lauantai 23. marraskuuta 2013

Perussuomalaisten kanta opetuspalveluiden uudelleenorganisointiinPerussuomalaiset näkevät virkamiestyöryhmän esityksen hyvänä pohjana opetuspalveluiden uudelleenoranisonnille. Perussuomalaiset kuitenkin pitävät tärkeänä, että otetaan asioiden tarkastelussa huomioon muitakin asioita kuin opetuksen tehokkuus ja kustannusvaikutukset. Perussuomalaiset pitävät tärkeänä,että ensin selvitetään uuden lukion tarpeellisuus, sillä Merenojan kouluun saadaan tarvittavat lisätilat, kun kirjasto siirretään toisiin tiloihin. Siksi ei ole välttämätönstä rakentaa uutta lukioa. Jos uusi lukio rakennetaan, niin se merkitsee sitä, että koulutiloja vapautuu niin, että pienempiä koululaisia siirretään vapautuviin tiloihin. Tämä merkitsisi Vuorenkallion, Rahjan ja Etelänkylän koulun sulkemista. Lasten turvallisuus koulumatkoilla ei silloin muodostuisi turvalliseksi.

Opetussuunnittelutyöryhmä ei ole huomioinut koulun merkitystä kylien näkökulmasta. Monet henkilöt ovat rakentaneet asuntonsa alueelle juuri sen takia, että lapsille on kohtuullinen ja turvallinen koulumatka. Tämän koskee esimerkiksi Vuorenkallion aluetta. Rautiossa taas uuden hirsikoulun toteuttamissuunitelmalle on annettava aikaa kongretisoida hanke eli kiinteistöyhtiö. Oppilaiden lisääminen Pöllän koululle ei ole realistista ennenkuin home- ja tilaongelmat on selvitetty. Perussuomalaiset näkevät, että Rautio tulisi säilyttää elinvoimaisena kokonaisuutena eikä oppilaita tulisi Kärkisestä ja Typöstä siirtää Tyngän koululle. Mehtäkylän koulun osalta ei ole syytä kiirehtiä sulkemista ainakaan ennen mahdollista kuntaliitosta. Pahkalan koulun osalta oppilaita ei voida siirtää Raumankarin koululle ennenkuin on selvitetty opetustilojen riittävyys Raumankarin koululla. Myös kirjaston sijoittaminen Raumankarin koululta muihin tiloihin on konkreettista suunnitelmaa vailla.

Perussuomalaiset näkevät, että Vuorenkallion koulu tarvitsee mahdollisimman nopeasti viipalekoulunsa, koska oppilasmäärä lisääntyy ensi vuonna merkittävästi. Raution koulusuunnitelman toteuttamiselle tulee antaa rautiolaisille vuoden lisäaika suunnitelman konkretisoimiseksi. Pahkalan koulun osalta sulkemispäätöstä ei voida tehdä ennenkuin Raumankarin tilaongelmat on konkreettisesti selvitetty. Pahkalan koulua ei saa myydä, vaan se on jätettävä kyläläisten käyttöön. Mehtäkylän koulua ei saa sulkea, koska säästötavoitteet eivät ole kiistattomat. Missään tapauksessa sulkemispäätöstä ei voida tehdä ennen mahdollista kuntaliitosta. Jos Tyngän koululle tarvitaan lisää oppilaita, niin niitä on otettava Etelänkylän ja Pohjankylän suunnalta eikä Rautiosta. Kouluratkaisut vaativat siis lisäaikaa vähintäänkin kaksi vuotta, mutta Vuorenkallion koulu tarvitsee viipalekoulusta päätöksen heti. Rahjankoulun osalta kustannussäästöt ja oppilaiskuljetusten turvallisuus vaatii vielä lisää tarkastelua. Kokonaisuutena ottaen kouluratkaisuja on siirrettävä parilla vuodella lukuunottamatta Vuorenkallion viipalekoulupäätöstä ja uuden lukion rakentamattajättämispäätöstä.


On otettava huomioon, että budjettiraamit on tehty nykyisen tilanteen pohjalta joten mitään kiirettä ratkaisujen tekemiselle ei ole. Lisää velkaa Kalajoen kaupungin ei saa ottaa lisää, sillä kaupungin velkamäärä on jo tarpeeksi korkea. Opetuspalvelutyöryhmän laskelmat eivät ole luotettavia, koska niiden laskentaperusteet ovat epäselvät. Ulkopuolinen ei voi tarkistaa laskelmia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti