lauantai 9. marraskuuta 2013

Kouluverkkotyöryhmän työn tuloksen analysointiaKouluverkkotyöryhmä jätti esityksensä, jossa hyvää oli rehtorien esitys siitä, miten Kalajoella tuotetaan pedagoogisesti parhaiten ja taloudellisesti edullisimmin opetuspalvelut. Merkittävä asia tässä on uuden lukion rakentaminen ja yhteistyö Arteman kanssa.

Toinen merkittävä asia oli kirjastojen siirtäminen uusiin tiloihin. Kirjasto ei tulevaisuudessa ole enää kirjasto, vaan se on tulevaisuuden kirjasto. Katso esim.

Miten suunnittelun tulisi edetä?

Normaali suunnittelusysteemi etenee näin:
  1. Missä olemme - nykytilanne
  2. Minne haluamme menne – tavoitteet
  3. Miten aiomme päästä perille – keinot
  4. Mitä maksaa – rahoitus
  5. Kuka vastuu – vastuunkanto

Nyt tällaista suunnitelmaa ei ole tehty. On vain tehty osa tavoitteista, kaikki muu on avoinna.

Aikanaan keskustan puheenjohtaja Johannes Virolainen neuvoi päättäjiä seuraavasti: Tiedä,mistä päätät ja mitkä ovat päätöksen seuraukset. Nyt kalajokiset päättäjät eivät tiedä mistä päättävät ja mitkä ovat päätösten yhteiskunnalliset ja taloudelliset seuraukset.

Kouluverkko on osa yhteiskuntaa

Kouluverkko ei ole erillinen osa yhteiskuntaa, vaan se on kiinteä osa yhteiskuntaa. Koulu on elävän kylän tunnusmerkki. Yhteiskunta kuitenkin muuttuu. Kylät on kuitenkin pidettävä elävinä. Kouluverkkoratkaisua ei voida tehdä ennen kuin on selvitetty mikä vaikutus sillä on kylän toimintaa. Lisäksi on selvitettävä se, mihin tarkoitukseen suljettavia kouluja voidaan käyttää. Samanaikaisesti on selvitettävä miten päivähoitotilat tulevaisuudessa Kalajoella järjestetään ja miten huolehditaan kasvavasta määrästä ikääntyviä ihmisiä. Lisäksi on selvitettä liikuntapaikkatarve tulevaisuudessa. Kalajoelta puuttuu täysimittainen liikuntasali. Kylillä tulisi olla omat tulevaisuuden suunnitelmat ja visiot. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on esittänyt Rautiosta ympäristöteknologian kehittämiskeskusta. Tätä asiaa on hyödynndetty Rautiossa paperilla. Kalajoen kaupungin päättäjät ovat sulkeneet silmänsä tulevaisuuden kehitykseltä Rautiossa. Tämä on väärä menettelytapa. Kylät on saatava eläviksi ja turvattava niiden tulevaisuus. Lisäksi on selvitettävä mikä vaikutus uudella lukiolla on Kalajoelle. On todennäköistä, että valtiovallan toimesta pienempiä lukiota karsitaan ja siksi uuden lukion vetovoimaa Kalajoella on lisättävä uudella asuntolalla. Kalajoelle tulee entistä enemmän oppilaita muualta Suomesta ja heidän sijoittumistaan Kalajoen lukioon parantaa asuminen paikkakunnalla. Nyt kaikki nämä asiat on selvittämättä.

Aikataulu on epärealistinen ja laskelmat on vedetty hatusta

Kuuden koulun osalta sulkemisaikataulu on epärealistinen. Tarvitaan erilaisten selvitysten tekemiseen ainakin vuoden lisäaika. Lukion rakentaminen voidaan aloittaa syksyllä 2014 ja tavoitteena voi olla se, että se on valmiina 2016. Uusi kauppakeskus Kalajoen keskustaan on vielä pitkässä kuusessa ja kirjaston siirtyminen uusiin tiloihin on näillä näkymin epävarmaa. Lisäksi on selvittämättä millainen uusi moderni kirjasto ja miten Himangalla kunnantalo muutetaan moderniksi kirjastoksi. Mitkä ovat kustannukset?
Koulujen osalta ei voi välttyä ajatukselta, että laskelmat on vedetty hatusta. Eniten epäilyttää teknisen puolen laskelmat ja oppilaiden kuljetusten osalta tehdyt laskelmat. Teknisen puolen laskelmat on tehty arvioiden pohjalta. Ne eivät voi pitää paikkansa. Kuljetusten osalta laskelmat ovat tarkoitushakuisia. Oppialaisen kuljetukset on saatava turvallisiksi ja kustannuksiltaan pysyvästi edullisiksi.

Vuorenkallion osalta sulkemisperustetta ei ole vielä, koska oppilaille ei ole tilaa Pohjankylän koululla. Siksi mielestäni Vuorenkalliolle joudutaan tekemään väliaikaisratkaisu viipalekoulun muodossa. Sulkemisratkaisu voidaan tehdä aikaisintaan vuonna 2016 ja siihen menessä on selvitettä Vuorenkallion koulun tilojen ja alueen hyötykäyttö tulevaisuudessa.
Etelänkylänkoulun osalla tilanne on sama. Pohjankylällä ei ole tilaa Etelänkylän koulun oppilaille nykyoloissa. Metsäkylän koulun lakkauttamisen osalla ei ole tarkkaa selvitystä siitä miten koulun sulkemisen vaikutukset. Ennenkaikkea kuljetuskustannusten oikeellisuus eli mahdolliset säästöt on tarkistettava. Ehkä koulun sulkemisen esityksen takana on ajatus Merijärven kanssa tehtävästä kuntaliitoksesta tai ainakin varmistaa siihen johtava kehitys.
Pahkalan koulun osalta ei ole selvitetty sitä, mikä vaikutus koulun sulkemisella on kylän tulevaisuudelle. Selvitykset oppilaiden kuljetuskustannusten oikeellisuudesta epäilyttävät. Toisaalta Raumankarille oppilaita Pahkalasta ja Rahjasta ei voida siirtää ennenkuin kuin olemassa tilat tätä varten. Rahjankylän osalta selvitys koulun sulkemisen vaikutuksista on tekemättä. Samoin selvitykset kuljetuskustannusten oikeellisuudesta on selvitettävä. Mikä on Rahjan koulun käyttö tulevaisuudessa? Miten varmistetaan koulujen käyttö tulevaisuudessa kyläläisten käyttöön, kun koulut suljetaan.
Minun vakaa käsitys on se, että ensin on tehtävä tarkat suunnitelmat ja laskelmat sekä aikataulut. Näistä on päästävä yksimielisyyteen kaikkien asianosaisten kesken. Suunnitelmaa ei voi eikä saa viedä eteenpäin nyt esitetyssä mudossa ja aikataulussa.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti