torstai 7. marraskuuta 2013

Opetuspalveluiden uudelleenorganisointiKalajoen kouluverkkotyöryhmä jätti eilen esityksensä opetuspalveluiden uudelleenorganisoinnista. Työryhmän esitys on erinomainen. Etukäteen minulla oli ennakkoluuloja sen suhteen, että luottamushenkilöt oli ulkoistettu työryhmän toiminnasta. Ratkaisu on ollut oikea. Jos luottamushenkilöt, joista suurin osa on muita kuin asiantuntijoita, olisi ollut mukana työryhmässä, niin työn tulos ei olisi vieläkään valmis.

Uusi lukio

Työryhmän johtoajatus on ollut lukion aseman ja vetovoiman vahvistaminen. Tätä ajatusta itsekin olen korostanut jatkuvasti. On todennäköistä, että lukiot kilpailevat oppilaista tulevaisuudessa entistä voimallisemmin ja siihen kilpailuun Kalajoen kaupunki osallistuu todella merkittävällä panoksella eli rakentaa kokonaan uuden ajanmukaisen lukion ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä 2014. Lukion sijainti tulee olemaan Arteman vieressä. Tämä on synergiaetujen kannalta loistava ratkaisu. Itse toimin aikanaan n. 20 vuotta sitten Kalajoen käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen johtokunnan puheenjohtajana. Ajoin voimakkaasti KKTOL:n ja lukion yhteistyötä synergiaetujen vuoksi. Kaikki ajatukset yhteistyöstä kaatuivat silloisen lukion rehtorin vastustukseen. Koulutoimenjohtaja Eero Lehto tuki kaikin mahdollisin keinoin ajatuksiani, mutta lukion rehtorin asenne oli ehdoton. KKTOL ei ollut hänen mielestään sopiva yhteistyökumppani lukiolle. Nyt, kun tämä ajatus toteutuu olen siitä vilpittömän iloinen. Tein vuonna 1998 aloitteen liikuntapainotteisesta lukiosta, mutta sekin kaatui siihen, että se annettiin vain tiedoksi valtuutetuille ilman jatkotoimenpiteitä. Olen kuitenkin iloinen, että aloitteeni toteutettiin vuoden 2008 paikkeilla ja nyt nämä liikunta- ja kulttuuripainotteiset ryhmät ovat lukion merkittävä vetovoimatekijä.
Lukion sijainti tulee olemaan Kalajoen kaupunkikuvan kannalta merkittävä 8-tien varressa. Uusi lukio on merkittävä kilpailutekijä Kalajoen kaupungille, koska se mahdollistaa Arteman kanssa yhteistyön ja avaa tällä tavalla merkittäviä uusia mahdollisuuksia lukion ja Arteman vetovoiman lisäämiseen. Kilpailu opiskelijoista lisääntyy ja siihen Kalajoki on valmis. Yo-tutkinnon säköistäminen alkaa vuonna 2016 ja muuttaa opettamista ja oppimista ja siihen Kalajoki on valmis. Koulukompleksista tulee erittäin vetovoimanen ja monipuolinen yli 600 opiskelijan toiseen asteen oppimisympäristö. Tällä on myös merkittävä vaikutus Kalajoen yritysten toimintaan ja se auttaa varsinkin joen eteläpuolen yrityksiä.
Hyötynäkökohtia ovat ruokailutilojen yhteiskäyttö, yhteiset tilat, opettajien ja hallinnon yhteistyö, yhteiset hankkeet, vielä parempi kansainvälinen yhteistyö, yhteiset opinnot, kesä- ja loma-aikainen toiminta oppilaitoksen tiloissa, mikä tukee Kalajoen matkailua ja tietenkin se, että voidaan rakentaa oppilastyönä, jolloin opiskelijat saavat todellista työharjoittelua ja kaupunki edullista tilaa.

Täysimittainen liikuntasali

Lukion yhteyteen voidaan rakentaa myös täysimittainen liikuntasali, jollainen Kalajoelta tällä hetkellä puuttuu. Liikuntasalia tarvitaan myös kalajokisten urheiluseurojen menestysedellytysten luomiseen. Särkät Volley todennäköisesti karsii mestaruussarjaan pääsystä jo tänä vuonna. Mestaruussarjan pelaamiseen tarvitaan täysimittainen kenttä ja riittävät yleistilat. Nyt tarvitaan yleisön painetta, että liikuntasali varmasti saadaan lukion rakentamisen yhteydessä. Ehkä veroprosenttia olisi pitänyt nostaa, kuten ehdotinkin valtuustossa, mutta sitä eivät muut valtuustoryhmät hyväksyneet. Nyt joudutaan ottamaan uutta velkaa entisen lisäksi jotta voidaan uudistukset toteuttaa. Uudistukset olisi ollut helpompi toteuttaa, jos veroprosenttia olisi nostettu. Myös salibandyn harrastukselle luodaan näin paremmat edellytykset ja tulevaisuudessa myös futsal saattaa olla Kalajoella mahdollista. Samalla se merkitsee sitä, että Kalajoen Pallon toiminta virkistyy ja kalajokisen jalkapallon taso nousee. Liikuntasali ei ole suunnitelmassa niin vahvasti esittetty vaan on esitetty lauseena: ”Liikunnan ja kulttuurin monitoimiareena parantaisi vielä huomattavasti ratkaisua”. Itse olen ehdottomasti sitä mieltä, että liikuntahalli toteutetaan.

Kirjastoista nykyaikaiset tieto- ja kulttuurikeskukset

Toinen merkittävä rarkaisu on se, että kirjastolle kaavaillaan uusia tiloja Kalajoen keskustaan rakennettavaan kauppakeskukseen. Himangan kirjasto taas siirretään entiseen Himangan kunnantaloon, jolloin sen käyttöaste paranee merkittävästi. Raution kirjasto ollaan lakkauttamassa. Kirjastot eivät tänä päivänä ole enää sanan varsinaisessa merkityksessä kirjastoja, vaan ne ovat tieto- ja kulttuurikeskuksia. Tässäkin suhteessa Kalajoki astuu merkittävän askeleen naapurikuntien edelle uudistaessaan kirjastosysteeminsä ajan vaatimusten tasolle. Nyt Kalajoella ja Himangalla voidaan järjestään kirjastoissa erilaisia tapahtumia ja kulttuurielämyksiä. Ehkäpä kirjastotiloista löytyy paikka minun harrastukselle eli Kalajoki-näyttelylle, mikä on merkittävä osa kalajokista kotiseutuhistoriaa.

Peruskouluasioissa oppilaan edun näkökulma tärkein tekijä

Kaupungin keskustaajamassa Merenojan koulun lukion tilat ja kirjastotilat tulevat lisänä 5-9-luokkalaisten käyttöön. Luokkien 5-6- oppilaat tulevat Pohjankylältä, Vuorenkallion-Holman alueelta, Plassilta, Etelänkylältä, Heikkilänmäeltä, Hiekkasärkkien- Rahjan alueelta (Satamatien pohjoispuoli), Vasankarista, Leton alueelta, osalta Pitkäsenkylää.
Luokkille 7-9 oppilaat tulevat kaikilta muilta alueilta paitsi Raumankarin ja Merijärven koulun oppilaat.

Kaupungin keskustaajamassa Pohjankoulun kouluun tulevat luokat 0-4 Pohjankylältä, Vuorenkalliolta ja Holmalta, Plassilta, Etelänkylän koululta, Heikkilänmäeltä, Hiekkasärkkien ja Rahjan alueelta ( Satamatien pohjoispuoli), Vasankarista, Letolta ja osalta Pitkäsenkylää. Tämä on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2016. Vuorenkallion koulun osalta tehdään tilapäisratkaisu 31.1.2014 mennessä.
Himangan keskustaajamassa Raumankarin koululle tulevat 0-9 luokat Himangalta, Pahkalasta, Pöntiöstä, Torvenkylältä, Hillilästä, Rahjasta ( Satamatien pohjoispuoli) Ainalista, Kurikkalasta, Tomujoelta ja Rautilan alueelta. Kirjastotilat tulevat opetuskäyttöön. Toteutus on syyslukukaudella 2014.

Tyngän aluekoululle tulevat oppilaat luokille 0-6 Tyngältä, Typöstä, Kärkisestä ja Pitkäsenkylältä ( osasta Pitkäsenkylää). Tyngän koululle jää silti käyttämätöntä kapasiteettia. Aikanaan en nähnyt hyvänä Tyngän koulun rakentamisratkaisua, koska päätös oli enemmän poliittinen kuin oppilaiden etuihin perustuva. Silloin kahdeksan koulun lakkauttaminen ostettin Tyngän koululla. Kahden valtuutetun kannatus piti ostaa uudella Tyngän koululla jotta kahdeksan koulua voittiin lakkauttaa.

Rautiossa Pöllän koululle 0-6-luokille tulevat oppilaat tulevat Raution Alapäästä ja Pöllästä. Raution entiseen kunnantaloon tulee ryhmäperhepäivähoito, päivähoidon ohjaus, ap/ip-toiminta. Kirjastotilat otetaan muuhun käyttöön. Raution ratkaisuun en ole tyytyväinen, sillä näen, että Rautioon on rakennettava uusi koulu Juha Sipilän ekologisen ajattelun mukaisesti. Rautio tarvitsee vetovoimatekijän, eli rautiolaisten on nyt voimakkaasti ajettava ratkaisua, jossa uusi hirsikoulu varmistetaan suunnitelmaan mukaan. Asialla on kiire. Vastustus asialle on suurin keskustan omassa piirissä.  Raution kouluille on nyt esitettävä muu käyttötarkoitus ja siihen Juha Sipilän ideoilla on varmasti ratkaisu läydettävissä. Mielestäni ekologiset seniorikeskukset olisivat eräs ratkaisu asiassa.

Mehäkylän alueen opiskelupaikaksi luokkien 0-9 oppilaille tulis Meijärven Koivupuhdon koulu. Tämä edellyttää neuvotteluja Merijärven kunnan kanssa, mutta uskon, että saadaan varmasti myönteine lopputulos aikaan. Tämäkin ratkaisu on tarkoitus toteuttaa syyslukukaudella 2014.

Mitkä koulut lakkautetaan?

Ratkaisu merkitsee Vuorenkallion, Etelänkylän, Rahjan, Mehtäkylän, Pahkalan ja Raution koulun lakkauttamista, suurinosa 2014 syyslukukauden alussa. Nyt on kylien elinvoimaisuuden kannalta tärkeä miettiä,mitä käyttöä koulujen voidaan saada. On tärkeää, että koulut jäävät kyläläisten käyttöön erilaisten harrastusten ja tapahtumien toteuttamiseen. On tärkeää huomioida, että Kalajoella ikääntyvien ihmisten määrä kohoaa lähes 1000 henkilöllä lähivuosien aikana. Mielestäni eräänlaiset ekologiset seniorikeskukset olisi erinomainen tapa hyödyntää lakkautettu kouluja. Nämä seniorikeskukset voisivat tarjota edullista ja rauhallista asuinympäristöä ikääntyville ihmisille. Samalla koulu olisi ikääntyiven ihmisten tukipiste.
Kouluverkkotyöryhmä ei ole ulottanut työtänsä lakkautettavien koulujen hyötykäytön etsimiseen. Tämä asia näyttää olevan Kalajoen kaupungin perusturvapuolen asia ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja on aktiivinen koulujen puolustaja valtuutettu Alpo Murtoniemi, jolle nyt syntyy varmasti paineita asioiden eteenpäin viemiseksi. Keskustalaisen tunnuslause ei voi olla Kylät eläviksi – koulut kiinni.


Kouluverkkosuunnitelma on erinomainen pohja Kalajoen tulevaisuuden kannalta. Se avaa todella merkittäviä mahdollisuuksia kalajokisten etujen ajamiseen ja kilpailussa pärjäämiseen. Kouluverkkoratkaisu tarjoaa parhaimmat mahdolliset oppimisen edellytykset lapsille ja nuorille. Tämä on merkittävä vetovoimatekijä Kalajoella. Kirjastojen uudeelleen organisointi mahdollistaa viimeinkin mahtavat kulttuurin eteenpäin viemismahdollisuudet ja hyvät edellytykset kilpailussa pärjäämiseen muiden kuntien kanssa tälläkin saralla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti