maanantai 4. marraskuuta 2013

Kalajoen Hiekkasärkkien alueeen luonnon tila
Kalajoen Hiekkasärkkien maisemat ovat erikoisuus suomalaisessa merenrantaluonnossa ja synialue on yksi tärkeimpiä kesäaikaisia matkailukohteita Suomessa. Jo vuodelta 1931 peräisin oleva Suomen Kuvalehti mainostaa Kalajoen Hiekkasärkkiä ainutlaatuisena alueena, jonka vertaista muualta Pohjois-Suomesta ei löydy. Viime vuosina matkailijamäärien kasvu on ollut nopeaa ja matkailijoita palveleva rakentaminen on tämän seurauksena ollut voimakasta.


Matkailun ympäristövaikutusten tunteminen on tärkeää ja matkailukeksusten suunnittelussa pitäisi pystyä arvioimaan kehitystä pitkälle tulevaisuteen. On todennäköistä, että vain huolellisesti suunnitellut ja toteutetut keskukset menestyvät parhaiten. Tämä edellyttää, että jo suunnitteluvaiheessa Kalajoen Hiekkasärkkien matkailun omaleimaisuuteen ja laatuun kiinnitetään huomiota ja selvitetään se, mitä muutoksia lisääntyvä matkailu ja matkailurkaentaminen aiheuttavat luonnonympäristöön. Luonnon tarjoamia moninaisia ympäristöhyötyjä voidaan hyödyntää pysyvästi vain mikäli rakentaminen tapahtuu ekologisesti järkevällä tavalla. Luonto nähdään usein passiivisena suunnittelua rajoittavana tekijänä. Suunnittleussa on kuitenkin tärkeää hyväksyä ja tunnustaa luonto itseisarvona. Esimerkiksi luonnon kestävyydessä on itse asiassa kyse siitä, mitä me itse olemme valmiit kestämään, minkälaiset häiriöt ja vauriot voimme hyävksyä ennen kuin katsomme elinympäristön kokonaislaadun alkavan heiketä. Lisäksi maine, joka saavutetaan luonnon ja ympäristön huomioonottamisella on eduksi.Hiekkasärkillä matkailuun liittyvän rakentamisen leviäminen aikaisemmin koskemattomille alueille tuhoaa maisemaan, luontoon ja ulkoilutoimintaan, kuten kävelyyn liittyvän poetentiaalisen vetovoimatekijän. Hiekkasärkkien alue onkin viime vuosina muuttunut ulkoiselta olemukseltaan rajusti. Alueella lisääntyvä matkailu ja rakentaminen, jossa käytetyt menetelmät eivät ole aina luontoa säästäneet, jättävät oman jälkensa luontoon. Useiden toimintojen keskittyessä tällä alueelle on tämän ainutlaatuisen ympäristön sietokyky asetettu koetukselle ja ilman huolellista suunnittelua saatetaan aiheuttaa jopa korjaamattomia vaurioita ja laajat alat ovat vähitellen vaarassa tuhoutua.Luonto tulevaisuudessakin paras matkailun vetovoimatekijä. Ihmisten vaikutusten ymmärtämiseksi alueen luonnon ja siinä valitsevien prosessien ymmärtäminen on tärkeää. Tämän tutkimuksen (Kalajoen Hiekkasärkkien luonto, Tutkimusraportti II 1995) tarkoituksena on antaa yleiskuva Hiekkasärkkien luonnon kehityshistoriasta, alueen luontaisista olosuhteista sekä selvittää alueella vallitsevat luonnolliset prosessit. Tarkoituksena on selvittää myös ihmisen aiheuttamat näkyvät muutokset sekä itse alueella että luontoprosessissa. Tähän kuuluvat lähinnä kasvillisuuden ja maaperän tilan sekä tuulen toiminnalle alttiiden sekä yleisesti eroosioherkkien alueiden karttoittaminen, joissa esiintyy maan pintamateriaalin kulumista, kulkeutumista ja kasautumista. Tutkimuksen avulla pyritään myös ennakkoimaan se, mihin suuntaan luonnon prosessit kehittyvät alueella ja miten suunnittelullla ehkäistään luonnon kuluminen. Lopussa annetaan myös ehdotuksia siitä, miten Hiekkasärkkien luontoa voidaan hyödyntää mahdollisesti ilman, että luontoa vaurioitetaan.


Tutkimuksessa todetaan: Keskuskarin venesataman laajennussuunnitelma perustuisi uuden allonmurtajan rakentamiseen sataman eteläpuolelle. Suunnitelman toteutus karkaisisi virtauksen Keskuskarin ja mantereen välistä, mikä aiheuttaisia nopeaa sedimentoitumista sataman eteläpuolella. Myös tämä suunnitelma edellyttää sillan rakentamista pengertien tilalle.


Kalajoen Hiekkasärkkien luonnontilasta on tehty erittäin perusteellinen ja hyvä selvitys. Valitettavasti Kalajoen päättäjät ja ennenkaikkea elinkeino- ja maankäyttätoiminta eivät ole huomioineet tätä selvitystä päätöksiä tehdessään. Kalajoen lokkiongelman kesän 2013 lokit löytyvät peilistä, jota katsovat Kalajoen kaupungin elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan jäsenet.

Lähdeaineisto Oulun Yliopiston maantieteenlaitoksen tutkimusraportti II 1995 Kalajoen Hiekkasärkkien luonto.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti