuksemme toivomme, että saamme huviloistamme asianmukaisen korvauksen kaupungilta Huviloiden siirtäminen on käytännössä mahdotonta ja aiheuttaisi kohtuuttomat kustannukset."

Kuntalain 89 §:n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.

Kuntalain 92 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Kuntalaina 93 §:n oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla eli jos vaatimuksen tekijä katsoo päätöksen olevan epätarkoituksenmukainen tai että
1)
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2)
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3)
päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksesta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella.

Kaupunginhallituksen 19.5.2014 § 144 kokouksen pöytäkirjan ote on lähetetty 26.5.2014 asianomaiselle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyssä määräajassa ja oikaisuvaatimuksen tekijöillä on muutoksenhakuoikeus päätökseen.

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hylkää keskuskarin kosteikkoalueen mökkiläisten oikaisuvaatimukset ja pitää kaupunginhallituksen päätöksen 19.5.2014 § 144 voimassa.

Perusteluina kaupunginhallitus toteaa, että keskuskarin kosteikkoalueen mökkiläisten Heikki ja Leena Junnikkalan, Paavo Tavastin kuolipesän, Job Heikkisen kuolinpesän, Arvi Ojalan kuolinpesän, Risto Kärjän sekä Antero ja Anne Penttilä maanvuokrasopimukset on irtisanottu Maanvuokralain 22 pykälän ja sekä edellä mainittujen mökkiläisten vuokrasopimuksissa mainitulla tavalla. Perusteluina vuokrasopimusten irtisanomiselle on todettu alueen maankäytölle asetut tavoitteet sekä alueella käynnissä oleva asemakaavan laatiminen.

Kalajoen kaupunki ei ole ennakkoon sopinut vuokralaisten kanssa vuokra-alueen parantamisen korvaamisesta tai ilmoittanut kirjallisesti halukkuudestaan lunastaa rakennuksia, rakennelmia tai laitoksia.

Maanvuokralain 76 pykälän mukaan vuokramiehellä on oikeus saada korvausta vuokra-alueelle tekemistään parannuksista vain, mikäli siitä on sovittu.

Tässä kaupunginhallituksen nimilista, mikä päätti asiasta
Myllylä Raili
puheenjohtaja
  Alho Sirkka
jäsen
  Hihnala Tarmo
jäsen
  Niemelä Kullervo
jäsen
  Pahkala Eija
jäsen
  Puusaari Alpo
varapj
  Saari Hanna
jäsen
  Tuliniemi Juha
jäsen
  Untinen Jorma
jäsen
  Märsylä Pekka
valt.pj
  Heikkilä Miika
valt. I vpj
  Arvo Jouko
valt. II vpj
  Tilus Riitta A.
valt. III vpj
  Puoskari Jukka
kaupunginjohtaja
  Juvonen Otso
kaupunginsihteeri


Marinan kaava on kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin utopistinen suunnitelma maailman valloittamiseksi. Sen johdosta tavalliset kalajokiset mökkiläiset saavat kärsiä ja kokea julman kohtelun.


Kaupunginjohtajan härski toiminta näkyy myös elinkeinostrategian taustatyönä. Utopistiset kauppakeskusasiat oli nostettu kärkihankkeiksi ja koulucampus asia toiseksi, vaikka valtuusto juuri päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun. Kaupunginjohtaja on viittanut kintaalla valtuuston päätöksille junailleessaan elinkeinostrategiaa, mikä on tarkoitus viedä salamavauhdilla päätökseen. Ihmettelen milloin kalajokiset heräävät tähän härskiin ja mahdollisesti etujensa vastaiseen toimintaan.

Elinkeinostrategian laatiminen tehtiin konsulttitoimisto Seppo Hoffrenin toimesta. Todellisuudessa konsulttitoimisto toimi rahastajana ja Kalajoen kaupungin elinkeinotoimisto teki työn kaupungnjohtajan tahdon mukaisesti.
Elinkeinostrategiasta on jätetty kokonaan matkailuasiat pois ja laaditaan erillinen matkailustrategia ikään kuin matkailu olisi kaupunginjohtajan oma pyhä lehmä. 

Elinkeinostrategiasta oli jätetty kokonaan pois myös energia-asiat, joiden kehittäminen olisi tuonut Kalajoelle ja ennenkaikkea Kalajoen kylille erinomaisia tulonhakkimismahdollisuuksia ja siten elävöittänyt kylien toimintaa merkittävästi. Valtakunnallisesti Juha Sipilän johamana Keskustan tavoitteena on saada kylät eläviksi, mutta Kalajoella toimitaan juuri päinvastoin keskustan toimesta.
Tulevan matkailustrategian ennakointi on helppoa. Se tulee sisältämään kylpylä Sanifanin laajennuksen ja mahdollisesti monitoimihallin Hiekkasärkille. Siis koulut kiinni ja kylät kurimukseen, rahat Sanifaanin ja ”sirkushuveihin”.


Minun käsitykseni ja oikeustajuni mukaan matkailu ja energia-asiat kuuluvat Kalajoen elinkeinostrategiaan ilman erittelyä. Ne ovat osa Kalajoen elinkeinotoimintaa. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti