perjantai 7. tammikuuta 2022

PE 07.01.2022 Mikä on Aktiv Hansa-kauppa?

 

                                          presidentti Sauli Niinistö


                                                 Suvi Anne Siimes

Arsenal sai valtiontalouden tarkastusviraston raportin salaiseksi sillä perusteella, että sille voi koitua vahinkoa raportin julkistamisesta. Valtiontalouden tarkastusviraston raportin mukaan Arsenalin on syytä varautua noin 500 miljoonan markan korvauksiin 13 yksityiselle ihmiselle tai yritykselle. On todennäköistä, että raportissa oli vain jäävuoren huippu. Raportin salaamisesta vastaa ministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes. Syyllistyikö ministeri Siimes rikollisten suojeluun suostuessaan asioiden julistamiseksi salaisiksi? Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 ministeri Suvi-Anne Siimeksen allekirjoittamalla kauppakirjalla Arsenal-omaisuudenhoitoyhtiöiden saatavat. Nämä 12,2 miljardin saatavat (76 000 saatavaa) myytiin 5 %:lla todellisesta arvosta. Velallisille ei kuitenkaan annettu mahdollisuutta vapautua veloistaan tuolla 5 %:n summalla. Luottojen myymisestä ei ole virallista päätöstä.

Helsingin Sanomien 1.4.2000 julkistaman uutisen mukaan osa lainoista oli jo maksettu ja siten perintäkelvottomia. Perintäkelvottoman velan luovuttamisesta perittäväksi on säädetty rikoslain 36 luvun 1-3 §:ssä (petos). Kysymys on törkeästä petoksesta, jos asiaa tarkastellaan Suomen rikoslain pohjalta. Jo maksettujen lainojen perimisestä on raportoitu Arsenalin tarkastusvaliokunnan kertomuksessa vuonna 2000: tuhannesta tarkastetusta reklamaatiosta noin kymmenesosa todettiin aiheellisiksi; lainaa ei enää ollut olemassa. Lisäksi noihin myytyihin saataviin sisältyi valtava määrä yrittäjien velkoja, mikä merkitsee sitä, että nuo yrittäjät ovat lopun elämäänsä velkahirressä ja Suomessa on yrittäjäpula.

Kauppasopimukseen sisältyi myös klausuuli, jonka mukaan, jos kauppasummaa pienennetään Suomen valtion toimenpitein, koko kauppasumma laukeaa maksettavaksi. Sidottiinko tällä klausuulilla jo lainsäädäntövaltaakin? Ylittikö sopimus laillisuuden rajat? Miksi asiakirjat on julistettu salaisiksi vuoteen 2025 saakka? Onko kysymyksessä rikosten peittely ja rikollisten suojelu ja törkeä petos?

Torkeä petos?

Omaisuudenhoitoyhtiöt Arsenal Oyj, Arsenal-SSP Oy ja Arsenal-Silta Oy myivät 31.3.2000 allekirjoitetulla kauppakirjalla yhteensä noin 76 000 saatavaa, pääoma-arvoltaan noin 12 miljardia markkaa, 600 miljoonalla markalla Aktiv Hansa Oy:lle ja C&A Finland Oy:lle. Kysymyksessä oli siis Suomen oloissa erittäin suuri kauppa. Kaupalle antoi hyväksyntänsä omaisuudenhoitoyhtiöiden valtio-omistajan puolesta toinen valtiovarainministeri Suvi-Anne Siimes. Aiemmin hän oli ilmoittanut, että saatavia ei myydä ulkomaalaisille perintäyhtiöille. Näin lienee kuitenkin tosiasiassa tapahtunut. Arsenal-kauppojen alkuperäistä kauppahintaa on pidettävä kohtuuttoman alhaisena. Velalliset olisivat lähes poikkeuksetta olleet valmiit ostamaan itsensä vapaiksi maksamalla viisi prosenttia myydyistä veloistaan vapaaehtoisesti. Tätä tarkoittanut todellinen sovintomenettely olisi ollut myös omaisuudenhoitoyhtiöt omistavan valtion kiistaton etu. Nyt taloudelliset tappiot koituvat suomalaisten veronmaksajien maksettaviksi, kun taas voitot siirtyvät perintäyhtiöiden ulkomaalaisten omistajien hyödyksi. Kansantaloudenkin tappiot lienevät mittavat. On syytä epäillä, että Aktiv Hansa kaupalla peiteltiin Arsenalin ja pankkien rikolliset toimet.

Oikeusministeri Tuija Braxin lausuma rakennuslehdelle

Ulosottolain 3:6 §:n muutoksen esteenä on Arsenal velkojen (Suvi-Anne Siimeksen allekirjoittaman) myyntisopimuksen ehto, joka estää myyjää (valtiota) muuttamaan lakeja ostajan ostettujen saamisten arvoa heikentävästi. Tämä lainmuutosehto koskee muun muassa ulosottolakia.Mikäli lakia muutetaan joutuu myyjä korvaamaan ostajalle kaupan kohteen käyvän arvon. Tämä info oli jo vuosia sitten eduskunnan käytäväkeskusteluissa, kun ensimmäisen kerran mainittua pykälää pyydettiin muuttamaan.

Perustuslain vastainen sopimus

Kauppaehtoihin sisältyvän sitoumuksen pidättäytymistä lainmuutoksilta on pidettävä myös kohtuuttomana ja vähintään kyseenalaisena myös valtiosääntöoikeuden kannalta. Kauppasopimus on Suomen perustuslain vastainen. Suomen perustulain 29 §:n mukaan kansanedustaja on toimessaan velvollinen noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset. Menettely, jolle ministeri koko hallituksen puolesta on antanut hyväksynnän, näyttää sitovan veronmaksajille aiheutuvien lisätappioiden uhalla eduskunnan ja kansanedustajan lainsäädäntö- ja aloitevaltaa. Kuitenkaan eduskuntaa sitovia kauppaehtoja ei ole saatettu eduskunnan hyväksyttäviksi.

Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ostivat 31.3.2000 allekirjoitetulla kauppakirjalla Arsenal-omaisuudenhoitoyhtiöiden saatavat. Ostajat ovat perineet saatavia noin 57 000 velalliselta. Perinnässä on myös sellaisia velkoja, joita ei ole pitkiin aikoihin yritettykään periä ja jotka ovat tulleet jo maksetuiksi joko velallisen tai takaajan toimesta tai muutoin, mutta joita koskevia velkakirjoja ei ole aikanaan asianmukaisesti mitätöity ja/tai palautettu velallisille. Toinen hämmästystä aiheuttanut asia on se, että Aktiv Hansa Oy ja C&A Finland Oy ovat omaksuneet selkeästi muista velkojista poikkeavan menettelyn velkasovinnoissa. Nämä yhtiöt eivät tee ns. nollaohjelmia, eivätkä viittä vuotta lyhyempiä maksuohjelmia. Yleensä maksuohjelmat ovat kahdeksan vuoden mittaisia ja niissä on yleisenä pidettävästä menettelystä poikkeavia purkuehtoja.

Näin Suvi-Anne Siimes vastasi

Suvi-Anne Siimeksen vastaus turkulaisen Kalevi Kannuksen kyselyyn:

"Arsenalin saatavakannan myyntiä on käsitelty esityksestäni hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa kahteen kertaan syksyllä 1999 eli 29.11 1999 ja 8.12.1999. Käsittelyn pohjana oli saatavien myynnistä järjestetyn tarjouskilpailun tulokset, ja 8.12 kokouksessa valiokunta puolsi saatavakannan myyntiä Cargill Inc + Aktiv Hansalle, jonka kanssa kauppa toteutui ja kauppakirja allekirjoitettiin 31.3.2000. Saatavakannan myynti perustui jo edellisen hallituksen aikana tehtyyn päätökseen ajaa omaisuudenhoitoyhtiön toiminta alas."

Mainitun valiokunnan kokouksessa 29.11. mukana olivat Paavo Lipponen, Olli-Pekka Heinonen, Suvi-Anne Siimes ja Eva Biaudet. Kokouksessa 8.12.: Sauli Niinistö, Olli-Pekka Heinonen, Sinikka Mönkäre, Kalevi Hemilä, Suvi-Anne Siimes ja Erkki Tuomioja.

Heräsin aamulla 5 aikaan. Punnitsin itseni. Vaaka näytti numeroita 109.2 kg. En liikkunut eilen rittävän paljon. Veren sokeri oli 6.2. Se on tyydyttävä arvo.

Ihon rakenne ja ulkonäkö muuttuvat iän mukana. Se on väistämätöntä ja normaalia. Muutosten ilmaantumiseen vaikuttaa moni seikka. Ikä ja sukuominaisuudet ovat niistä tärkeimmät. Ihon vanheneminen nopeutuu 70. ikävuoden jälkeen. Eilen illalla minä voitelin itseni Ale Vera geelillä.

Ikääntyvä iho ohenee ja sen toimintakyky heikkenee. Orvaskeden läpäisyesteen luontaisten rasvojen määrä vähenee, ja iho kuivuu herkemmin. Kuivuessaan iho voi kutista ja tulehtua


Ihon rakenne ja muutokset ikääntyessä

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01124


Tein jalkahoidon ja jalkakylvyn sekä akupainelun ja hieronnan.
27 MASSAGE TECHNIQUES TO IMPROVE YOUR CONDITIONS

https://www.youtube.com/watch?v=kfdou02Km9U


Katsoin Yle Areenasta ohjelman

Vodkaturistit

https://areena.yle.fi/1-142189

Dokumenttikomedia neuvostoajasta, jolloin suomalaiset matkasivat sankoin joukoin Leningradiin ryyppäämään ja elämään kuin ruhtinaat. Ohjaus Arvo Tuominen, matkanjohtajana Ville Haapasalo. Uusinta (2008).


Kuntopyöräilin 30 minuuttia. Sitten jumppasin 20 minuuttia.

Valmistin ja söin aamupalani. Katsoin samalla televisiosta Iskelmä-Suomi ohjelmaa.


Jakso 10: Perutaan häät

https://areena.yle.fi/1-1850892

10/10. Iskelmä on aina elänyt ajassa. Nyt se on murroksessa. Sillä on oma elinpiirinsä tanssilavoineen ja tangomarkkinoineen, mutta perinteellä on haastajia. Uusi popiskelmä erkaantuu koko ajan kauemmaksi traditiosta.


Tämä ohjelmasarja Yle Areenassa on mielestäni erittäin hyvä. Olen nyt katsonut kaikki 10 jaksoa. Huomaan, että musiikki on minulle elämässäni erittäin tärkeä asia. Valitettavasti en ole koskaan opetellut soittamaan ja perehtymään musiikin tekemiseen.

Otin aamulääkkeeni kello 08.10. Siivosin joulun pois. Laitoin koristeet yms, kassiin varastoitavaksi seuraavaa joulua varten.


Terapeuttinen meditaatio - Tunteen muuttaminen positiiviseksi

https://www.youtube.com/watch?v=C7Lsg-FRs7I&t=886s


Mittasin verenpaineeni

144/88 pulssi 59

129/81 pulssi 61

133/82 pulssi 57

131/81 pulssi 61

133/88 pulssi 60

keskisarvot 134/84 pulssi 60


Tätä hiihtoa YLE ei näyttänyt


(Part 2) Tour de Ski 2022, Final. Johannes Klæbo win .

https://www.youtube.com/watch?v=9dD6HGyO4LI


Tour de Ski. 15 km Fellesstart, menn. Johannes Klæbo win. Val di Fiemme, Italia.

https://www.youtube.com/watch?v=3iwU4fXnUME


Tämä on tilanne Kazakhastanissa

Kazakhstan protests: Violence erupts as Russian paratroopers brought in to quell uprising

https://www.youtube.com/watch?v=RwtbCdmAka4


Kazakhstan government resigns amid massive protests over high fuel prices

https://www.youtube.com/watch?v=23MCFabV6Nk


Presidential Palace Stormed, Protestors-Police Clash as Massive Unrest Grips Kazakhstan

https://www.youtube.com/watch?v=TCstnNImOCM


Terveyteen liittyvät video


10 parasta ruokaa diabeteksen hallitsemiseksi

https://www.youtube.com/watch?v=4lKK07yygHQ


Kello 09.10 kuntopyöräilin 10 minuuttia. Välipalaksi söin banaanin. Katsoin facebookin. Katsoin Keskipohjanmaan netisivut. Katsoin Iltalehden nettisivut.


Ruotsi aktivoitui Nato-asiassa: pääministeri Andersson ”kriisikeskusteluissa” Niinistön ja Stoltenbergin kanssa

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/42b1a9f2-8370-4dd8-b9b2-25fe56044e9d


Demareilla Nato-ratkaisun avaimet käsissä

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/57220c30-8954-4b90-b7d7-a86456a3c8a9


Katsoin Iltasanomien nettisivut.


Vieläkö Fennovoima uskoo venäläiseen ydinvoimalaan Pyhäjoella? 10 olennaista kysymystä tämänhetkisestä tilanteesta

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008518801.html


Pääkirjoitus: Vladimir Putinin uhkailu herätti kiihkeän Nato-keskustelun Suomessa – miksi venäläisestä ydinvoimalasta ollaan hiljaa?

https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000008522793.html


Niinistö puhui Naton Stoltenbergin kanssa – presidentti ”ilmaisi arvostuksensa Suomen Nato-kumppanuutta kohtaan”

https://www.is.fi/politiikka/art-2000008523653.html

Erkin kommentti: Niinistö on Nato-kiimassa. Asialle tarvitaan eduskunnassa 2/ 3 osan enemmistö ja sitä enemmistöä ei nyt löydy.


Katsoin Helsingin Sanomien nettisivut.


Protestit ja niiden nujertaminen lisäävät Putinin sananvaltaa Kazakstanissa, arvioi tutkija: ”Rikas maa, mutta hyödyn kerää pieni eliitti”

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008522355.html


Katsoin YLE:n nettisivut.


Ylen kannatusmittaus: Kokoomus jatkaa kärjessä, SDP kiilasi perussuomalaisten ohi – vihreiden kannatus ei piristynyt

https://yle.fi/uutiset/3-12259416


Kello 10.50 kuntopyöräilin 10 minuuttia. Kello 11.40 söin lounaaksi maksalaatikkoa. Kauraleipää juustolla ja lasi maitoa. Atrian maksalaatikon laatuun en ollut tyytyväinen.


Suomessa raportoitu 9 921 uutta koronatartuntaa – katso oman kuntasi tilanne

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008523543.html

Alavieska 1 tarunta, Kalajoki 8, Kokkola 43, Nivala 4, Oulainen 5, Pyhäjoki 0, Raahe 33, Sievi 7, Ylivieska 4.


Miesten parisprintissä jättiyllätys – Jasmi Joensuu naisten ykkösnimi, Kaisa Mäkäräinen teki hurjan paluun

https://www.iltalehti.fi/talviurheilu/a/4488e50b-1e89-41c8-b2d5-2d56a70540ae


Loistava veto! Mari Eder ylsi kauden parhaimpaansa Oberhofissa

https://www.iltalehti.fi/talviurheilu/a/687e4c85-fe35-4c34-8d86-0734c7feee1c


Olli Hiidensalolta vahva suoritus pikakilpailussa

https://www.iltalehti.fi/talviurheilu/a/81cc7a3b-60a1-484b-b755-fac45f8cbe6f


Olen kärsinyt tänään selkäkivuista. Olen yrittänyt tasapainoilla liikkumisen ja painon pudottamisen kanssa. Koska minulla on painoa liikaa niin vähäinenkin kävely aiheuttaa ongelmia selän kanssa. Samoin kuntopyöräily. Nyt joudun hoitamaan selkäni kuntoon viikonlopun aikana Otin jo asperiinia ja laitoin selkääni kylmä geeliä.

Sain joululahjaksi kännykän. Vanhalle miehelle uusien asioiden oppiminen on vähän vaikeaa. Niin minullekin. Avun saanti asioissa on vähän ongelmallista.


Naton ulkoministerit hätäkokouksessa – pääsihteeri Jens Stoltenberg pitää puheen, suora lähetys käynnissä

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/98bf80b0-43ff-4912-ba0e-2c4b68494c0b


Presidentti Niinistö keskusteli Norjan pääministerin kanssa

https://www.is.fi/politiikka/art-2000008525541.html


Iltapalaksi söin leipää juustolla ja lasin maitoa sekä hedelmiä ja pähkinöitä.

Mittasin veren sokerin. Tulos 8.9. Tulos on hyvä.

Otin iltalääkkeet – diabetes-lääke, kolesterolilääkkeen, verenpainelääkkeen ja eturauhasen toimintaan vaikuttavan lääkkeen.

Selkäkipu on nyt huolenaiheeni. Ulkona liikkuminen on vaikeaa, koska lähipäiviksi ennustetaan kovia pakkasia,

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti