sunnuntai 1. helmikuuta 2015

Kalajoen kaupungingin hyvinvointikertomuksen käsittelyäKaupunginhallitus on nimennyt 14.02.2011 § 41 terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän. Työryhmän kokoonpano: puheenjohtaja Juha Juola, sihteeri Minna Sipilä, jäsenet Eija Tainio, Outi Kalliokoski, Kirsti Rahkola, Sanna Kuusisto, Niina Pyyköen, Tiina Kauppinen ja kaupunginhallituksesta Sirkka Alho. Poliisin edustajana toimi Tomi Reinikainen.

Työryhmän tehtävänä oli
 1. vaikuttaa omalla työllään terveyden edistämisen taustatekijöihin ja kestävään hyvinvointipolitiikkkaan
 2. ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä pyrkii muuttamaan suurten ikäluokkien terveyskäyttäytymista myänteiseen suuntaan
 3. laatii hyvinvointikertomuksen kaupungin johtoryhmän kanssa sovitun vastuujaon mukaisesti varmistaen yhteyden kaupungin talouden ja toiminnan suunnitteluun.
 4. Seuraa ja arvioi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista
 5. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä kokoontuu säännöllisesti
 6. työryhmän jäsenet toimivat terveyden edistämisen yhdyshenkilöinä omilla sektoreillaan
 7. puheenjohtaja vastaa terveyden edistämisena soiden valmistelusta ja esittelystä
 8. poikkihallinnollisia terveyden edistämisen tehtäviä varten työryhmän puheenjohtaja jakaa tehtäviä tyäryhmän jäsenten kesken ja tarvittaessa delegoi valmistelua asiantuntijatyöryhmille.


Kalajoen kaupungin johtoryhmä toimii hyte-työryhmän johtoryhmänä.

En tiedä kuka on laatinut työryhmän tehtävät, mutta olen sitä mieltä, että ne on laadittu niin, että niistä on hyvin vähän hyötyä kalajokisille.

Valtuustokäsittelyssä valtuutetut jotka olivat viitsineet vähänkään perehtyä asiaan kiittelivät hyvinvointikertomusta niiltä osin kuin kykenivät. Ne jotka eivät olleet perehtyneet asiaan lainkaan, olivat hiljaa.

On todettava, että Kalajoella on tehty asioita oikeansuuntaisesti, mutta ei riittävästi, kuten asian valtuustokäsittelyssä totesin.

Nämä ovat ne oikeansuuntaiset asiat:

WELMED on mittauslaboratorio ja tuotekonsepti, jossa painopisteenä on fyysinen toimintakyky.
Fyysinen toimintakyky on oleellinen tekijä elämän laadun ylläpitämisessä ja laitostumisen tarpeen vähentämisessä. WELMED konsepti on Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja yrityskumppaneiden kehittämä innovaatio terveyden edistämiseen ja jatkuvan laadun kehittämiseen. WELMED tarjoaa uusia työkaluja ja toimintamalleja toimintakyvyn ja elämänlaadun parantamiseksi, yhteistyössä palveluntuottajien ja julkisen sektorin kanssa. WELMED konsortio edustaa uutta kumppanuusajattelua terveyden- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

 • LABORATORIO - mittauslaitteet fyysisen toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen arviointiin
 • OHJELMISTOT - tiedonkeruu, tietojen integrointi ja analyysit
Kylpylähotelli Sani oy aloittaa Welmed konseptin käytön yhteistyössä Kalajoen kaupungin perusturvapalveluiden ja Kalajoki Akatemian kanssa
Vuoden 2014 aikana kutsutaan kaikki 2014 vuonna 65 vuotta täyttävät Kalajoen ja Merijärven asukkaat kuntokartoitukseen. Jokaiselle tehdään alkukartoitus ja 10 viikon ohjelman jälkeen tehdään uusintamittaukset. Samalla tavalla tehdään myös vuonna 2015.
Liikuntatoimi ja Kalajoki Akatemia järjestävät ryhmätoimintaa, joita osallistuja voi käyttää harjoittelunsa tukena. Muuten osallistujat ohjataan käyttämään saatavilla olevia palveluita harjoittelunsa tueksi.
Perusturvapalveluista kuntoutus on kiinteässä yhteistyössä testausta suorittavan tahon kanssa ja kouluttaa oman fysioterapeutin myös testisuorittajaksi.  Kutsutuilta Asiakkailta peritään omavastuuna 20 €/testaus.  Niille henkilöille, jotka eivät itse pysty menemään testipaikalle Hiekkasärkille, on mahdollisuus järjestää kyyti palveluliikenteellä. Mikäli henkilö on oikeutettu toimeentulotukeen, testausmaksu myönnetään toimeentulotukena.
Vuoden 2012 tilastojulkaisun mukaan kalajokisia 65 -vuotta täyttäviä v. 2014 on 210 ja Merijärvisiä 16. Wellmed konseptia on käytetty esimerkiksi Kokkolan kaupungissa. Osallistumisprosentti kutsutuista on ollut n. 35%. Mikäli osallistumisprosentti on parempi, porrastetaan kutsuja pidemmälle aikavälille.
 
Kalajoki on mukana valtakunnallisessa OKM:n Liikkuva koulu -ohjelmassa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa Kalajoen peruskouluissa lisätään koulupäiviin fyysistä aktiivisuutta kannustamalla lapsia ja nuoria liikkumaan koulupäivän aikana sekä tarjoamalla heidän käyttöönsä välituntiliikuntaan innostavia välineitä. Tavoitteena ovat viihtyisämmät koulupäivät ja hyvinvoiva koululainen. - See more at: http://www.kalajoki.fi/palvelut/liikkuva-koulu#sthash.sdLyZoNp.dpuf


Minun käsitykseni mukaan Kalajoen kaupungin tulee jatkaa aloittamallaan linjalla eli

 1. Welmed-systeemi aloitetaan jo 60-vuotiaille tehokkaasti
 2. Liikkuva koulu-kampanjan seuraavan vaiheen tulee olla urheilukoulu kaikille ala-asteen oppilaille ja sitä nuoremmille lapsille vähintään kaksi kertaa viikossa huomioimalla kouluttajien ammatillinen pätevyys eli pedagoginen koulutus.
     3.  Ikä-ihmisten liikuntaan tulee tehdä erillinen ohjelma
 1. Työttömille tulee tehdä oma ohjelma, ja erityisesti pitkäaikaistyöttömille, joista joudutaan maksamaan Kela-sakkoa vuonna 2015 aevion mukaan 530 000 euroa. Tämän tehtävän hoitamiseen tarvitaan uusia ideoita. Olen valmis niitä esittämään ja toteuttamaan.
 2. Liikuntarajoitteisille ja muille erityisliikunnan tarvitsijoille tehdään oma ohjelma.
 3. Kalajoen kaupungin on aktivioitava valtaväestöä osallistumaan erilaisiin liikuntatapahtumiin ja terveellisempiin elintapoihin. Erillinen kampanja asioista.

Minua hiukan huolestuttaa tilanne Kalajoella, koska hyvinvointikertomus pölyttyy hyllyille ja virkamiehet kaupunginvirastossa ovat tyytyväisiä, koska säilyttävät pallinsa. Kenttä kuitenkin huutaa työntekijöitä ja asioiden organisointia. Olen huolestunut siitä, että kaupungin organisaatiosta ei näytä löytyvän ammattitaitoa asioiden organisointiin ja eteenpäin viemiseen. Ammattitaitoiset henkilöt yritetään savustaa ulos toiminnasta jotta omat pallit säilyisivät. Tarvittaessa olen valmis organisoimaan asiat oman konsulttitoimistoni kautta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti